MEDITACE K URYCHLENÍ VZESTUPU

datum 28. 12. 2014
Meditace vychází z knihy Complete Ascension Manual (Úplný průvodce vzestupem), jejímž
autorem je Dr. Joshua David Stone, a je doplněna informacemi od Jasmuheen.
Doporučuje se, abyste pro dosažení maximálního účinku a transformace uvedenou meditaci a
afirmace procvičovali každý den po dobu 40 dnů (anebo do doby, než dostanete intuitivní
pokyn, abyste s tím přestali).

Pohodlně se posaďte na místo, kde nebudete rušeni.
Soustřeďte svou mysl a pozornost na každý pokyn.
Vylaďte se pomocí hlubokého, jemného a spojitého dýchání. (Třikrát se zhluboka
nadechněte a vydechněte).

Každý pokyn si můžete opakovat ve chvíli, kdy je vysloven, anebo až poté, či jednoduše
své bytosti dáte příkaz, aby do sebe vstřebala vše, co v tomto okamžiku slouží vašemu
nejvyššímu dobru.

Začněte:

Milovaný Bože, nejvyšší z nejvyšších vesmírů, milovaná mocná Já jsem Přítomnosti, má

Monádo, Já jsem tím, kým jsem, milované bytosti Světla, které pracujete pro mé nejvyšší

dobro a nejvyšší dobro lidstva a všech cítících bytostí...

Já jsem Monáda, já jsem Božské Světlo, já jsem Láska, já jsem Vůle, Já Jsem Pevný záměr.

Tímto ve své modlitbě prosím o vaši společnou pomoc při následující meditaci vzestupu.

Tímto si přivolávám všemocný sloupec kosmického Světla, aby během meditace i v celém

mém životě okolo mě vytvářel nepřemožitelný ochranný štít.

Prosím, aby tento sloupec Světla, byl dokonale bezpečný a nemohlo přes něj proniknout

nic, co nepochází od Boha a z Kristova Světla.

V tomto velkém sloupci si nyní představuji menší sloupec, jenž obklopuje mou hlavu a

vystupuje vzhůru od mé korunní čakry přes mou duši až k mé Monádě (mé Já jsem

Přítomnosti) a dále přes všechny vibrace mé bytosti až zpět ke Zdroji.

Vizualizujte si, jak se toto spojení vytváří. (Třikrát se zhluboka nadechněte.)

Vězte, že Vše je uvnitř i vně.

Tímto sloupcem Světla je duhový most, jenž vás spojuje se všemi úrovněmi vaší bytosti od

tělesné úrovně, až k vibračním polím vašeho Já jsem, vašeho Božského Já. Vizualizujte si,

jak sestupuje vašimi sedmi čakrami a poté pokračuje do středu Země.

Vnímejte se jako nástroj či vodič pro energie z Božího Zdroje, které skrze vás mohou

proudit do Země a pomáhat planetě při jejím vzestupu tím, že do jejího středu budou

přivádět čisté frekvence Zdroje. (Třikrát se zhluboka nadechněte.)

Prociťte přítomnost Jednoty ve své bytosti.

Sedmkrát zazpívejte svaté jméno – ÓM – posvátný zvuk tvůrčí síly Boha a vyšlete jej vzhůru

po duhovém mostě zpátky ke Zdroji.

Prociťujte, jak celou vaší bytostí během zpěvu procházejí vibrace zvuku ÓM,

přeuspořádávají vás a vylaďují vás.

Sedmkrát zazpívejte ÓM.

Třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a tiše prociťujte tyto vibrace.

Přivolejte si sloupec ryzího zlato-bílého Světla od Boha a tvůrčí síly a představujte si, jak

naplňuje váš ochranný sloupec.

Jakmile se naplní, nechejte toto Světlo dále přetékat a naplnit všechna energetická pole

vašich těl – vašeho fyzického těla, éterického těla, emočního těla, mentálního těla a

duchovního těla.

Vnímejte, jak každou buňkou vašeho těla proudí zlato-bílé Světlo energií Mahátmá. Tyto

energie jsou nejčistšími a nejposvátnějšími známými energiemi v celém vesmíru a

představují veškeré vědomí vracející se zpět ke Zdroji.

Nechť tyto energie prostoupí všechny vaše orgány.

Dejte tomuto Světlu pokyn, aby naplnilo vaši epifýzu, hypofýzu, štítnou žlázu, brzlík,

nadledvinky a pohlavní žlázy. Nechť energie Mahátmá naplní všech vašich sedm žláz a

celou vaši bytost Světlem.

Třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.

Proneste afirmaci: „Milovaný Bože a Mahátmá, rozhodl/a jsem se nyní plně přijmout a

přivolat si, abych byl/a až do hloubi svého bytí prostoupen/a energií Mahátmá, aby tato

energie pronikla celou mou energetickou matricí a díky tomu skrze mne mohlo plně a

otevřeně vyzařovat mé Božské Já ve službě Všemu Co Je PRÁVĚ TEĎ.“

Nyní si vizualizujte, jak od Boží Síly sestupuje přes vaše Já jsem řada zlatých světelných

koulí, vstupuje do vaší korunní čakry a poté dále prochází všemi vašimi čakrami...

Dovoluji, aby do mé první čakry vstoupila zlatá světelná koule.

Já jsem tím, kým Jsem - ÓM.

Nyní plně otevírám a aktivuji svou první čakru.

Nechávám zlatou světelnou kouli vstoupit do své druhé čakry.

Nyní plně otevírám a aktivuji svou druhou čakru.

Já jsem tím, kým Jsem - ÓM.

Nechávám zlatou světelnou kouli vstoupit do své třetí čakry.

Nyní plně otevírám a aktivuji svou třetí čakru.

Já jsem tím, kým Jsem - ÓM.

Nechávám zlatou světelnou kouli vstoupit do své čtvrté čakry.

Nyní plně otevírám a aktivuji svou čtvrtou čakru.

Já jsem tím, kým Jsem - ÓM.

Nechávám zlatou světelnou kouli vstoupit do své páté čakry.

Nyní plně otevírám a aktivuji svou pátou čakru.

Já jsem tím, kým Jsem - ÓM.

Nechávám zlatou světelnou kouli vstoupit do své šesté čakry.

Nyní plně otevírám a aktivuji svou šestou čakru.

Já jsem tím, kým Jsem - ÓM.

Nechávám zlatou světelnou kouli vstoupit do své sedmé čakry.

Nyní plně otevírám a aktivuji svou sedmou čakru.

Já jsem tím, kým Jsem - ÓM.

Prosím své Já jsem a všechny bytosti Světla, jež byly pověřeny zajišťováním mého

nejvyššího dobra, aby nyní vstoupily do každé mé čakry, uvedly ji do rovnováhy a

dokonalého souladu a odstranily z ní všechny nechtěné energie či energetické šňůry, které

již neslouží Božskému účelu ani opravdovému Božímu plánu mého života.

Na chvíli se zastavte, a zatímco je každá z čaker vylaďována., zhluboka a rytmicky

dýchejte...

Vylaďování první čakry (třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte)

Vylaďování druhé čakry (třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte)

Vylaďování třetí čakry (třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte)

Vylaďování čtvrté čakry (třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte)

Vylaďování páté čakry (třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte)

Vylaďování šesté čakry (třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte)

Vylaďování sedmé čakry (třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte)

Přivolávám si Fialový plamen St. Germaina a cítím, jak tento plamen NYNÍ obklopuje a

prostupuje celou mou bytost a přeměňuje veškerou negativitu do čistoty a dokonalosti

Boha.

Třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.

Přivolávám si dvanáctý zlatý paprsek a cítím, jak naplňuje celou mou bytost energií

Kristova vědomí. Vizualizujte si, jak tato energie zaplavuje a naplňuje všechny úrovně vaší

bytosti.

Třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.

Nyní žádám, aby má Já jsem Přítomnost vybudovala okolo mě vůz Merkaby.

Vizualizujte si, jak stojíte uprostřed rovnostranného trojúhelníku, jehož jeden vrchol

směřuje nahoru a druhý dolů – jako třídimenzionální pevná Davidova hvězda. Představujte

si, jak se naplňuje Světlem Boží síly. Vizualizujte si, jak se začíná otáčet a urychlovat vaše

celkové vibrační frekvence, vylaďovat vás na kosmický rytmus a frekvence Boží síly.

Třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.

