Lví brána 2020: Otevři knihovnu

datum 23. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

V roce 2020 hraje zásadní roli hmota, a tak i naše fyzická těla. Práve na nich cítíme projevy transformace, přelaďování i příliv vysokých vibrací. Připravme je na nové frekvence a pečujme o ně. Můžeme si informace načíst s větší lehkostí.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


21.07.2020

Lví brána /vrcholí 8.8./ letos půjde, více než předešlé roky, přes fyzické tělo. Rok 2020 je rokem 4 - hmoty, a tak vše můžeme vnímat tzv. až do morku kostí.

Připravte svá těla na příliv energie a informací.

Jezte lehčí stravu, pijte pramenitou či podobnou vodu, spojte se s živly, choďte po trávě bosky, dívejte se do Slunce, pečujte o tělo koupelí se solí či komu vyhovuje otužováním, cvičením, esencemi, oleji, mastmi, obklopte se tím, co máte rádi - krystaly, květinami..., poslouchejte vysokofrekvenční hudbu či buďte v tichu. Řiďte se svou intuicí a tím, co vnímáte, že dělá vašemu tělu dobře.

Otevírají se pradávné knihovny...

Vejdi do knihovny Slunce, vesmíru, nebe, Zdroje či jak si to nazveš.

Vejdi do pradávných archivů uvnitř Země.

Vejdi hluboko do sebe.

Otevři v sobě a okolo krystal - katedrálu světelnou knihovnu.

Vnímej všechny knihovny napříč časem a prostorem uvnitř sebe, uvnitř krystalu.

Knihy se točí ve spirále. Jakmile ucítíš impulz, tak spirálu zpomal či zastav a vytáhni tu, kterou nyní potřebuješ. Možná je prázdná či jsou v ní symboly, písmo, kterému nerozumíš. Nevadí... Tvá duše ví.

Tvým tělem probleskuje elektrika, odpojuje se nepotřebné, zapínají se nové obvody.

Můžeš vnímat v čakrách i jinde ohňostroje. Nepotřebné informace vybuchují a vytváří v okolí plující jiskřičky, které postupně zhasínají.

Do prázdného prostoru se nalévá zářící energie. Svítíš jako hvězdy na obloze...

8.8.2018 proudil Síriánsko-Egyptský portál opačným směrem.

Odnášel z planety a z nás veškerá pokřivení, která tenkrát vznikla. Všechny iluze, masky, závoje, rituály, magie, smlouvy...

Kořeny se vypouštěly rodové zátěže, které nepotřebujeme táhnout dále.

Do našich čistých těl se vléval diamantový portál proudící na Zemi. Vsákl se dovnitř a otevřel v nás "Božského-galaktického-multidimenzionálního člověka".

8.8.2019 - uzavírají se určité cykly. Vstupujeme do nového galaktického roku. Minulost i budoucnost se rozpouští. Pusťte vše "ze starého paradigma" co se týká Egypta a jiných civilizací. V "novém vědomí" to již nepotřebujete. Tvořte svůj život vědomě tady a teď, neohlížejte se zpět. Pokud cítíte volání, tak si ještě letos 8.8. vezměte, z těchto civilizací, co potřebujete a tuto etapu života již zavřete. 😉 Nasaďte si korunu a tvořte...

8.8.2020 - otevírají se pradávné knihovny vesmíru, Země i Tebe. Spoj se s nimi, otevři krystal, knihovnu v sobě a načti si, co potřebuješ.

Ivona Antalii

Zdroj: www.kliceksrdci.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico