V tomto měsíci nastává ten skutečný zlom v našem chápání Světa. To, co se nám odhalí v srpnu, se nebude nikomu líbit. Nový, ale skutečně naprosto nový vjem a skutečnost mnohé zaskočí. Projev toho, co je nám doposud zastřeno tajemstvím, nám jasně dá najevo, kudy bychom se měli ubírat. Projevy „nadpřirozena“ budou viditelné i pro ty, kteří jsou skeptičtí a naprosto nevnímají svět, který je neviditelný. To, co příjde, zasáhne do života všech lidí bez výjimky.

Hmatatelný důkaz nenechá nikoho stranou. A nastane doba, kdy se člověk, ať chce nebo nechce, bude muset rozhodnout. Ono bezmezně věřit něčemu, co nemá ruce a nohy, …je nemyslitelné a nesmyslné. Konfrontace, která tento měsíc nastane, je již mnohokrát popsaná a nevědělo se, kdy se uskuteční. Minulý měsíc jsem poukazoval na to, že by se mělo dívat pod povrch a nalézt, co je za tím skryto. Aktivace jedinců se uskutečnila a jen hrstka statečných pochopila skrytý význam.

Přitom u všech proběhlo „něco“, co si nedokážou přeložit do našeho jazyka a řeči. Mnoho symbolických klíčů nám bylo předloženo. Nyní nastává doba, kdy již není cesta zpět v započaté cestě. Proto v tomto měcíci mnoho „falešných proroků“ ztratí svoji masku a budou vidět v pravém světle. Ti, kteří je slepě následovali, zůstanou stát na cestě opuštěni a zmateně budou pobíhat v labyrintu nevědomostí. Proto přichází TO, na co jsme všichni celou dobu čekali.

Nastane Nový AEON a s ním nové chápání souvislostí, které se v tomto měsíci projeví. Stále jsme do této doby čekali, až „zahřmí a naprší“, abychom měli důvod něco pro sebe udělat. Hřmí a prší, tak mějte odvahu. Ten, kdo zná a ví, je připravený a není zaskočen. Nejhorší smrt je z hrůzy a strachu z neznámého. Protože to, co je neznámé, je pro mnohé strach. Poznáme-li to, není se čeho bát a mít strach. Proto bych na měsíc srpen dal atribut – SOUDNÁ ODVAHA -.

Vzkaz pro ty, kteří ví – Čtyři Strážné Věže jsou aktivovány a brány do NJ jsou otevřeny. Vstupuj s hrdostí pro nové a opusť s radostí staré. Řeky jsou vylity ze svých koryt a vyplavují tisícileté nánosy. Znovunastolení je v tvých rukách. Věřím tomu, že tento odkaz nebude nepovšimnut i těmi, kteří nechápou a opět mi napíšou, „co píšu za bláboly“… je mi to jedno. Protože se jmenuji Krátký Luděk, a to, co mám ve svém kodexu psáno, je odkaz Templu, a to je má víra a mé přesvědčení.

Nikomu ho nenutím… To jen malá odluka od výkladu na měsíc srpen roku 2014. Však věřte, že byla potřeba to napsat… Solis Templ Salutaris – Chrám Duše je jen v nás…

Luděk Krátký, mág, věštec a hermetik

Zdroj: www.astrolife.cz

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png