Nyní jsem připraven na zahájení procesu Vzestupu:

Milovaná Boží Sílo, přivolávám své Vyšší Já, svou duši, aby plně sestoupila do mého vědomí

a do všech mých čtyř energetických těl, pokud se tak již nestalo.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Přivolávám si své oslavované světelné tělo, aby se nyní plně projevilo v mém vědomí a

v celém systému mých čtyř energetických těl.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Nyní prosím, aby se v mém fyzickém těle plně zaktivoval a rozvinul úplný potenciál

12vláknové DNA.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Prosím o úplnou aktivaci mé hypofýzy, aby produkovala pouze hormony, které podporují

život a umožňují fyzickou nesmrtelnost.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Přivolávám si a plně aktivuji monadický Božský plán ve své vědomé, podvědomé a

nadvědomé mysli a ve všech svých čtyřech energetických tělech.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Přivolávám si a plně aktivuji svou energii Kundaliní, zatímco jsem veden/a svou Monádou a

mocnou JÁ JSEM Přítomností.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Nyní si přivolávám dokonalou jiskru kosmického ohně z nejčistšího zdroje, aby osvítila a

přeměnila celou mou bytost ve Světlo boží.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Přivolávám si svou mocnou JÁ JSEM Přítomnost a Světlo Boží, aby okamžitě přeměnily ve

Světlo a čistou energii všechny energie a látky, které jsem přijal/a do svého fyzického těla.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Přivolávám si a plně stvrzuji svou tělesnou nesmrtelnost a úplné ukončení procesu stárnutí

a umírání.

Nyní se omlazuji a každým dnem jsem mladší.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Nyní žádám o úplné otevření svého třetího oka a všech mých jasnovidných a

nadpřirozených schopností a schopnosti channelingu, abych je mohl/a využívat pro slávu a

službu nejvyššího Boha a mých bratrů a sester v Kristu na Zemi.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Nyní prosím, aby se v mém fyzickém, emočním, mentálním a duchovním těle projevilo

dokonalé, zářící zdraví. Žádám a přikazuji, aby tato těla nyní projevovala zdraví a

dokonalost Krista.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Nyní si přivolávám celým svým srdcem, duší, myslí a celou svou silou pomoc s mým

procesem vzestupu od 11 ostatních duševních „prodloužení“ mé monadické skupiny.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Nyní žádám, aby byla zcela vyrovnána veškerá karma ze všech mých minulých, současných

a budoucích životů.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Nyní prosím o zvýšení vibračních frekvencí mého fyzického, astrálního, mentálního,

éterického a duchovního těla na úroveň pětidimenzionálních frekvencí.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Nyní žádám svou Monádu, svou mocnou Já jsem Přítomnost a Ducha, aby plně sestoupili do

mého vědomí a do všech mých čtyř energetických těl a přeměnili mě ve Světlo a

Nanebevzatého Mistra, kterým ve skutečnosti jsem.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Setrvejte chvíli v tichu, aby mohl plně proběhnout proces vzestupu, zatímco setrváváte

zde na Zemi. Dýchejte zhluboka a pomalu.

Ztište se a opakujte si:

Já jsem Bůh.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Já jsem navždy mocnou Já jsem Přítomností na Zemi.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Já jsem Nanebevzatý Mistr (doplňte své jméno)

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Já jsem Bůh, který žije v tomto těle.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Mocná Já jsem Přítomnost je nyní mým skutečným Já.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Já jsem božskou dokonalostí, která se nyní zhmotnila.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Já jsem uskutečněným projevem věčného Já.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Já jsem ztělesněním Boží Lásky v akci.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Žiji ve všech bytostech a všechny bytosti žijí ve mně.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Já jsem nyní jedním s monadickým plánem vědomí.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Plně potvrzuji svou identitu jakožto věčného Já, Krista, Buddhy, Átmy, Monády, Já jsem

Přítomnosti ve službě lidstvu.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Plně potvrzuji, že jsem tělesně nesmrtelný/á, a pokud se rozhodnu, mohu zůstat na Zemi

neomezeně dlouho, aniž bych stárnul/a.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Vidím každého člověka, zvíře a rostlinu jako ztělesnění věčného já, ať již si tito jsou

vědomi své pravé identity, či nikoli.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Já jsem nyní dokonalým sjednocením Monády, duše a osobnosti na Zemi.

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai tsbeyoth!

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů!

Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai tsbeyoth!

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů!

Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai tsbeyoth!

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů!

Já jsem tím, kým Jsem – ÓM.

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat

nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a

aktivního odkazu. Zdroj: www.novoucestou.cz.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico