Lucifer a Markétka – příběh s poselstvím

views 814 datum 10. 12. 2020
Zdroj: Kristýna Freiová

„Darovat příběh je to nejkrásnější,“ říká Kristýna Freiová, autorka bestselleru Galilejec a románů Nesmrtelný hrabě a Lucifer a Markétka. „Každý příběh je totiž darem.“ Ale Kristýna na stránkách svých románů předává svým čtenářům mnohem víc…

Lucifer a Markétka – víc než příběh

Třetí román spisovatelky Kristýny Freiové „Lucifer a Markétka“ vyšel na konci srpna v nakladatelství Brána. Ve volném pokračování románu „Nesmrtelný hrabě“ autorka opět svým osobitým stylem s lehkostí vypráví poutavý příběh a současně předkládá čtenáři zásadní otázky lidské existence. Nechybí ani humor a romantika, jak jinak než ve velmi netradiční podobě.

Román Lucifer a Markétka se skvěle čte, přináší napětí, překvapivá rozuzlení, a také rozesměje. Ale především se v tomto románu opět setkáváme s tím, že Kristýna nejen vypráví příběhy, ale hlavně přináší poselství.  Předává těm, kdo jsou ochotni naslouchat, zprávy, které sama obdržela formou channelingu. Předkládá je každému, kdo je připraven uvěřit, informacím o tom, odkud pocházíme, jak vznikl svět, ve kterém jsme zvyklí žít. Je to především velkou výzvou pro ty, kdo se chtějí osvobodit a navrátit ke své pravé podstatě, ke svobodě, k dokonalému bytí v otcovské náruči našeho Stvořitele. „Otec a celé Universum jen čekají, až k nim natáhneme své ruce, až si uvědomíme, že společně a pouze společně dokážeme cokoliv“, říká Kristýna, a především o tom jsou její romány.

Kdo je vlastně Lucifer?

Není náhodou, že se v románu Lucifer a Markétka opět setkáváme se dvěma postavami, které už z Kristýniných knih známe. S Laurentem de Angeloure, známým jako hrabě de Saint-Germain, jehož cestu k nesmrtelnosti jsme sledovali v románu Nesmrtelný hrabě, a se samotným Luciferem, který není vůbec takový, za jakého ho mnozí pokládají. „Vždyť i v odborných textech se badatelé shodují na tom, že je Lucifer především nositelem světla. Vlastně nikdy nebyl Satanem. To jsou dvě zcela odlišné postavy,“ říká Kristýna. V jejím nejnovějším románu Lucifer nejen vystupuje jako bytost, které můžeme porozumět a sympatizovat s ní, ale navíc pomáhá čtenáři o něco lépe prohlédnout klam, ve kterém žijeme, a pravou podstatu našeho bytí.

Co bylo na začátku

Prvotinou Kristýny Freiové byl Galilejec, román, ve kterém předkládá příběh Ježíše trochu jinak, než jsme zvyklí, a poprvé naznačuje, že je v moci každého z nás změnit svět. Se psaním na toto téma ale začala Kristýna již dříve, na portálu Andělský hlas s podtitulem „Všechno, co známe, je iluze. Všechno, co máme, jsou neomezené možnosti.“ Na tomto blogu se nachází celá řada zajímavých poselství, zejména od archandělů.

Nemusíme nic a můžeme cokoliv

Je samozřejmě na každém, nakolik je spokojený se světem, ve kterém žijeme. Kristýna si vždy kladla otázku, proč jsou věci tak, jak jsou. „Naučili jsme se přijímat skutečnosti, které jsou zdánlivě neměnné,“ říká. „Můžeme ale přece zpochybnit všechno, cokoliv, abychom se osvobodili. Když to nezkusíme, jak pak zjistíme, zda jsme k daným skutečnostem opravdu neměnně odsouzení?“

Hrdinové Kristýniných románů se sice pohybují v naší realitě, ale chápou, kolik je třeba udělat, aby se osvobodili. A základem je uvědomit si, co vše nás omezuje a kolik nám bylo nadiktováno, vštípeno bez zbytečných otázek. Vyčerpáváme se pak snahou o dosažení obecně platného, namísto toho, abychom si uvědomili, že nemusíme nic a můžeme cokoliv. To je základ poselství, které nám prostřednictvím Ješuy, hraběte de Saint-Germain, Lucifera a dalších postav svých knih Kristýna předává.

 „Psaní je pro mě vším, je to cesta, způsob života,“ říká. „Někdy je ta cesta obtížnější, záleží na terénu, dostatku turistických značek a počasí. Ale tak je to s každou činností, kterou člověk dělá. Začala jsem psát proto, že jsem chtěla ostatní nechat nahlédnout do mého vnitřního světa, do mého vnímání reality. A to mi vlastně zůstalo. Literatura by nás měla posouvat kupředu, měla by nám dopomáhat k překročení naší reality. Protože co když se za jejími hranicemi skrývá něco mnohem většího, něco, o čem v hloubi duše všichni sníme? Proč se neotevřít netušeným možnostem? Proč se nepokusit číst fikci, která by mohla stejně tak být skutečností?“ dodává Kristýna Freiová.

ROMÁNY KRISTÝNY FREIOVÉ

Galilejec

Kdo byl ve skutečnosti Ježíš? Byl opravdu takový, jak nám jej Bible předkládá? Mladá česká autorka Kristýna Freiová, absolventka Literární akademie, ve své prvotině líčí příběh Galilejce Ješuy, který odložil svou nesmrtelnost, svá křídla, křídla archanděla, aby se jako člověk pokusil změnit náš svět. Hlavní postavou románu však není Ješua, muž s nadpřirozenými schopnostmi, bojující s předsudky, nedůvěrou a zaslepeností lidského světa, ale jeho žena Dina. Dina se provdala za syna tesaře Josefa s touhou žít obyčejný život, takový, jaký jí doba přisoudila. Záhy však poznává, nakolik se zmýlila. Po boku manžela objevuje realitu, která jí dosud zůstala skryta. Tehdy ve vyprahlé izraelské krajině se měl náš svět navždy změnit. Proč se tak nestalo, není pro čtenáře záhadou.

Vydala: Fortuna Libri, 2017

Nesmrtelný hrabě

Laurent de Angeloure známý jako hrabě de Saint-Germain, osobnost opředená mýty, ale i figurující v mnoha historických pramenech, vypráví svůj „skutečný“ příběh. Kdo je vlastně tajemný hrabě doopravdy? Kde získal své nadpozemské schopnosti? Narodil se v předvečer třicetileté války, jako syn francouzského šlechtice. Podstatná část děje se však odehrává ve Švédsku za vlády královny Kristýny, která byla známá spíše svou „zmužilostí“ než „ženskostí“. A právě u dvora této zajímavé ženy se pod vedením svého mentora, posledního učedníka Ježíše Nazaretského, Lukáše, stal „nesmrtelným“.

 Vydala: Fortuna Libri, 2019

Lucifer a Markétka

Píše se rok 1748 a ve Frankfurtu nad Mohanem se schyluje k důležité události. Městskou branou přijíždějí dva cizinci, jedním z nich je Laurent, nesmrtelný hrabě de Saint-Germain, a druhým je muž, jehož přítomnost by nikdo neočekával. Laurentovým novým přítelem a učitelem totiž je sám Lucifer. Ten dává našemu hrdinovi novou identitu a představuje ho jako Karla Johanna Fausta, filozofa, učence a alchymistu. Společně s Luciferem se Laurent stává středobodem společenského života starého říšského města, seznamuje se s krásnou Markétkou a podléhá kouzlu Elizabety, provdané za císařského radu Johanna Caspara Goetha. Autorka rozehrává historickou a milostnou fantasy, zalidněnou reálnými historickými postavami i postavami nadpřirozenými, které ovlivňují osudy skutečných lidí. Volné pokračování románu Kristýny Freiové Nesmrtelný hrabě nevšedním způsobem vypráví příběh rodičů Johanna Wolfganga Goetha a postav, které jednoho z největších autorů světové literatury možná inspirovaly k napsání jeho nesmrtelného díla o doktoru Faustovi.

Vydalo nakladatelství Brána, 2020

 

Autorky: Helena Šebestová a Marcela Freiová.

kristynafreiova.cz

andelsky-hlas.cz

Zdroj obrázků: Kristýna Freiová

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021