Lví Brána 2021 - Vznik člověka Nové Země

datum 7. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Nejdražší rodino světla, blížíte se k Novému planetárnímu roku a portálu Lví brány. To je ten čas v posvátném roce, kdy začínáte nový cyklus času a stvoření.

V této době vychází Sirius na ranní obloze v konjunkci s vaším Sluncem, a pro tuto kreativní chvíli má vaše Planeta dvě slunce - zlatobílé slunce a modré slunce (Sirius). V této magické energii se Planeta také vy/s/rovná se Lví bránou v souhvězdí Lva (8. srpna) a Královskou hvězdou Regulus, známou také jako „Srdce lva“, která pro Zemi zavádí nový cyklus a časovou linii.

Letos jste pod velkým tlakem, abyste zvýšili svoji osobní frekvenci a urychlili svůj vývoj a mohli zahájit svůj nový cyklus na nejvyšší možné frekvenci pro novou Zemi. To vám umožní vstoupit do reality Nové Země a ve vaší DNA plně aktivovat šablonu Člověka Nové Země / Andělského Člověk. To vám umožní oddělit se od nižších úrovní chaosu na spodní časové ose a žít v realitě mírumilovného a milujícího společenství jako člověk nové Země.

Člověk Nové Země

Za poslední roky jste pozvedli své vědomí z 3. dimenze do 5. dimenze světla, uvolnili vrstvy nahromaděné negativní energie a s velkým úspěchem znovu aktivovali svou původní Lidskou andělskou šablonu.

Člověk 3. dimenze byl bytostí se 7 aktivními čakrami. Potřeboval meditovat, aby získal přístup k Duši a Vyššímu Já, které byly „nad“ lidským tělem. Člověk Nové Země je člověkem 5. dimenze a je multidimenzionální bytostí se 13 aktivními čakrami a zahrnuje i přímé spojení s duší / vyšším já a slunečními, galaktickými a kosmickými aspekty sebe sama.

Hlavní indikací vašeho vzestupu do tohoto stavu je vaše povědomí o slunečních pohybech a energiích, jak budete „cítit“ ve svém světelném těle a vašem fyzickém těle toky plazmatických a slunečních světelných kódů, kterak prostupují atmosféru Země v probíhajícím rozhovoru Slunce se Zemí. Obdržíte kódy Diamantového světla a integrujete je vědomým a radostným způsobem.

Budete si vědomi svého galaktického dědictví a vašeho osobního spojení s hvězdami. V tomto tranzitu Lví bránou si budete vědomi hvězdných a galaktických mistrů světla, jako jsou královští lvi, a andělské bytostí, jako jsou Elohim, kteří s vámi spolupracují na zrození Nové Země.

Nová Země: Stvoření lásky zaměřené na srdce

Andělský člověk Nové Země je bytost zaměřená na srdce. Na rozdíl od „starší verze“ lidstva, která byla soustředěna v Mysli / Solar Plexu. Lidé Nové Země jednají ze srdce.

To znamená, že Srdce je centrem Rovnováhy a spojovacím bodem pro Duši a Vyšší Já.

Všechna rozhodnutí a volby na Nové Zemi jsou prováděna ze Srdce. Tyto volby provádíte spíše prostřednictvím pocitu, intuice a hluboké vrozené moudrosti, než podle pokynů racionální mysli. Mysl může poskytovat informace, ale jejím účelem není činit volby a rozhodnutí. Ty jsou vytvářeny na hlubší úrovni Srdcem a Duší.

Základem všech voleb a rozhodnutí na Nové Zemi je láska.

Na Nové Zemi nebude žádný strach a kontrola, ale pouze Tok lásky a tvoření, jak se budete vyvíjet a růst skrze vaše pokračující stvoření.

Lidé Nové Země a váš vztah k přírodě

Člověk 3. dimenze na Staré Zemi měl konfliktní a agresivní vztah s přírodou. Viděl ji jako zdroj, který má být použit a drancován podle libosti.

Nový člověk na Zemi vidí přírodu jako posvátnou a respektuje původní účel Země jako posvátnou planetu a zahradu pro Radost Galaxie a všech jejích bytostí.

Lidští andělé na Nové Zemi jsou strážci Posvátné planetární zahrady a jsou také galaktickými šamany. Ve spolupráci s Elementály a Duchy Přírody vytvářejí Rajský Domov pro všechny živé bytosti, které sem byly poslány Prvotním Stvořitelem a Elohim Anděly

Galaktický šaman respektuje přírodu a pracuje s přírodou - ví a cítí současně své Sluneční a Galaktické spojení a odpovědnosti.

Lví Brána 2021 – Zvýšení / Posílení

V této Lví bráně roku 2021, Milovaná rodino, mnoho z vás, kteří se dříve cítili „zaseknutí“ nebo „nejistí“ nebo „nemotivovaní“, postoupí do vašich nových zodpovědností na planetě.

Stanete se Lidskými Anděly a Galaktickými šamany, budete vést lidi a dělat obřady na počest Vznikající Nové Země. Stanete se vůdci, kteří budou jemně vést a podporovat vaše komunity změnami Země a přechody k vědomí Nové Země.

Lví brána poskytne tsunami vysokofrekvenční energie, která aktivuje tyto transformace a zvedne vás na vyšší časovou linii Nové Země.

Buďte připraveni, milovaní, bude to docela zážitek!

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložil Láďa M. pro www.cestyksobe.cz Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě