Vstupem do pátého rozměru se dostáváme do úrovně hlubšího Porozumění.

Jedním z prvních důležitých kroků v předsálí tohoto rozměru je bytostné Uvědomění si a buněčné přijetí toho, co je vnímáno jako „Ústava VESMÍRNÝCH PRÁV EXISTENCE”

Tato práva odpovídají vesmírným zákonům, vztahujícím se na jakoukoli formu života existující ve vesmíru, tedy i na každou Lidskou Bytost.

Vplouváme do vod, kde platí zákony, o kterých jsme dosud převážně snili a na které jsme se dosud spíše připravovali. S těmito zákony přímo souvisí práva každé lidské bytosti, která jsou nepochyb-nitelná, neboť nám byla dána samotnou Tvořivou silou – Zdrojem. Uplatnitelná jsou však teprve v okamžiku, kdy je přestaneme zpochybňovat my sami!

Základním předpokladem pro to je:
1) naše postupné osvobození se od starých přesvědčení a modelů myšlení, které nám nenáleží,
2) přijetí a integrování do každodenního života Ústavy VESMÍRNÝCH PRÁV EXISTENCE

Slova Luisy: „Je čas připravit se na to stát se skutečným Hvězdným národem.”


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě