Jdeme-li vědomě za svou šťastnou hvězdou, potom je březen 2015 vítaným obdobím ke změnám nebo k dosažení vytčeného cíle. Bude jen na nás, zda tomu budeme nápomocni. Jak víme, březen je přelomovým měsícem, v němž se loučíme s astrologickou zimou a chystáme se přivítat jaro. To samo o sobě je už inspirace sama. V poslední dekádě března přichází jaro a mnoho z nás proto očekává příchod podnětného období.

Tento opakující se rituál nás motivuje k přípravám na jarní čas a není tím myšleno jen to, že vyměníme zimní oblečení za jarní, ale že se můžeme nechat inspirovat i k vlastní vnitřní změně a obměně. Společně s prvními hřejivými paprsky slunce se mohou dostavit touhy po nových aktivitách, uvolnění, vnitřním i vnějším úklidu, častějším pobytu v přírodě, výletech či sportu. Tyto činnosti a další techniky vnitřní očisty nám totiž pomohou čelit jarní únavě. Přirozeným cílem bude se povznést nad denní povinnosti, neznamená to ale, že je budeme zanedbávat. Dokažme však, že jsme schopni udělat něco nového nebo neobvyklého pro sebe i ostatní, třeba ve svých domovech. Docílíme tím vyrovnání a zharmonizování vnější i vnitřní hladiny energie. A jak to zvládneme? To si teď povíme:

Od 1. 3. do 8. 3. bude vhodné se zaměřit na vnitřní klid, intuici a čerpat z vnitřní moudrosti. Z harmonie pak vzejde podnět k novým činnostem. Bude nás provázet i aktivita. Jestliže tuto inspiraci načerpáme, dostaví se zároveň výsledek. Tím by mělo být zbavení se zbytečných obav a strachů. Důvěra v nastoupenou duchovní cestu nám přinese potřebnou sílu k tomu, abychom se naučili pracovat s podporou, jež přichází, a vnímali také vedení na své životní cestě, jehož se nám dostává. Zkoušku budeme připraveni zvládnout. Nastanou příznivé vlivy i v oblasti mezilidských vztahů.

Od 9. 3. do 15. 3. přijde období plné kreativity. Dostaneme možnost prověřit svoji schopnost orientace ve změnách a přizpůsobit se jim. Pokud udržíme svůj vnitřní klid, s přehledem vše zvládneme. Tento týden můžeme mít pocit, že čas plyne rychleji, než je obvyklé. Bude to způsobeno četností úkolů a rychlých změn. Je také předpoklad, že toho i hodně zvládneme, včetně úkolů, které jsou před námi.

Od 16. 3. do 22. 3. se máme nač těšit, protože naše vnitřní světlo bude zářit a přesahovat nás. S touto vnitřní svobodou, jasem a především radostí lze sebe i ostatní velmi příznivě ovlivnit. Budeme si často opakovat, jak je a bylo prospěšné si hýčkat svoji vnitřní sílu a naději, abychom si udrželi potřebný vhled. Doporučuje se nejen v tomto období chovat se k sobě s úctou a pokorou. Pracujme se svými sny, podněty a vizemi. Vyplatí se nám to!

Od 23. 3. do 31. 3. můžeme rozpoznávat nejrůznější spojení a propojení. Uvědomíme si, jak moc jsme součástí jednoho celku, tudíž, že jsme propojeni se vším, co nás obklopuje. Je to útěchou, ale zároveň zodpovědností za to, co se děje. Na každém z nás záleží, jak se vše dál vyvíjí. Vyvstanou otázky zaměřené na rodinné vztahy, jejich soudržnost, provázanost a kvalitu. Budeme je víc potřebovat. O tom, jak na tom každý jsme, poznáme v dalším období, a to o velikonočních svátcích.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png