Mars ve Vahách ️♎️

views 631 datum 15. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com
15.9. vstupuje Mars jež symbolizuje naši odvahu, bojovnost, vůli, pudovou a pohybovou energii, mužskou část sexuality - do vzdušného znamení Vah a setrvá v něm do 30.10. Přímý , rozhodný a horkokrevný Mars se ve vzdušném, diplomatickém a nerozhodném znamení Vah necítí příliš komfortně a je oslaben, ale můžeme se učit vědomě ovládat svou energii a agresi. Nyní tedy budeme mít možnost zušlechtit svou mužskou a instinktivní část osobnosti, budeme mít možnost rozhodnout se za co chceme "bojovat", kam chceme napřít svou vůli. Mars ve znamení Vah symbolizuje tedy spíše"mírného bojovníka"
Mars symbolizuje naši pohybovou a pudovou energii, odvahu, bojovnost, sexualitu i agresivitu. Symbolizuje potřebu a schopnost získat, to, co chceme. Mars je syrová energie, a ta potřebuje usměrnění a uvažování. Bez nich je Mars pouhým sobectvím, zneužitím a v nejzazším extrému násilím. Mars je mužská planeta - u mužů ukazuje jak se přímo projevují a jak ztělesňují vlastnosti tohoto znamení. U ženy ukazují jaký typ muže ji přitahuje (eroticky) i když je Mars součástí povahy ženy. Pokud bude žena u sebe vědomě rozvíjet kvality Marta, nebude jeho vlastnosti projektovat na muže ve svém okolí. Mars je pro ženu její Animus. Znamení v němž se Mars nachází ukazuje (jak pro muže tak i pro ženy) jak se nejlépe projevují naše touhy, aniž bychom se příliš prosazovali nebo byli k něčemu příliš tlačeni.
Mars ve Vahách – získávání skrze vztahování se (navazováním vztahu ke svému okolí)
Mars potřebuje být nezávislý a asertivní a ve společenských Vahách má přistřižená křídla. Jestliže chce učinit nějaký rozhodný tah nebo tvrzení, zjistí, že to není snadné bez předchozího dovolení nebo souhlasu ostatních lidí nebo od nějaké konkrétní osoby, Úkolem tedy je získat, co chce, ale sladit to se společenskými hodnotami a citovými požadavky. Je to vskutku velká výzva a Mars ve Vahách člověka přinutí jednoho dne tuto rovnováhu hledat. Do té doby, než bude schopen své potřeby a hodnotový systém sjednotit se svými přáními a naopak, pravděpodobně bude ovládán někým, s kým má nebo by chtěl mít sexuální vztah. V podstatě přitahuje konflikt vůle, aby prověřil a uskutečnil svá přání. Podobně a ze stejného důvodu může přitahovat energické a vznětlivé partnery. Váhy mají zjemňující vliv na Mars. Je to obzvlášť těžké, pokud jde o mužské ego – musí se však naučit používat sílu Marta citlivě a ne sobecky- jinak bude jeho život plný svárů a konfliktů. Byl by rád, kdyby všichni byli v harmonii a drželi spolu. Člověk s Martem ve Vahách má sklon vrhat se kvůli tomu, co vnímá jako příkoří, do bitev. Vynakládá svou energii do vyvážení toho, co pokládá za nerovnovážné. Díky schopnosti bojovat za druhé se jedná o vynikající umístění pro právo a jakékoliv povolání, které vyžaduje postavit se na nějakou stranu, ale zároveň usilovat o mír, harmonii a usmíření. Někteří lidé s Martem ve Vahách dokáží bravurně využívat svého šarmu. Jiní mají ohromný talent získat, co si usmyslí. Někdy potřebují dělat věci s jinými lidmi. Mnozí lidé s tímto Martem vstupují do války, či alespoň zvažují se do ní pustit kvůli uznání od druhých. Mars ve Vahách má mnoho nadaných bubeníků. Ve stresu se člověk s Martem ve Vahách může chovat soutěživě- buď soutěží o partnera nebo s partnerem. Tito lidé mohou promítat svou agresivitu do druhých a sami sebe vnímat jako mírumilovné, uvážlivé a spravedlivé bytosti, zatímco ostatních jsou v jejich očích ctižádostiví a nepřátelští. Vinou sklonů bojovat příliš energicky na jedné straně či kvůli nerealistické snaze vynutit si spolupráci mezi znepřátelenými frakcemi může docházet k hádkám, sporům a konfliktům. Před skutečným dosažením míru nezřídka bývá nutné emoce poznat a vypořádat se s nimi, čemuž Mars ve Vahách nechce věnovat příliš pozornosti. Pokud však chce dosáhnout skutečné vnitřní i vnější harmonie, bude muset svým emocím pozornost věnovat. Mars ve Vahách si musí uvědomit svá vlastní morální přesvědčení a stát si za nimi. Svých cílů dosáhne až tehdy, když si je plně jist sám sebou. Eroticky jej přitahují okouzlující a kultivovaní jedinci, případně oni sami přitahují svým šarmem a uvážlivostí druhé. Aktivně hledají partnery/ky jež jsou přímí a rozhodní. Velmi typické bývá manželství, případně vážný vztah v raném věku
Silné stránky: prosazuje se svým kouzlem a příjemnými způsoby. Chytrý stratég, jenž zakalkuluje i „tahy“ ostatních. Teoreticky vždy perfektní, v praxi však není vždy tak dokonalý. Jemný, čestný, diplomatický, spolupracující, přesvědčivý, vnímavý, idealistický, intuitivní, zdvořilý, ohleduplný, zásadový, rozvážný, klidný
Problémové stránky: protože není připraven podstupovat konflikty, je často nerozhodný a ochotný ke kompromisům. Problémy s agresí. Záměry se často nerealizují. Váhavý, nerozhodný, neupřímný, separační, pronášející morální soudy, nerealistický, necitlivý, sebeomezující, sobecký, neosobní
Rozhodování: raději rozhoduje za jiné než za sebe. Rozhoduje se velice váhavě a většinou jen teoreticky. Může snadno měnit mínění
Ventily agresivity: tanec, šerm, tai-tchi
Sexualita: kultivovaná, pěstěná, mající styl. Schopnost se vcítit do partnera. Pozorný a dovedný milenec
Sympatie: soudržnost, styl, být ve víru společnosti, znát svá přání, rovnoprávná partnerství
Antipatie: nespravedlnost, být tupý a necitlivý, společenské vakuum, nerozhodnost
Mars ve Vahách
17.8.- 1.10. 1961/ 27.7.- 12.9. 1963/ 29.6.- 20.8. 1965/ 4.12. 1966- 12.2.1967/ 31.3.- 19.9.1967/ 20.10. - 6.12.1970/ 30.9. - 15.11. 1972/ 12.9.- 28.10.1974/ 24.8.- 8.10. 1976/ 4.8.- 19.9.1978/ 10.7.- 29.8. 1978/ 16.12.1981- 3.8. 1982/ 18.11.1983- 10.1. 1984/ 27.10 – 14.12.1985/ 8.10. - 23.11.1987/ 19.9.- 4.11. 1989/ 1.9. - 16.10. 1991/ 12.8. - 26.9. 1993/ 21.7.- 7.9. 1995/ 3.1.- 8.3.1997/ 19.6.- 14.8. 1997/ 27.11. 1998 – 26.1. 1999/ 5.5. - 4.7. 1999/ 4.11. - 23.12. 2000
Zdroj: Astrologie -praktická příručka Lyn Birbeck
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico