Máme další pandemii na svém talíři?

datum 28. 5. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Zdravější budoucnost pro nás pro všechny leží v naší zemi. Země nás živí a udržitelné a etické země-dělství chrání zemi i nás. Informujte se, proč průmyslové velkochovy nejsou udržitelné ani dobré.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Nová zpráva mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) nahlíží náš současný globální potravinový systém optikou pandemie COVID-19 a podrobně zkoumá podíl průmyslových velkochovů na vzniku, přenosu a šíření patogenů. U příležitosti zveřejnění této zprávy CIWF zahájil petici vyzývající vlivné globální instituce a národní vlády, včetně vlády ČR, aby ukončily průmyslové velkochovy, a tím napomohly vytvářet zdravější budoucnost.
 
Zpráva, která zdůrazňuje naléhavou potřebu přeměny současného intenzivního zemědělství na udržitelné a etické hospodaření, které chrání lidské zdraví, životní prostředí i zvířata, také odmítá argumenty, že tzv. mokré trhy by měly být nahrazeny průmyslovými velkochovy a že průmyslové zemědělství je nezbytné k poskytování levných potravin, které mají uživit rostoucí světovou populaci. Zpráva předkládá nosné argumenty a důkazy, které zdůrazňují nutnost přejít co nejdříve na zemědělské systémy, které jsou zdravé, sociálně spravedlivé, environmentálně regenerativní a ohleduplné ke zvířatům.
 
„Snaha o zachování vadného globálního potravinového systému povede k dalším pandemiím,“ říká autor dokumentu Peter Stevenson, hlavní politický poradce CIWF. „Naše zpráva zkoumá všechny důvody, proč se musíme odklonit od průmyslové živočišné výroby směrem k alternativnímu potravinovému systému, který je bezpečný pro lidské zdraví, planetu a zvířata. Tato potřeba nikdy nebyla relevantnější a naléhavější.“
 
Zpráva „Máme další pandemii na svém talíři?”
• zdůrazňuje, že celosvětově se 70 % antibiotik používá v chovech zvířat, zejména v intenzivních velkochovech. To vede k antimikrobiální rezistenci u zvířat, která se může přenášet na lidi, což způsobuje oslabení účinnosti těchto životně důležitých léků v humánní medicíně,
• zkoumá, jak můžeme přejít na způsoby chovu zvířat „orientovaných na zdraví”, v nichž je dobré zdraví základem celého systému,
• potvrzuje, že na hospodářská zvířata by se mělo nahlížet jako na živé vnímavé bytosti, nikoli jako na pouhé zvířecí stroje na potraviny,
• zkoumá hospodářské politiky a fiskální opatření potřebná k našemu nasměrování na regenerativní zemědělství a spravedlivý potravinový systém produkující výživné potraviny,
• upozorňuje na zdravotní, klimatické a environmentální přínosy snížení spotřeby masa,
• tvrdí, že potraviny by měly být považovány za veřejné statky, nikoli za obchodovatelné komodity.
 
Petice, založená na nové zprávě, žádá Světovou banku, Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní finanční korporaci, Světovou zdravotnickou organizaci, Světovou organizaci pro zdraví zvířat, Program OSN pro životní prostředí, Organizaci pro výživu a zemědělství a také vládu České republiky a  Ministerstvo zemědělství ČR, aby chránily zdraví lidí a celé planety přijetím akčního plánu, který povede k nahrazení průmyslových velkochovů humánními, regenerativními zemědělskými systémy, které minimalizují riziko budoucích pandemií, a dále žádá, aby již existující či vznikající strategie a iniciativy (např. Strategie Farm to Fork, Green Deal a Green New Deals) měly nejvyšší prioritu a pokračovalo se ve stanovování a plnění ambiciózních cílů. 
Romana Šonková,
 
zástupkyně CIWF v ČR, dodává: „V České republice se aktuálně potýkáme se dvěma celospolečenskými krizemi - pandemií způsobenou COVID-19 a extrémním suchem. Ačkoli se o tom nemluví, obě tyto krize úzce souvisí s tím, co máme na svém talíři. Je opravdu nejvyšší čas otevřeně přiznat, že nelze pokračovat v zajetých kolejích škodlivé intenzivní zemědělské praxe a vysoké spotřeby zdánlivě levných živočišných potravin. Chceme-li obnovit ekonomiku pro zdravější budoucnost, pak je odklon od průmyslových velkochovů nezbytný imperativ.” 
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico