Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) v současnosti duševní onemocnění postihují odhadem 350 milionů lidí na celém světě. Deprese bude do roku 2030 druhou nejčastější příčinou nemocnosti v zemích se středními příjmy a třetí nejvyšší v zemích s nízkými příjmy (1). Statistiky ukazují, že 26 procent populace ve Spojených státech má nějaký druh duševní nemoci (2) a 25 procent Evropy trpí depresí nebo úzkostí (3).

Mnoho lidí si bohužel ani nepřipustí, že je v depresi, a téměř 50 procent deprese je neléčeno (4). Ani ve škole, ani doma se neučíme, jak zvládat negativní emoce. Učíme se dentální hygieně, ale zapomínáme na tu psychickou. Stres nezmizí pouhým mluvením nebo raděním. Je třeba se naučit některé techniky a nástroje, jak se zbavit stresu a uklidnit mysl.

Proč jedinec propadne depresi? Některé deprese mohou být z toho, že člověk visí na minulosti nebo je přehnaně ambiciózní a úzkostný ohledně budoucnosti. Život je však nepřetržitým procesem učení toho, jak „nechat jít“. Změna je jedinou konstantou. Když si člověk nepřipouští fenomén změny a upne se k nějakému postoji, pak může zažívat frustraci, depresi a tak dále. Často si nejste vědomi toho, že jste spojeni s celým vesmírem a myslíte si, že jste jen malým človíčkem toužícím po maličkostech. Jak se dostat ven z této malé mysli? Musíme se podívat do jádra naší existence. Co je život? Kdo jsem? Co chci? Tento duch sebedotazování může uvnitř vás něco probudit. Negativní emoce mohou způsobit, že se ponoříte do deprese, a moudrost vašeho pravého Já vás z ní dokáže vymanit. Zde mohou hrát důležitou roli meditace a dechové techniky. Jsou to nástroje, které vám pomohou uklidnit mysl a cítit se šťastní zevnitř. Mnohým nemocem lze pomoci meditací a dechovými technikami. Ve skutečnosti bych řekl, že meditace je potravou pro duši.

Meditace má mnoho výhod. Když je naše mysl klidná, jsme schopni dělat lepší rozhodnutí, a tak kolem sebe vytvářet harmoničtější a pozitivnější atmosféru. Existuje významný počet výzkumů o tom, jak meditace přispívá ke zlepšení podmínek mimo jiné hypertenze, cukrovky, srdečních problémů, poruch spánku a nervového systému (5).

Kromě toho, že prospívá fyzickému zdraví, meditace zlepšuje koncentraci a pomáhá člověku být v přítomném okamžiku. Pokud to budete pozorovat, mysl se pohybuje mezi minulostí a budoucností. Buď jsme naštvaní z minulosti, nebo máme obavy z budoucnosti. Meditace pomáhá přivést mysl do přítomnosti. Když je mysl klidná, jsme schopni vnímat věci lépe. Když je mysl rozrušená, naše vnímání je také narušené. V každodenním životě se ocitáme v situacích, které mohou být náročné a vyžadují, abychom přijali účinná rozhodnutí. Tyto situace často ovlivňují stav naší mysli – natolik, že nemůžeme přijímat účinná rozhodnutí. Ani události v životě, ani stavy naší mysli se nestávají s naším svolením. Ve skutečnosti se události a stavy mysli často vyskytují v přímém rozporu s našimi přáními.

Meditace může přinést rovnováhu mezi různými stavy mysli. Můžete se naučit přepnout z tvrdší stránky na jemnější uvnitř vás. Můžete být pevní, pokud je to vhodné, a zároveň “nechat jít” v případě potřeby. Tato schopnost je přítomna v každém a meditace vám umožňuje bez námahy mezi těmito stavy přepínat. S několika minutami každodenní meditace a pranajámy (dechové techniky) se naše myšlenky stávají mocnými a naše úkoly jsou vykonávány efektivněji. Skrze meditační a dechové techniky dokážeme očistit naši mysl od negativních emocí a účinně řešit duševní nemoci a deprese.

Meditace může přinést velkou transformaci ve společnosti.

Jeho Svatost Sri Sri Ravi Shankar, duchovní vůdce a zakladatel nadace The Art of Living

/Tento článek byl původně publikován na Huff Post/

V říjnu pořádáme v České republice několik kurzů meditace, které povede žák Jeho Svatosti Sri Sri Ravi Shankara, indický mistr Swami Jaataveda!

Termíny a bližší informace:

1) Happiness program / Kurz štěstí v Praze: 18.10.-20.10.2019 (Info a registrace: https://www.jednodusesjogou.cz/registrace-na-happiness-program-praha-18-20rijna-2019)

2) Plzeň medituje se Swámím Jaatavedou: 20.10.2019 (Info a registrace: https://www.jednodusesjogou.cz/plzen-medituje)

3) Umění meditace – Kurz Sahaj Samadhi Meditace v Praze: 21.10.-23.10.2019 (Info a registrace: https://www.facebook.com/events/378940549452056/, artofliving.prague@gmail.com, 733 222 919)

4) Umění meditace – Kurz Sahaj Samadhi Meditace v Plzni: 28.10.-30.10.2019 (Info a registrace: https://www.jednodusesjogou.cz/meditace)

—————————

Poznámky pod čarou:

(1)http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2010/mental_disabilities_20100916/en/index.html

(2) http://www.thekimfoundation.org/html/about_mental_ill/statistics.html

(3)http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe/depression-in-europe-facts-and-figures

(4) Ibid

(5) http://www.mayoclinic.com/health/meditation/HQ01070


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě