Lví Brána 2022 - Transformace a expanze v novém časoprostorovém cyklu

datum 5. 8. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaná Světelná rodino na Zemi, v posledních šesti měsících nastalo na Zemi období rychlých změn a přechodů! Od únorové Brány Vodnáře jste vstoupili do období zrychlené frekvence a osobní "expanze". To bylo cítit při velkých posunech 22. února a 22. března, stejně jako při zatměních, rovnodennosti a slunovratu a nedávno při Portálech 6/6/6 a 7/7.

Každý posun vás přivedl na vyšší a jemnější frekvenci, takže jste připraveni na kvantový "skok", když budete koncem července a v srpnu procházet Lví branou. 8/8 bude vrcholným okamžikem, kdy vykročíte vpřed do "rozšířené" verze sebe sama.

Mnozí z vás měli v posledních měsících pocit, že jste na prahu něčeho úžasného a zázračného. Jiní pocítili intenzivní touhu otevřít svou službu světlu a skutečně vyjádřit poslání své Duše pro Novou Zemi. Vskutku, milovaní, toto je čas, kdy budete moci roztáhnout svá "andělská křídla" jako Lidští andělé a vstoupit do této nové verze sebe sama.

V této době, kdy se mnozí z vás drží vyšších frekvencí, se významným způsobem spojují rodiny a kmeny duší. Intenzivní magnetismus, který Duše vytváří, když dosáhne frekvence, na níž vysílá božské ženské energie, znamená, že se tyto Duše navzájem přitahují a navazují spojení. Tato spojení se stávají Společenstvími, která budou tvořit základy nových pozemských posvátných společenství Světla na Zemi.

Země se vrací ke svému původnímu plánu jako Posvátná planeta v Galaxii a ti, kdo vstupují do služby Nové Zemi, se stávají Posvátnými strážci Nové Země a Posvátných prostorů Nové Země. Nyní jste spojeni se svými andělskými a galaktickými rodinami, s Kristovým vědomím a s přírodou a jejími elementárními silami. Jste připraveni se společně spojit a vytvořit společenství, která budou tato spojení vyjadřovat.

Vedení ze srdce a duše

Milovaní, tato společenství Nové Země budou založena na Lásce a Soucitu a na integritě a jasnosti. Budou vyjádřením "Zářivých" a "Čistých" částí Kristova vědomí a linie Avatara Magdaleny.

Budou výrazem nové formy vedení na Zemi. Bude to Vůdcovství ze srdce a duše. Energie budou inkluzivní a soucitné a nebude zde docházet k odsuzování a agresi ani k soupeření o místa a pozice.

Ti, kdo vytvářejí tato společenství, se budou spíše soustředit na své "Bytí" a energii společenství než na vyjádření moci nebo bohatství. Tato společenství budou naplněna božskou ženskou energií Krásy, Harmonie a Podpory a sdílení se všemi. Bude zde rovnováha, proudění a hojnost a `nové pochopení toho, jak funguje "společenství", kdy lidé nezískávají status prostřednictvím ekonomického úspěchu, ale prostřednictvím energie svého Srdce a Duše.

Milovaní, přijdete uctít cestu každého z vás a místo, kde se na své cestě nachází. Budete ctít Mladé lidi pro jejich nevinnost a sílu a jejich sny a ambice. Naučíte je spojit se s jejich andělskými a galaktickými rodinami a ctít jejich Duchovní dary, když dorůstají do dospělosti.

Uctíte ty, kteří jsou na své životní dráze uprostřed, kde jsou matkami a otci a vůdci komunity, kteří slouží díky své schopnosti být milujícími a soucitnými poskytovateli péče pro své vlastní rodiny a pro větší rodinu, kterou je jejich komunita. Každý muž nebo žena, ať už svobodný nebo vdaná, ať už biologický rodič nebo ne, se stane "matkou" nebo "otcem" pro ty, kteří jsou v jejich komunitě zranitelní. A budou tak činit s posíleným soucitem a ze Srdce a Duše.

A pak uctíte Moudré muže a ženy a Starší, kteří jsou nositeli moudrosti pro společenství a přispívají zkušenostmi ze své životní cesty k vyššímu dobru. Dospějete k poznání, že tato část vašeho života je nejsilnějším vyjádřením toho, kým jste jako Duše. Toto je váš zlatý čas ve Zlatém věku, kdy vystupujete vpřed, abyste komunitě darovali vše, co jste se naučili, a vše, čím jste. Budete se vnímat jako "Crone (původní angl. význam – čarodějnice; tady ale jde o slovní hříčku)", což vlastně znamená "Koruna (anglicky - Crown)" nebo "Korunovaný", korunovaný Moudrostí a Krásou a Světlem Duše!

Lví brána 2022

Milovaná Rodino Světla, letošní Lví brána bude skutečně mocná a my vás vyzýváme, abyste se sešli se svou rodinou duší a kmeny, abyste oslavili, uzemnili a ukotvili tyto nové energie.

Klíčovými slovy jsou Rozšíření a Transformace. Stát se Vším, čím v této době můžete BÝT, a rozšířit svou službu Božství podle svého plánu duše.

Andělé Elohim a Královští hvězdní lvi budou při vás, aby vám pomohli najít vaši osobní sílu. Přítomni budou také Sirianští hvězdní učitelé, kteří vám přinesou učení Sirianských hvězd o Vzestupu a pomohou vám vzpomenout si, kým v této době jste. Bude s vámi Marie Magdaléna jako Avatar ženské Kristovy energie a také Jeshua jako Avatar mužské Kristovy energie. Stejně jako mnoho dalších andělských bytostí, galaktických bytostí a vzestoupených mistrů.

Bude to velká oslava vyšší frekvence, lásky a nové Země!

Přejeme vám všem nádhernou cestu Lví bránou a mocné výtvory a manifestace.

Pro všechny poutníky na Cestě Světla a Lásky přeložil Láďa M. (Kontinuální vlna světla). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Zdroj: https://starchildglobal.com/channels-and-articles/2022-lions-gate-expansion-and-transformation/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico