Poselství Marie Magdalény přijala Natalie Glasson – 17-09-14
Prožíváte nyní svou božskou esenci na posvátné cestě, která odkrývá vaše poslání jako duše na Zemi a ve vesmíru Stvořitele. Cesta, kterou zažíváte a na kterou se neustále vydáváte, je výjimečná cesta, která shromažďuje z vašich minulých, paralelních a současných životů všechny vaše dovednosti, schopnosti, moudrost a vědění, aby se projevily ve vašem přítomném okamžiku. Vše, co potřebujete, je přítomné ve vašem bytí, připravené k aktivaci, dostupné k prožívání a přítomno, aby to bylo uznáno jako posvátné projevení božského. Nyní se pro vás odkrývá Vaše poslání na Zemi. V každém okamžiku svého života kráčíte svým posláním, ať už jste se svým životem spokojeni či ne, ať už prožíváte snadno plynoucí tok života či výzvy, cítíte se zmatení nebo inspirovaní. V této chvíli a v každém momentě vaší reality jste na správném místě s vhodným načasováním a vše proudí v souladu s vaší duší, skupinou duší a božskou vůlí Stvořitele. Toto je pravda, jste přesně tam, kde potřebujete ve svém životě a svých zkušenostech být, abyste plněji a se všemi vyjádřeními sebe sama prožívali Věk Lásky a veškerou jeho hojnost.
Žádám vás, abyste svému životu v tomto okamžiku porozuměli; cítíte, že jsou má slova pravdivá? Nejpravděpodobněji s mými slovy rezonujete, pokud jste své prožitky v poslední době vnímali jako dobré. Pokud je to naopak a cítíte, že ve svém životě bojujete nebo trpíte, potom možná s mými slovy nerezonujete. Ale ať už je vaše situace jakákoli, je pro vás žádoucí a vhodné, abyste s mým názorem a slovy o tom, že kráčíte po Zemi jako své božské poslání, rezonovali, pěstovali tuto myšlenku a propojili se s tím, protože to je pravda. Čím více se propojíte s touto existencí, tím více a plněji ji budete prožívat ve své realitě. Není žádný jiný způsob, jak kráčet jako své božské poslání na Zemi a prožívat hojnost lásky Věku Lásky, než se s tím vědomě propojit, jako kdybyste poslali žádost sami sobě a Věku Lásky, včetně všech jejích zkušeností/prožitků, o to, abyste se spojili, propojili a byli jedním. Vy už jste Věkem Lásky. Věk Lásky je název období na Zemi, kdy se každý člověk propojí s láskou svého bytí a toto přinese do své vlastní reality, ostatním a Zemi jako nejvyšší dar lásky; dar lásky projevující se ve fyzické formě a zkušenostech. Vy, milovaní, jste na této cestě. Vy jste Věk Lásky, vy jste tvůrci Věku Lásky, skrze vaše propojení s láskou a vyjádření lásky, naplníte své božské poslání i manifestaci věčného období lásky na Zemi.

Přišel váš čas, už nějakou dobu je zde, a jediný způsob, jak opravdu můžete být tvůrci Věku Lásky je ten, že se s tím propojíte a budete s tím spokojeni a opravdu pochopíte, že svou posvátnou realitou božství a skutečného poslání na Zemi už kráčíte. Vaše pochopení a spokojenost přichází z pohledu/perspektivy, že vše ve vaší realitě je v pořádku, platí, že nejsou žádné dobré a špatné zkušenosti a že vše je součástí vaší cesty. Když v sobě tento pohled/perspektivu aktivujete, objevíte, že už se necítíte připoutáni ke své realitě nebo dokonce k potřebě posuzovat/hodnotit okolnosti. Prostě víte, že vše zapadá na své místo, má svůj důvod a božský záměr. S tímto porozuměním jste schopni se plněji odevzdat přítomnosti Stvořitelovy krásy ve svém bytí a realitě. Také vaše rozhodnutí vstupují do hry a mají důležitý vliv na vaši realitu. Když se rozhodnete propojit se s Věkem Lásky a s tím, že vaším posláním je být tvůrci Věku Lásky, začnete dělat nová rozhodnutí, která vyjadřují a manifestují Věk Lásky ve vaší realitě. Tak se velké množství rozmanitých zkušeností/prožitků lásky magicky projeví ve vašem životě a přivedou k vám všechnu potřebnou odvahu a podporu pro to, abyste více vyjadřovali Stvořitelovu lásku a viděli více krásy Stvořitele ve své realitě.

„JÁ SE PROPOJUJI“, to je vše, co v tomto okamžiku potřebujete při své volbě toho, s čím jste se rozhodli propojit. Chcete se propojit se strachem nebo s láskou? Jednoduše to znamená, že místo dodávání si odvahy k tomu, abyste kráčeli po Zemi sami a bez podpory, máte přístup k podpoře, která je nepřetržitě vaše. K podpoře vnitřních rovin, Andělů, Archandělů, Vzestoupených Mistrů, Bytostí Světla a také toku hojnosti, pravdy, lásky a vašeho vlastního posvátného bytí. Otevíráte se tomu, že jste součástí Stvořitelova vesmíru, do kterého automaticky a přirozeně patříte, takže můžete získat podporu, inspiraci a energii, které potřebujete, a můžete tak podporovat ostatní v tom, aby toto také získali a dosáhli téhož.

Které energie si přejete, aby vás podporovaly v této magické době, aby vytvářely kouzlo/magii na Zemi? Je důležité, abyste toto uvolnili ode všech omezení či hranic. Jste úžasná bytost světla, spojená se vším, co je Stvořitel, a když se s tímto propojíte, pak žijete mimo veškerá omezení, ve svobodě a ohromném množství hojnosti Stvořitele.

„Propojuji se zcela s Věkem Lásky, abych mohl/a být vyjádřením bohaté a požehnané lásky Stvořitele na Zemi. Propojuji se, abych se stal/a tvůrcem Věku Lásky ve své realitě, realitách druhých lidí a ve světě. Propojuji se, abych prožíval/a sebe a svou realitu jako lásku a přiváděl/a tak do svého života vše, co potřebuji, abych existoval/a v souladu s pravdou svého srdce a svým božským posláním. Propojuji se s božským záměrem/posláním své duše, ať se v mé realitě děje cokoli, vím, že v každém okamžiku tvořím, kráčím a prožívám své božské poslání. Jak se propojuji s láskou, moje rozhodnutí jsou propojena s láskou, takže JÁ JSEM LÁSKA ve všech jejích posvátných projevech. Těším se z toho, nechávám odejít strach a jsem spokojený/á se svou realitou a existencí na Zemi. Jsem to, co jsem.“

To, co je negativní, škodlivé nebo zraňující, je pouze produkt iluze navržené tak, aby přinesla větší porozumění a pravdu od duše. To, co je stanoveno jako pozitivní, je rozpoznání manifestace pravdy vaší duše a Stvořitele. To, s čím se propojíte, se stane vaší pravdou, vaší realitou a vědomím, jež nesete ve svém fyzickém bytí.

Ať propojením vaší bytosti je láska. Je třeba ztělesňovat, vyjadřovat a prožívat lásku Stvořitele, neboť je léčivá, povznášející a osvobozující. A ještě důležitější je, že díky tomu, že je láska Stvořitele tak nesmírná/bohatá, existuje velice mnoho toho, co se dá prožít. Dokonce ani celý život věnovaný ztělesňování, vyjadřovaní a prožívání Stvořitelovy lásky nestačí k tomu, abyste plně prozkoumali hojné projevy a prožitky/zkušenosti Stvořitelovy lásky. Je toho tolik na prožívání. Nyní je čas, abyste tyto krásné energie a prožitky uvolnili (doslova pustili ze řetězu), aby se nová pochopení a pravdy rozvinuly a byly rozpoznány z vnitřku vašeho bytí. Čeká na vás magický svět, zrozený zevnitř vašeho bytí.

Tam, kde je láska, je pouze láska. Ve vašem bytí je láska, což znamená, že ve vašem bytí je pouze láska. Když se s tímto porozuměním a s láskou ve vašem bytí propojíte, jednoduše tím, že prohlásíte, potvrdíte a zavážete se k tomuto propojení, tak to bude navěky vaše zkušenost, rozvíjející se nádhernými cestami skrze vaši realitu a prožitky.

Je čas, abyste se osvobodili a věděli, že jste svým božským posláním. Toto poznání je jediné, co je třeba. Svým propojením s láskou a svým božským posláním, dokonce, i když své božské poslání neznáte, očistíte a pročistíte svou realitu, protože všechno, co jste, co tvoříte a co prožíváte, se také propojí. To je příčinou toho, proč mnozí na Zemi zažívají to, že od nich odpadají lidé, energie, věci, zkušenosti, situace, přesvědčení, perspektivy/pohledy. Je to proto, že ve všech duších probíhá propojování vědomého a nevědomého. Každá duše se rozhoduje o svém propojení a zkušenostech na Zemi – vědomě a někdy nevědomě. Toto propojení připravuje cestu pro přicházející generace a také pro neustálý vzestup všech na Zemi a na vnitřních rovinách. To, co si vyberete v každém okamžiku, má dopad na vaši realitu a Vzestup všech, proto je odpuštění v tomto čase přechodu největším nástrojem k podpoře láskyplné reality svobody lásky.

Jsem vždy s vámi, podporuji vás, miluji vás a inspiruji vás.

Ať je světlo a láska ve všem, co děláte, když kráčíte cestou svého božského poslání, stejným způsobem jako jsme kráčeli já, Mistr Ježíš a mnoho dalších.

Jsme navěky jedno, spojeni pravdou a láskou, ctím vás a vážím si vás, jsem vaše sestra a společnice vaší duše, jsem zde, abych sloužila jako láska a s láskou.

Věk Lásky je Čas Propojení,

Máří Magdaléna
Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png