MATEŘSKÁ ZRANĚNÍ + ÚPLNĚK V RAKU / VLČÍ MĚSÍC

datum 22. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Venuše nyní povstala, když jako Jitřenka zveřejnila svoji alchymistickou proměnu z blízkého setkání se Sluncem 8. ledna, kde započala svoji cestu jako Metabohyně Kozoroha – Moudrá Žena a Strážkyně Moudrosti – Prastará Matka a Matriarcha Moudrosti, kterou všichni nosíme hluboko v našich kostech a vítání tohoto Heliakálního vzestupu Venuše ze 14./ 15. ledna, je právě Úplněk v Raku 17. ledna. Toto je Úplněk Matky / Matriarchy a nabízí nám velkou podporu, abychom byli propuštěni ze zranění jádra Matky, které nosíme v naší matriarchální genetické linii. Věnujte nyní zvýšenou pozornost tomu, že se vám nabízejí příležitosti vystoupit na světlo, abyste konečně tyto mateřská zranění hodily za hlavu, nebo to ve stále něco spouští?

Zatímco bylo již mnoho viny uvrženo na patriarchální postoje kontroly, podvracení a nadvlády (a ne bezdůvodně), zranění matky hrají stejně významnou, i když někdy se jedná o zastřenou roli v genetickém traumatu předávaném matriarchální linií.

Zranění Matky – číhá ve stínu, neustále se odkazuje / odsekává na sebehodnotu/sebeúctu/sebelásku a autonomní aspekty svých dcer, zatímco se maskuje v plášti „lásky, péče a ochrany“, ale ve skutečnosti zahrnuje podmíněnou lásku, emocionální vydírání a manipulace a může rychle upadnout do žárlivosti, závisti, sabotáže a bodání do zad, pokud by se „Dcera/Energie Ženství“ odvážila zazářit svým svrchovaným, jasným a tvořivým světlem...Vidíte, že stínový aspekt ženství se může smířit s tím, že je odsunut patriarchátem, ale rozpoutá se peklo, pokud bude mít pocit, že je zastíněna svými vlastními dcerami....

A zatímco můžeme nosit zranění patriarchátu na rukávech, aby svět viděl a žádal spravedlnost hlasitými hlasy, tentýž hlas často utichne s ohledem na mateřská zranění v hanbě, vině a zmatku – jak to mohl můj největší ochránce a živitel nahlodávat moji krásnou a přirozenou esenci slovo po slovu...kapku po kapce...neboť to nebyla vždy stínová energie „ve vaší tváři“ na rozdíl od patriarchálních postojů...Ale esence duše, traumatizující a smrtící všechny stejné...Až do teď!

Rostoucí ženství (u obou pohlaví) ví, že uzdravení patriarchálního traumatu a zranění matky jsou nezbytné, pokud se má ona/energie Božského ženství objevit jako zplnomocněná, vyvážená a svrchovaná síla. Ona (nikoli pohlaví) potřebuje plně přijmout své Světlo a své Stíny, aby znovu získala klíče své Brilantnosti, Síly, Světla a Darů – Své Božské Esence Ženství a Magie.

V tomto aspektu nám pomáhá Venuše / Inanna jako Metabohyně Kozoroha pro druhý Venušin cyklus a „přestřihnout stuhu“ této velmi významné léčebné a posilující cesty na dalších 19 měsíců a pomáhá nám Úplněk v Raku, první Úplněk roku 2022.

Když v tomto ohledu zavoláte energie tohoto Úplňku, pamatujte, že odpuštění a soucit musí být prvními kroky při léčení hnisající rány matky. Ne jednou, ne dvakrát, ale opakovaně... znovu a znovu-protože tato rána má více slupek, než si jakákoli (vesmírná) cibule dokáže představit 😀!

💗 Odpouštíme, protože je potřeba „osvobodit sebe a naše dcery a vnučky“. Ne proto, že připouštíme trauma a možná nikdy nedostaneme omluvu...Odpouštíme pro přestřihnutí provazců bolesti/zranění...abychom byli svobodní.

💗 Odpouštíme, protože ony (matky) mohly dát jen to, co v sobě držely (hluboké zranění/trauma) a konaly jak nejlépe uměly, nevěděly lépe, jak se s tím vyléčit nebo se s tím vypořádat, a tak to dál předávaly jako dědictví – potřebují náš soucit poté, co jsme se my vypořádali se vztekem (vztek je také součástí léčení...takže ho také nepopírejte).

💗 Odpouštíme, protože víme, že jsme starověká moudrost, která se vrátila, aby utkala Nový Věk. Víme, že jsme schopni větších úrovní transmutace a alchymie, než si naše matky kdy dokázaly představit nebo než kdy věděly, že je to možné.

💗 Odpouštíme, protože dcery se jednou stanou matkami a někdy i ty nejlepší úmysly a nejhlubší láska mohou selhat..

💗 Odpouštíme, protože Nový Věk nemůže být postaven na zbytcích úzkosti a bolesti, ale na odvaze, milosti, odpuštění a soucitu.

"Být sami sebou vede k tomu, že nás mnoho jiných vyžene, a přesto vyhovovat pouze tomu, co po nás chtějí ostatní, způsobí, že budeme vyhoštěni sami před sebou." - Clarissa Pinkola Estes

Mějte požehnaný Vlčí Měsíc 😊

Ve světle, lásce a vděčnosti,

Sa Kei Na

Původní zdroj: https://isischannelings.wordpress.com/Sdíleno ve vynesení na světlo stínových aspektů ženství, které jsou připraveny na integraci a přijetí do celistvosti,

Mikai.

Zdroj: www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico