MAGICKÝ SLUNOVRAT

datum 22. 12. 2014
Lidstvo slaví svátek Slunovratu, jako další z mnoha velkých posunů v této bezprecedentní době stěhování Země na svou původní oběžnou dráhu.
Zimní Slunovrat, svátek spojený se Sluncem a velkými oslavami na severní polokouli a na jižní polokouli s oslavami Letního Slunovratu. Dochází ke změnám nejen na úrovni planety, ale také v mozku ( hemisféry) s možností využívání vyšších souborů.
Tato transmise je Světelnou Bránou s doprovodem silných energií, které pomáhají a posilují manifestaci všeho, co si přejete (posilují všechna přání). Je to Brána, za kterou se duše stává svobodnější a silnější, stejně tak Láska; Brána znovuzrození, kde umírá staré a rodí se nové. Nic nebude na Zemi jako dřív. Tak dlouho stálo lidstvo před těmito galaktickými Bránami, tak dlouho čekalo, až se otevřou dveře uplatňování Zákona Jednoty, tak dlouho lidstvo čekalo, až se zvedne z trojdimenzionální bažiny, až se zvedne z hlubokého středověku, aby se mohla zrodit Zlatá lidská Rasa.
21-22.12 a Tzolkinovská determinanta Oc 6 / Chuen 7.

 

Oc  / Pes je Strážcem hmotných i duchovních zákonů čili, pozemských a vesmírných Zákonů, které jsou založeny na harmonii a rovnováze. Je to Láska a Světlo co přináší Pravdu za účelem dosažení rovnováhy. Tím, že se lidstvo učí žít v míru a harmonii, umožňuje svoji vlastní rezonanci s těmito Zákony a zajišťuje mírovou existenci na planetě Zemi. Oc má schopnost proplout Závoji, otevřenými Branami a sílu odstranit negativní energie – jednoduše silou myšlenky. Pes také přináší otázky partnerství – dvě odlišné reality přichází, aby se propojily v jeden Celek. K vyššímu setkání a posvátnému spojení Mužského Božství a Ženského Božství může dojít po zbavení všech trosek, nečistot a turbulencí každého a to není otázkou jednoho dne. Každý vztah lze recyklovat.
Operativní silou Oc je 6. Tón, jako jeden ze třinácti Impulsů Nejvyšší Inteligence Vesmíru a jeho energie silně ovlivňuje planetární změny. Šestý Tón je síla rovnováhy a symbiotické Jednoty Nebe a Země.
Chuen / Opice přináší humor a lehkost Bytí. Vzhledem k jejímu blízkému vztahu k posvátným znalostem a tvůrčímu umění, je to duchovní tvořivá síla. Tvůrčí záměr Chuen zahrnuje také aspekty čištění, odevzdávání, uzemňování nás samotných. Chuen kreativitu snadno mění v realitu. Je to navigátor času, ztělesňující vlákno světelných linií, kde jsou nové myšlenky, nové nápady vplétány do životní reality.
Operativní silou v tento den je dynamika 7. Tónu, jehož spirituální síla obsahuje souznění a sjednocení. Tón Sedmý vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny s Tónem Sedm jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. V energii Sedmičky je stimulovaný Šestý smysl, čili mimosmyslové vnímání a schopnost začít vidět za Závoje.
Silná planetární energetika má samozřejmě vzestupnou tendenci i v roce 2015 s průchody mnoha Portály ( obě Rovnodennosti, oba Slunovraty, Zatmění Měsíce atd.) ačkoliv je to cesta obrovských změn v procesu probuzení, není nic co by nebylo možné zvládnout, avšak někteří toho nebudou schopni. Čištění fyzického těla je jednou z nejnáročnějších částí a bude probíhat na všech úrovních  (komplexní prospívání, péče o tělo, strava, kódy přesvědčení). Cokoliv se děje, je vždy pro váš nejvyšší vývoj.
Význam a oslavy Vánoc prošly během uplynulých staletí mnoha podobenstvími. Jejich podstatou byl příběh inkarnace Ježíše Krista. Možná je právě teď čas zrušit kódy přesvědčení spojené s ukřižováním, utrpením……. Možná je právě teď čas začít říkat dětem, vysoce vědomým a probuzeným duším, Pravdu.
Od Brány 12/12/12 do 12/12/14 jsme prošli náročným obdobím změn na mnoha úrovních, což s sebou přineslo hodně únavy. Pojďme si dát všichni oddychový čas. Pojďme v tomto svátečním čase otevřít srdce a naplnit Láskou a Světlem každou částečku této planety a všechno co je její živou součástí. Ve společném záměru a ve spolu-vytváření je síla. Pojďme se zaměřit na harmonii, mír a radost pro všechny.
Milovaní přátelé, jsem vděčná, že mohu příležitost Vzestupu sdílet s vámi, jsem hluboce vděčná, že jste součástí mého života. Děkuji za pomoc planetě a lidstvu vám všem a velké poděkování patří Týmu 5D Gatekeepers a Wayshowers, kteří nesou ve svém energetickém poli vibraci 5D/6D, slouží jako kanály pro nové Světlo, otevírají, udržují 5D Brány a Portály a spojují tuto dimenzi s vyššími dimenzemi a jejichž pravidla jsou přesně daná.

Vděčnost, úcta, obdiv, Láska a poděkování za neuvěřitelný posun v Nanebevzetí přichází z vyšších sfér od mého plejádského Týmu všem za obrovský kus dobře vykonané práce. Přeji vám všem mnoho mnoho Lásky, kouzelné dny strávené podle vašeho přání, radostné a požehnané svátky s otevřeným srdcem. Během svátečního období 24.12 – 1.1. energetickou predikci Tzolkinu na blogu nebudete nacházet pravidelně každý den. Těším se na další společné tvoření, těším se na vás v magickém roce 2015!Přijměte prosím malý dárek od Master Mandala Martina Zezuly. Mandala 372. Mandala Slovakia. Léčivé, harmonizující, přenádherné vysokofrekvenční obrazy si můžete objednat na : www.zezula-art.sk. Na obraz se vztahují autorská práva.

V Lásce a Službě
Lenka

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico