Zde jsou instrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku na uvedení se do uvolněného stavu vědomí.
2. Vyjádřete svůj záměr použít tuto meditaci o SLONOVRATU jako nástroje na urychlení osvobození planety Země a jejích obyvatel.3. Představte si sloup Světla, jak vyzařuje z Centrálního Galaktického Slunce, jak prochází všemi bytostmi Světla uvnitř našeho Solárního Systému a pak skrze vaše tělo do středu Země. Představte si druhý sloup Světla, jak vychází ze středu Země, pak skrze vaše tělo a vzhůru do nebe, ke všem bytostem Světla v našem Solárním Systému, a v naší Galaxii. Nyní se nacházíte ve dou sloupech Světla, a toto Světlo proudí současně nahoru i dolů. Ponechte tyto sloupy Světla aktivní po dobu několika minut.

4. Nyní si představte všechny Pracovníky Světla a Bojovníky Světla obklopené Modrým Paprskem Archanděla Michaela. Představte si, jak je toto Světlo chrání, tak, aby nedocházelo k žádným negativním vlivům a viďte, jak jim tento Modrý paprsek dává sílu se soustředit na jejich mise.

5. Představte si Fialový Plamen Saint Germaina, jak pomáhá Silám Světla s čištěním všech zbývajících energií, které nespočívají ve Světle, na fyzické, plasmatické, etherické a astrální rovině. Nyní si představte si Bílý Oheň AN, jak pomáhá silám Světla s čištěním všech zbývajících negativních zbraní na fyzické, plasmatické, etherické a astrální rovině. Představte si, jak všechny operace Sil Světla probíhají plnou rychlostí.

6. Představte si všechny držitele kamenů Cintamani na povrchu planety, jak ukotvují čisté energie Zdroje do světelné mřížky Cintamani, bez vlivů z temné strany. Představte si, jak se Cintamani světelná mřížka harmonizuje, vyrovnává a synchronizuje s Duhovým Světlem Bohyně, skrze starobylou Atlantskou energetickou mřížku a planetární silové linie. Představte si Čisté Energie Zdroje, jak se ukotvují do všech planetárních mřížek a klíčových vortexů, a jak přináší stabilitu, harmonii, čistou lásku a radost.

7. Nyní si představte každou živou bytost na povrchu planety, jak je obklopena Růžovým Milujícím Světlem Bohyně. Představte si Jednotu mezi členy každé skupiny Pracovníků Světla na povrchu této překrásné planety. Nyní si představte všechny Pracovníky Světla, Bojovníky Světla a Zastánce Pravdy v Jednotě pro vytvoření Nové Země. Představte si, jak se každý stává imunní k temným manipulacím, jak jsou rozdílnosti odkládány stranou, a jak se lidé v harmonii propojují.

8. Představte si, jak všichni lidé mají jasný kontakt se svým Vyšším Já a se svými Duchovními Průvodci. Představte si, jak se všichni lidé probouzejí a planetární situaci vidí reálně. Viďte všechny duše, jak se uzdravují z minulých traumat, bolesti a utrpení, a viďte, jak se připojují k Silám Světla, jak přijímají Lásku a Světlo do svých srdcí. Představte si všechny lidi, jak se účastní planetárního osvobození a podporují jej. Představte si manifestaci Události probuzenou povrchovou populací.

9. Představte si všechny mateřské lodě Galaktické Federace Světla, jak vysílají Čisté Světlo Zdroje skrze planetu, a viďte, a pociťte, jak se toto světlo ukotvuje skrze jádro planety, spirálovitě skrze všechny bytosti.AUDIO VEDENÁ VERZE – BUDE DOPLNĚNANa závěr také můžete pokračovat touto krátkou meditací navrženou Silami Světla. Posílí to energetické pole Lásky, která slouží jako náš ochranný štít.

1. Udělejte si pohodlí, nechte oči zavřené a uvolněte se tím, že budete sledovat vlastní dech.

2. Obklopte se Růžovým Vajíčkem plným energie Lásky.

3. Obklopte své milované podobným Růžovým Vajíčkem plným energie Lásky.

4. Zahalte celé lidstvo a všechny živé bytosti na planetě Zemi do Růžového Vajíčka plného energie Lásky.

http://2012portal.blogspot.com/2014/06/cosmic-goddess-activation.html 


Bohyně chce Mír a Jednotu a Mír a Jednota nastane.
Připojte se k našim FB skupinám:
 
 
Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:
 

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě