Přátelé, při sestavování tohoto krystalového gridu jsem velmi vnímala grálskou podstatu lásky. Láska, která nezná žádná omezení, je naprosto bezvýhradná. Co mělo být použito v krystalovém gridu se mi zobrazovalo již pár dnů před vyvrcholením Lví brány.

Vnímala jsem opět silné propojení Grálu, jakožto základní esenci našeho bytí. Problikával mi kulatý stůl krále Artuše, kde si všichni byli rovni, kdy jeden stál za druhým, když
druhý potřeboval …

A další velmi silné propojení jsem vnímala s Marií Magdalénou. Asi před 3 týdny jsme převzaly s kamarádkou Helen při práci s krystaly, vodou velmi silné poselství, které
možná časem posdílíme.

V krystalovém gridu byly použité stříbrné poháry, které jsem si kdysi dovezla z části Anglie Somersetu, kde se nachází Avalon. Strávila jsem tam část svého života. Další středový pohár je pohár, který mi byl darován drahou Danai, který přivezla z Francie. Barva tohoto poháru je krvavě červená, při pohledu na něj se mi hned zobrazila naše původní pradávna podstata naší krve, naší neporušené DNA.

Obrázky ZDE

Voda, která je použita v pohárcích perličkuje, je to namíchaná posvátná Avalonská voda z Glastonbury společně s naší nově vytvořenou krystalickou vodou ze stovky krystalů.

Tímto děkuji Helena Houdkova za její nádherný dar hluboce načítat naprosto cokoli a to často až do hluboké podstaty bytí.

Ještě bych tu chtěla zmínit, že takovou esenci hluboké něhy, jemnosti, všeobjímající lásky, pochopení, nesouzení, jsem ještě v propojení s žádnou jinou bytostí tak silně nepocítila.
Byla to čistá něha hluboké Lásky … Dia 💗

Marie Magdaléna

Drahé bytosti cesta skrze mě Máří Magdalénu je způsob umožňující si uvědomění své podstaty ženy bohyně, není to jen vzkaz ženám, je to vzkaz pro všechny, kteří si uvědomuji, jak podstatné je vnímat svou vnitřní ženu, tak i žít v ženském těle.

Láska procházející vaším srdcem je láska propojující a všeobjimajicí. Vnímat sebe v sebelásce, vnímat ostatní  jako bytosti přinášející nám poznání, je prostředkem
k vlastnímu růstu k chápání, co je a co není podstatné. Ať je to život, láska, materie či vlastní energie, tedy své Vyšší Já.

Tento grid vyzařuje tolik podpory a lásky, kolik je pro každého třeba, pro pochopení a pro žití. Žijte skrze své srdce a bude vám žehnáno …

MM
Zdroj: FB Diamanthea Diamond Light


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png