Posaďte se nebo si lehněte, upokojte ducha a zavřete oči. Utište své myšlenky a uvolněte každý sval. Dýchejte klidně a hluboce, aby každý váš nádech zasáhl každou buňku těla. Při výdechu si představte, jak váš dech prochází temenem hlavy k Prvotnímu zdroji. A cítíte též, jak společně s „běžným“ nádechem vstupuje do celého vašeho těla božský proud vzduchu, jemný proud Prvotního zdroje. Opakujte to sedmkrát – a nakonec nechejte dech volně přicházet a odcházet.

Nyní pociťte, jak se nad vaší hlavou tvoří jasně zářící světlo a vnímejte mocnou rotaci, jež vychází z těchto paprsků. Vidíte křišťálově bílé světlo rotující nad vaší hlavou naplněné krystalickými barvami, jasně modrou a zelenou všech odstínů. Pozorujte, jak se v záři formují dva do sebe vklíněné měňavě zlatavé trojúhelníky. První má vrchol nahoře, druhý dole.

Tento obrazec znáte jako hexagram, šesticípou hvězdu. Sledujte, jak z jednotlivých vrcholů září křišťálový paprsek a jak vytváří obrovské, multidimenzionální se šířící kruhy. Uprostřed formace se tvoří vír, v němž se spojují všechny barvy.

Nyní se dlaněmi obrácenými vzhůru dotkněte spodních dvou vrcholů hexagramu a nahlas vyslovte tato slova:

Vzývám nejmocnější formu energie v celém vesmíru a žádám o okamžitou a nejsilnější energetickou podporu pro mé přání. Přeji si, aby byli delfíni a velryby žijící na této úrovni bytí ochráněni a v bezpečí.

Spoj mne, ty nejsilnější moci všehomíra se všemi duševními střípky, jež také chtějí tyto tvory zachránit a chránit. Spoj nás v mocnou energii a pomoz nám svým nejsilnějším a největším možným potenciálem. Ať nyní veškeré zlo ustoupí. Ať naše všeobjímající moc nyní vytvoří světelnou síť lásky a naše energie ochrání tyto bytosti! Ať naše touha přinese plody teď a naše srdce se spojí! Ať naše láska zabrání dalšímu utrpení a jejich úžasná frekvence zůstane na Zemi zachována. Ať nám nyní pomáhají mocné energie. Ať se naše společné pozitivní záměry promění v činy a dosáhneme vyšších sfér bytí.

Ať se tak stane!

Vyslovte tuto výzvu pokud možno denně a představujte si, jak tato frekvence naplňuje celou planetu. Představujte si, jak víc a více bytostí lidské rasy vyslovuje tato slova a energeticky podporuje tento záměr. Představte si, že se vaše srdce propojují a splývají v jednotu a zasazují se za pozitivní a láskyplné cíle. Představujte si, jak se láme moc šílenců, kteří delfíny a velryby nesmyslně zabíjejí. Vezměte jim žezlo z rukou a zahrňte je svou láskou, aby se vyléčily i jejich duše. V žádném případě je však neodsuzujte, neboť oni jsou právě ta energie , jež umožňuje vznik světelné sítě srdcí a lásky. Zavdali vám k tomu příčinu – když to rozpoznáte, podpoříte proces vzestupu a probudíte i duše, jež jsou ještě v polospánku.

Naladí vás to na proces vzestupu, neboť vznikne globální

ŘETĚZEC LÁSKY

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png