Posaď se k meditaci, svou pozornost přenes ke svému středu a ztiš svou mysl. Vylaď se pomocí svého dechu – pomocí hlubokých, jemných a propojených nádechů a výdechů si vytvoř pravidelný dechový rytmus – při nádechu pomalu počítej do sedmi a vydechuj při počítání do sedmi. Ujisti se, že mezi nádechem a výdechem nejsou žádné pauzy. Dýchej jemně, tak jemně, zhluboka a spojitě, až máš pocit, jako by tvým bytím proudila klidná řeka energie.

Nyní vyšli uzemňující lano ze své první čakry (muži) či z druhé čakry (ženy) hluboko do krystalického jádra Země.  Mentálně přiveď tuto zemskou energie země zpět do svého bytí, do svého těla. Vnímej bezpečí a ochranu, kterou ti Země poskytuje. Věz, že jsi v bezpečí.

Pomalu zaměř svou pozornost na srdeční čakru. Vnímej její zář a nádheru. Toto je tvé vnitřní světlo. Je stále s tebou, nezáleží na tom, co děláš, myslíš či cítíš. Je to Boží Přítomnost v Tobě. Je to tvá jiskra a světlo Boží Univerzální energie. Je to Já Jsem sídlící v Tobě.

Dovol své energii a všem svým smyslům být v tomto světle. Zaměř všechnu svou pozornost na toto světlo a bud uvnitř tohoto světla, buď tímto světlem. Nezapomínej pravidelně a hluboce nadechovat a vydechovat. Spoj se s tímto světlem. Věz, že toto je čistá láska, světlo a mír, které jsou v tobě. Jdi hlouběji do světla, které sídlí v tvém chrámu srdce. Jdi dál a dál do světla, až se jím cítíš obklopen. Spočiň v náruči této bezpodmínečné Lásky a všeho čím Je, tvým Já Jsem.

Vnímej nekonečný mír; mír, který jsi dříve předtím necítil. Vnímej lásku, takovou jakou jsi nikdy dříve na Zemi nezakusil. Dovol této lásce, aby naplnila celé tvé bytí, od hlavy až k patě. Možná spatříš tuto lásku jako bílé světlo či jinak, jako Boží Světlo sídlící v tobě. Dovol tomuto světlu, aby se v tobě rozšířilo. Sleduj, jak se vlévá do každé části tvého těla, zatímco se ponořuješ hlouběji a hlouběji do své podstaty. Tam není žádný začátek a žádný konec v tomto vnitřním Světle a v Lásce, kterou máš ve svém duchovním srdci. Tam je úplnost toho Já Jsem a to tě naplňuje mírem a láskou. Je to dokonalé místo, které zahrnuje vše, co existuje v Tobě i v celém vesmíru.

Vnímej, jakým jsi Světlem. Neexistuje oddělení mezi tebou a vesmírem – Bohem. Toto Světlo, které tě naplňuje dokonalosti a láskou, je čisté jako jsi i ty čistý, když se naplňuješ tímto světlem. Žádná nicota ani prázdnota neexistuje v tomto světle, v této Přítomnosti. Toto Světlo naplňuje nejen tvé tělo ale i tvou auru, a září naplno z tvé srdeční čakry.  Užívej si jeho milost tak dlouho, jak potřebuješ a potom zkontroluj svůj uzemňující provaz. Ujisti se, že jsi jeho prostřednictvím stále pevně ukotven v živém a pulsujícím jádru planety Země, a potom přenes svou pozornost zpět do reality, dovolujíc nebeské Lásce a Světlu aby setrvali v tvé auře. Toto je učiněno pouhým souhlasem.

 

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/?p=45750

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png