Poselství od Matky Marie a Marie Magdaleny přijala Natalie Glasson,, 17. října 2014

Matka Marie: Dnes vás vítám s vibrací 9. Paprsku Světla a přináším vám zářivé barvy a vibrace modrého a zeleného světla, zaměřené na integraci a prozkoumávání duše, stejně jako na spojení nebe se Zemí – světla s hmotou. Prosím, dovolte mi vystavit vás tomuto světlu, aby se mohlo vpít do celé vaší bytosti. Jakmile vás obklopí realita modrého a zeleného světla 9. Paprsku Světla, dýchejte v léčivých vibracích, moudrosti a transformačních posunech, které tento aspekt Stvořitele podporuje.

Integrace duše se všemi aspekty vašich fyzických, emocionálních a duchovních těl je zásadní v každém období vzestupu, ale nyní, v této fázi, je životně důležitá. Je pro vás potřebné a důležité, abyste měli víru v božskost, pravdu a posvátné schopnosti vaší duše, která obklopuje všechny aspekty vašeho bytí a reality na Zemi a prolíná jimi. Není to o porozumění vašim individuálním mystickým a posvátným schopnostem, spíše o porozumění základním nástrojům a schopnostem, které vaše duše přináší a zdokonaluje uvnitř vás, které jsou stejné uvnitř všech bytostí. Toto je doba pro lidstvo, aby se spojilo v hlubokém pochopení a víře v jeho duchovní a přirozené schopnosti změnit okolnosti na Zemi a v jednotlivých lidských realitách. Lidstvem vytvořený systém víry, který nyní zaujímá a řídí každodenní život na Zemi, je potřeba kompletně nahradit novými přesvědčeními, zrozenými z duše každého člověka, a zakotvit jako nové vědomí lidstva.

Marie Magdalena: Představte si strach jako dveře, které můžete otevřít a umožnit tím sami sobě obejmout nové, vyšší vibrace lásky a pravdy, obzvlášť ve vaší realitě na Zemi. Tyto dveře se stávají překážkou, když uvěříte, že nejste schopni nebo nemáte sílu je otevřít. Připomenu vám a tím povzbudím vaši sebedůvěru a odvahu, když vám řeknu, že máte sílu ty dveře otevřít a prožívat mocnou, milující pravdu Stvořitele. Stvořitel netouží po tom, abyste trpěli jakoukoliv formou připoutání ke strachu či nemocem nebo jejich prožíváním. Naopak si přeje, abyste toto všechno rozpustili tím, že si uvědomíte vaši sílu povznést se tvořením pro vás pouze milujících, pozitivních, blažených prožitků. Připoutání se nebo odpoutání od tvorby strachu a nemocí je nyní vaše volba. Rozhodujete se tak vaším myšlením a tím, čemu jste se rozhodli věřit.

Věříte, že vás strach omezuje, že způsobuje drolení vaší energie a síly, a tím se cítíte bezmocní? Věříte, že ho musíte ve vaší realitě přijmout a prožívat? Věříte, že nemoc je vaše božská pravda nebo je nevyhnutelná, když se důkaz nemoci objeví ve vaší realitě nebo v širším měřítku na Zemi? Skutečné otázky, které mají nejvíce síly a nejvíce ovlivňují váš život, jsou:

  • Jste připraveni nevšímat si toho, co se zdá být důkazem nemoci a výtvorem strachu na Zemi ve prospěch uvědomění si vaší vlastní síly a vědění, že si sami můžete vybrat realitu, kterou chcete prožívat?
  • Jste připraveni tvořit svět bez strachu a nemocí, i když jste bombardováni důkazy, které tvrdí opak?

Matka Marie: Je na čase, abyste přijali svou sílu a uvědomili si, že u čehokoli, co se děje na Zemi, máte možnost zvolit si, jestli to chcete prožívat. S rozšířením nemoci na Zemi máte možnost vybrat si, jestli onemocníte, či nikoliv. Když budou ostatní zažívat strach, máte možnost volby přijmout a vyzařovat strach, či nikoliv. Jestliže si zvolíte přijmout strach, pak budete do vašeho života přitahovat okolnosti, které ho způsobují.

Váš život je vaše volba, nikdo jiný nemůže rozhodovat za vás nebo vám diktovat váš život. Je na čase tuto pravdu přijmout a začít žít způsobem, který ji ve vás zvětší, obohatí a ztělesní. Můžete si zvolit říct ‚Ne‘ zkušenostem strachu a nemoci a ‚Ano‘ zkušenostem lásky, míru a nepřetržitého zdraví. Váš život nyní spočívá ve vaší víře v každodenní věci a v oddanosti rozvíjet to, co toužíte prožít. Nezáleží na tom, co někdo jiný sdílí nebo prožívá. Vy tvoříte svou vlastní realitu a na své cestě máte neustálou podporu z vnitřních rovin, od průvodců, andělů, vzestoupených mistrů a božských bytostí.

Marie Magdalena: Chtěla bych se s vámi podělit o to, jak podpořit přesun do reality, kde vytváříte volby a zkušenosti dle vašich přání.

Ráda bych vám poradila, abyste nejdříve poslouchali zprávy ve vaší realitě – jednak zprávy a přesvědčení, jež jsou vaše, a pak zprávy a přesvědčení, jež máte od ostatních, z médií a zdánlivě pravdivé důkazy. S vědomím toho si pak zvolte, co si přejete přijmout, a co zavrhnout. Jestliže se třeba doslechnete, že se po světě šíří nemoc, zvolte si poslat lásku všem, kteří jsou nemocní, a přitom se ujišťujte a přesvědčujte, že nemocní nejste, že jste vždy zdrávi a naplněni vitalitou. Vězte s hlubokou jistotou, že jednoduchá víra vždy zajistí vaše zdraví a pohodu. Dalším příkladem může být, že se ve světě nebo ve vaší realitě objeví nějaký prožitek, který ve vás a v ostatních vyvolá strach. Pak řekněte ‚Ne‘ strachu, zvolte si uvolnit ho a nechat jít s vědomím, že ho tím ve vás i v ostatních zbavujete energie. Pak si v sobě vytvořte pocit lásky a bezpečí. Myslete na lásku a bezpečí, které vás budou utvrzovat v té realitě, kterou jste si zvolili prožívat. Pamatujte na to, že vy jste Tvůrci své vlastní reality; máte božské právo vybrat si, kterou chcete prožívat, a to nikdy dřív nebylo tak důležité. Kdyby si každý člověk a každá duše na Zemi uvědomili, že je v jejich moci vytvořit to, co si přejí, všechny nemoci, strach, chudoba a ostatní škodlivé energie by byly bezmocné a přestaly by existovat.

Víra rezonuje a spojuje se s energií. Když věříte v lásku, bezpečí a zdraví, nezáleží na tom, jaké důkazy jsou vám předkládány, aby vás odradily. Spojujete se s láskou bezpečím a zdravím a stáváte se jimi.

Matka Marie: Přivolejte lásku, světlo, mír a vitalitu, vystavte se proudu těchto energií, představujte si a prociťujte jejich barvy, vibrace a pozitivní vliv na vás. Věřte v lásku, světlo, mír a vitalitu. Pozorujte, prociťujte a uvědomujte si, jak z vás neustále tyto energie vyzařují, nepřetržitě z každého aspektu vaší bytosti.

Přivolejte 9. Paprsek Světla, aby spojil vyšší energii, vědomí, a ostatní aspekty vaší duše s vaším fyzickým tělem a aurickým polem, takže budete pozitivně ovlivněni vaší duší, která bude mít přístup k vedení a intuici. Vaše duše nerezonuje se strachem nebo nemocí, proto bude působit jako ochranné a vedoucí světlo ve vás a ve vaší realitě.

Marie Magdalena: Nechte lásku vašeho srdce a vaší duše, ať jsou odpovědí i řešením na všechny situace, přesvědčení a zkušenosti. Jestliže si zvolíte lásku tím, že se oddáte péči o vaši realitu, stane se pro vás věčnou odpovědí, výsledkem i zkušeností. Můžete ji vytvořit pouze sami pro sebe, a přesto bude mít vaše oddanost účinek na všechny duše na Zemi, protože se spojí s vibrací, kterou vyzařujete, vibrací lásky. Láska je jako magnet, každý je k ní přitahován; je to nakažlivé! Je pro vás také naplňující a působí jako nejsilnější ochrana pro všechny a mocný tvůrce pravdy a božské pohody ve vaší realitě, a tím pádem ve všech realitách. Nechte ji jasně zářit v každém momentě vašeho dne. Požádejte nás, vaše průvodce, a Stvořitele, abychom zesílili a obohatili lásku, kterou sdílíte a prožíváte.

Matka Marie: Dejte si záležet s výběrem reality, kterou chcete prožívat. Naplňte vaše volby energií skrze afirmace a vizualizace a požádejte vaše průvodce a andělské bytosti, aby je posílili světlem. Největším posunem je pochopení, že vy máte sílu vybrat si to, co si přejete prožívat. Žádný člověk, skupina nebo vláda vám nemůže diktovat vaše volby a zkušenosti; a přesto vy můžete mírumilovně žít vedle jakékoliv energie nebo uvnitř jakékoliv komunity.

Vezměte, prosím, na vědomí, že zde hovoříme převážně o rozhodování se ve vaší mysli, což nutně neznamená, že musíte něco demonstrovat nebo vykonat. Je to mírumilovný posun ve vás, o kterém nemusí nikdo další vědět. Je to doba, kdy se oddělujete od všeobecného vědomí reality, tiše si ve vaší mysli vybíráte myšlenky a víte, že se projeví ve vaší realitě. Je také důležité, abyste si uvědomili, že všechny formy manipulace, které můžete vytvořit, vás pouze zakotví hlouběji do toho, že s vámi budou manipulovat druzí. Jestliže se ale zaměříte na lásku, světlo, mír a zdraví ve vašem životě s vědomím, že se jednoduše projeví a tím naplní a obohatí vaší realitu a reality ostatních, pak budete podporovat expanzi lásky na Zemi a uvnitř všeho.

Nechte naše slova, ať inspirují jemný posun ve vašich myslích, který ve vás a ve vaší realitě vytvoří štěstí. Tento jemný posun vás vybízí k tomu, abyste se s nesmírným soucitem zeptali: „Co si zvolím, aby se zhmotnilo v mojí realitě?“ Odpověď je naplněna bohatým soucitem, láskou a pravdou, které jsou za hranicemi ega, tužeb, zoufalství a potřeb.

S pravou láskou, požehnáním a inspirací,

Matka Marie a Marie Magdalena

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Pavel J. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png