Mění se Schumannova rezonance v závislosti na našem vyšším vědomí?

datum 11. 4. 2019

Schumannova rezonance představuje magnetickou frekvenci, která vzniká v elektromagnetickém poli Země.

Obecně ji můžeme považovat za elektromagnetické změny, které se odehrávají v zemském jádře a následně ovlivňují zemský povrch, ionosféru a živé bytosti na planetě.

Tato rezonance je stejná již stovky, ne-li tisíce let. V nedávné době se zdá, že se její frekvence mění.

Co je důvodem těchto změn

Předpokládá se, že Země, spolu se všemi živými bytostmi na ní, obklopuje a chrání tato přirozená tepová frekvence (které říkáme Schumannova rezonance) na úrovni 7,83 Hz.

Staří indičtí osvícení mudrci (Rishi) nazývají tento zvuk ÓM (kosmické ano). Ať už náhodou nebo ne, někdy může být frekvence tak silná, že lidé mohou dosáhnout svého plného vědomí.

Přestože se Schumannova rezonance mění v závislosti na zeměpisné poloze, celá léta se pohybuje na úrovni 7,8 cyklů za sekundu.

Tato rezonance představuje „puls Země“, vibrační frekvenci, na kterou se můžeme naladit, abychom dosáhli energetické rovnováhy.

Gregg Braden tvrdí, že našel důkaz o tom, že americké zařízení HAARP (které používají na průzkum vyšších vrstev zemské atmosféry, výzkum šíření radiových vln, komunikace a navigace) může způsobit změny klimatu a vyvolat zemětřesení, čímž znečišťuje Schumannovu rezonanci.

Důkazy potvrzující tuto skutečnost se nacházejí v archivech knihovny v Seattle.

Ačkoli to nebylo potvrzeno, mnozí lidé se domnívají, že Schumannova rezonance není jen upravena, aby nás kontrolovala, ale také my můžeme měnit ji, a to v závislosti na úrovni našeho vědomí.

V roce 2014 se frekvence Schumannovy rezonance odchýlila. Vzrostla ze své obvyklé úrovně 7,83 Hz až na úroveň 15-25 Hz.

Můžete se na to podívat v reálném čase pomocí Systému pozorování vesmíru zde.

Na základě nepřetržitého sběru údajů z magnetického pole Země, které sesbíral institut HeartMath, bylo zjištěno, že dochází ke změně lidského vědomí ve světě, o čemž svědčí změny Schumannovy rezonance.

Ověřit si to můžete na spektrogramu, který je k dispozici zde.

Kromě toho výzkum naznačuje, že když je většina lidí vyrovnaná, odrazí se to i na Schumannově rezonanci.

Jednoduše řečeno, magnetické pole Země měníme našimi myšlenkami a činy.

O této „soudržnosti“ se předpokládá, že posiluje mezigalaktický prostor.

Co si o tom myslí NASA

NASA to vysvětluje následovně:

V každém okamžiku se Zemí provalí kolem 2000 bouří, které vytvoří asi 50 blesků každou sekundu. Každý blesk na obloze vytváří elektromagnetické vlny, které začínají cirkulovat kolem Země. Pohybují se mezi zemským povrchem a hranicí ve výši asi 60 mil. nad zemí.

Některé z těchto vln – v případě, že mají tu správnou vlnovou délku – se spojují, nabírají na síle a vytvářejí opakující atmosférický tep známý jako Schumannova rezonance.

Tato rezonance poskytuje užitečný nástroj pro analýzu počasí na planetě, její elektrického pole, a dokonce pomáhá určit, jaké typy atomů a molekul existují v zemské atmosféře.

Vlny vytvořené bleskem nevypadají jako horní a dolní vrstvy oceánu, ale stále vibrují s pásmy vyšší a nižší energie.

Jsou zachyceny uvnitř atmosférického stropu, který představuje spodní okraj ionosféry. Je to ta část atmosféry, která začíná ve výši asi 60 mil. nad zemí a tvoří ji nabité částice.

V tomto případě si perfektní místo pro rezonanci vyžaduje mít vlnu dvakrát nebo třikrát delší než obvod Země.

Je to extrémně nízká frekvenční vlna, která může být tak nízká jako 8 Hertzů (Hz) – některé vlny mají třikrát nižší frekvenci než nejnižší frekvence rádiových vln, která se používá pro vysílání signálu ve vašem FM/AM rádiu.

Postupně, jak tato vlna postupuje kolem země, dotkne se sebe samé na perfektních místech, kde jsou její vlnové délky harmonizovány. A hotovo, uvedené vlny jsou v rezonanci samy se sebou, čímž se zesiluje původní signál.

Ačkoliv se o její ecistenci mluvilo již v roce 1952, Schumannova rezonance byla poprvé spolehlivě odměřena počátkem 60. let.

Od té doby vědci zjistili, že rozdíly v rezonanci odpovídají změnám v počasí, slunečním záření, činnosti magnetického pole Země, vodních aerosolech v atmosféře a dalších přízemních jevech.

O čem se ale NASA nezmiňuje, je to, jak lidské vědomí může působit na tyto frekvence, aby je měnilo. Institut HeartMath to označuje jako „globální soudržnost“, ale je také známá ve stovkách starých textů jako „probuzení“.

Názory jiných vědeckých odborníků

Další vědecká zjištění naznačují:

1. Schumannova rezonance se pomocí experimentu dá pozorovat na několika frekvencích, které souvisejí s mozkovou činností.

Pohybuje se v rozmezí 6 až 50 cyklů za sekundu, jmenovitě 7,8 (alfa), 14 (nízká beta), 20 (mírná beta), 26 (vysoká beta), 33 (vysoká beta), 30 (gama) a 45 Hz (gama) s denní odchylkou kolem +/- 0,5 Hz.

2. Hodnota 83 je nejsilnější ze sedmi rezonancí, v alfa hladině mozkových vln. Pokud pokračuje nárůst rezonance, primární rezonance pulsu země se mění ze sub-nízkého pásma alfa (7 až 10 Hz) na sub-vysoké pásmo alfa (10 až 12 Hz). To zřejmě ovlivňuje naši schopnost hluboké relaxace, rovnováhy a spojení mezi tělem a vědomím.

Mohlo by to ovlivnit REM-spánek a snění. Pokud bude nadále stoupat, prolomí práh „rychlé“ betaaktivity (charakteristické pro bdělý stav s otevřenýma očima).

Nízká beta (12-15 Hz) je spojena s nedostatkem ostré pozornosti a může dokonce způsobit poruchu pozornosti. Dětem s touto poruchou zvykneme mluvit i zasněné děti.

Amplituda (tj. intenzita) Schumannovy rezonance není konstantní a zdá se být extrémně závislá na tropické (a tedy globální) teplotě.

Po pravdě předběžné výsledky naznačují, že pouhé zvýšení o jeden stupeň teploty zdvojnásobí Schumannovu rezonanci.

Dodnes není známo, jaký psychobiologický vliv těchto výkyvů to může mít na lidi.

Zdroj: Mocvědomí.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico