Téma mandaly: ÚCTA Mandalu zhotovila Ivana Stonjeková

Poznávám Tě, člověče, ty posle dobrých zpráv pro každou duši, v hlubokém respektu k Tvému umu a v soucitu k druhým, před Tebou smekám.

Znám Tě Země, ty těžce zkoušená člověkem, poklekám k Tobě, na znamení Úcty. Jsem blízko, tak blízko, tvé nekonečné moudrosti a Lásce. Na dosah Tvé spravedlnosti a hojnosti, vnořuji své ruce do Tvé hlíny a skláním hlavu v hlubokém, tichém rozjímání.

Ty Ženo, skrze všechny věky dárkyně Života, porozumění a Lásky, Tvému velkému Srdci patří můj obdiv, čest i sláva.

Vy, České země jste mým domovem. Vaše historie je mou historií, Vaše současnost je také mojí. Vaše budoucnost je v našich myšlenkách. Také před Vámi se skláním.

fivO

Další mandaly a více informací http://www.mandala-cz.com

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png