Vstupem do pátého rozměru se dostáváme do úrovně hlubšího Porozumění.

Jedním z prvních důležitých kroků v předsálí tohoto rozměru je bytostné Uvědomění si a buněčné přijetí toho, co je vnímáno jako „Ústava VESMÍRNÝCH PRÁV EXISTENCE”

Tato práva odpovídají vesmírným zákonům, vztahujícím se na jakoukoli formu života existující ve vesmíru, tedy i na každou Lidskou Bytost.

Vplouváme do vod, kde platí zákony, o kterých jsme dosud převážně snili a na které jsme se dosud spíše připravovali. S těmito zákony přímo souvisí práva každé lidské bytosti, která jsou nepochyb-nitelná, neboť nám byla dána samotnou Tvořivou silou – Zdrojem. Uplatnitelná jsou však teprve v okamžiku, kdy je přestaneme zpochybňovat my sami!

Základním předpokladem pro to je:
1) naše postupné osvobození se od starých přesvědčení a modelů myšlení, které nám nenáleží,
2) přijetí a integrování do každodenního života Ústavy VESMÍRNÝCH PRÁV EXISTENCE

Slova Luisy: „Je čas připravit se na to stát se skutečným Hvězdným národem.”


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png