LUDĚK KRÁTKÝ: NA ZLOMOVÝ BOD K „PŘECHODU“ JE PŘIPRAVENO 144 LIDÍ, MEZI NIMI I JEDEN V ČESKU

datum 26. 8. 2014

Na úvod svého příspěvku se s dovolením vrátím do roku 2008, kdy jsem napsal články Tušení souvislostí I. a II. V těchto komentářích jsem popsal nejen strukturu vývoje, ale hlavně, co se bude odehrávat s člověkem a jeho myšlením. Samozřejmě včetně pochopení.Psal jsem o 144 lidech, kteří jsou připravováni pro tzv. energetický startér, který umožní lidem projít danou panou k… Země je rozdělena na čtyři části, přesně tak, jak tomu odpovídá struktura živlů v rámci jednoty.

Každý prvek živlu je již aktivován (musíme však vědět, že vše má svou polaritu – plus a mínus) a jeho projevy jsou nejen cítit, ale i vidět a slyšet. V minulém století se skupina vědců, spojená se skupinou zabývající se výzkumem pyramid a duchovně založených, provedla pokus aktivovat za určitých podmínek jednu z pyramid v Egyptě. Dokonce k tomu dostala tato zvláštní skupina povolení přímo od tehdejšího egyptského prezidenta Husní Mubaraka. Pod dohledem státních institucí tedy začaly přípravné práce v přísném utajení před veřejností. Avšak shodou nečekaných „náhod“ se tu odehrála mimořádná událost. Při přípravě a vyzdvižení aktivačního zařízení, které se mělo usadit do předem daného místa, a sestrojeného podle starověkého návodu z období I. dynastie za vlády sjednotitele Horního a Dolního Egypta – faraona Meniho (asi 3000 př. n. l.), se odehrál spontánní výboj energie, který usmrtil několik dělníků. Egypt a jeho úřady okamžitě zakázaly jakékoliv pokračování pokusu a do 48 hodin měla tato skupina opustit Egypt, přičemž všichni zúčastnění dostali doživotní zákaz vstupu na svrchované území Egypta.

Co se to tehdy odehrálo!? Nic, co by se nedalo vysvětlit. Už Nikola Tesla při svých pokusech s elektrickou energií upozornil na elementární částice, které při aktivaci produkují výboj nezměrné síly. V roce 1979 byla pořízena fotografie metodou Kirlianovou – fotografie spektra, při laboratorním pokusu s pyramidou. To, co vyvolal tento pokus, předčilo veškeré očekávání a naskytl se pohled na netušené možnosti práce s energií jako takovou.

To jen krátký pohled do nedávné historie, ale teď se zase vraťme do současnosti. Těch projevů Živlů jste si jistě všimli i Vy. Nejdříve loni v prosinci se projevil živel Vody – extremní záplavy, poté živel Země, který vyvolal extremní sucho a dal najevo svou sílu v podobě mimořádných zemětřesení, a potažmo následný živel Ohně se projevil v aktivitě sopek po celém světě. A nyní nás extrémně sužuje živel Vzduchu při neuvěřitelných záplavách sněhu a holomrazu. To se příroda zbláznila? Ale kdepak. Nezbláznila, to blázníme My! My jsme původci tohoto všeho. My se páníme zuby nehty tomu, čemu říkáme příroda. Stále dokola se snažíme zotročit naši Matičku Zemi k opazu svému, aby nám sloužila. No a co jsme čekali, že se nebude pánit? Zapomněli jsme totiž, že jsme tu jen na návštěvě a podle toho bychom se měli chovat.

Jsme neuctiví nejen k Zemi, ale zejména sami k sobě. To, co se teď odehrává v pyramidách po celém světě, je jen projev toho, že se aktivovala centra aktivačních center pro změnu. Projevy jsou již natolik viditelné a slyšitelné, že je vnímá i člověk, který se naprosto nezajímá o duchovní stránku projeveného světa. V návaznosti na tyto projevy je oněch zmiňovaných 144 lidí připraveno na zlomový bod k přechodu. Je mojí povinností Vám sdělit, že ne všichni zmínění se vinou svého ega a světských požitků svého poslání při Trascendentálním úkolu zhostili. Proto má každý z těchto vyvolených své náhradníky, kteří podstoupí v nejbližší době zkoušku, zda jsou silní a způsobilí k aktivaci svého poslání. Také proto se aktivují centra po celém světě a nejen pyramidy v cizích zemích, ale i u nás je takové centum aktivace. Z pochopitelných důvodů neprozradím, kde je. Jistě to chápete.

Ano, jeden Vyvolený je i v České republice, avšak nikdy nedá najevo svou jedinečnost, protože Ví a Zná veškerá tajemství. Může to být třeba Váš soused, může to být například prodavačka v obchodě, může to být kdokoli z Vás… Nehledejte ho ale, nenajdete ho. Jedině svojí osobní účastí na přetváření mu můžeme být nápomocní. Jak? Opravdu se musíte ptát? Dobře, napovím Vám. Nedávno odešel velikán soudobých dějin českého národa a v jeho odkazu je zakódóván návod k osobní účasti na přerodu planety Země.

Vždyť, když si uvědomíte, že jsme my, všichni, dostali příležitost, být při této změně, být svědky při tvorbě dějin lidstva, a mít tu možnost osobně se na ní podílet, tak je navýsost krásné a kouzelné být… u toho! Nepromarněme tuto možnost, snažně Vás prosím! Děkuji. Chrám duše je jen v nás…

Luděk Krátký, věštec, mág a hermetik

Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Zdroj: www.astrolife.cz

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico