Voda v kanálu najednou jako by se změnila a stalo se z ní sklo. “Co se to děje?” ptala jsem se andělů kolem sebe. “Podívejte se na to světlo kolem labutí, přímo září a jsou čím dál bělejší.” Jedna z labutí půvabně zamířila směrem ke mně. Pak jsem si uvědomila, že ty ostatní ji následují, plují jedna za druhou v prohnuté řadě. Podívala jsem se znovu a připadalo mi, že labutě tvoří písmeno S. Užasle jsem na to zírala. Když první labuť doplula ke břehu, vykolébala se na trávu a zamířila ke mně. Ostatní labutě za ní, jedna za druhou. Couvla jsem a zastavila jsem se uprostřed pěšiny. Labutě se shlukly kolem mne. Potom některé udělaly okolo mě kruh. Byly tak blízko, že se mě skoro dotýkaly. Kolem vnitřního kruhu udělaly další labutě druhý. Zbývající dvě labutě stály mimo oba kruhy – jedna přede mnou a druhá za mnou, jako by držely stráž. Labutě v obou kruzích se protáhly a krky zvedly k nebi, až byly vyšší než já. Roztáhly svá mohutná křídla a lehce jimi třepetaly. Pak začaly vydávat krásný melodický zvuk a pohybovaly křídly do rytmu své písně.

Ten zvuk byl vysoký, ale měkký. Zněl hypnoticky a konejšivě. Byla jsem okouzlená. Ačkoli jsem věděla, jakou mají labutě sílu, a přestože byly tak veliké, ani v nejmenším jsem nepociťovala strach. Stála jsem nehybně; labutě byly tak blízko mě, že jsem se bála sebemíň pohnout, abych některou nesrazila a neublížila jí. Nemám ponětí, jak dlouho jsem tam s labutěmi stála, ale pak se ta labuť, která byla přede mnou na stráži, otočila, zamířila ke břehu a do vody. Za ní následovaly labutě z vnějšího kruhu v půvabné formaci, jako když herci odcházejí z jeviště. Ptáci z vnitřního kruhu odešli jako poslední a bylo úchvatné pozorovat, jak se elegantně sklonili, aby se mě nedotkli, ucouvli a pak se vydali k vodě. Nakonec se všechny labutě octly ve vodě a půvabně pluly po kanále. Všechno se zase vrátilo k normálu. Děkovala jsem andělům. Byla to podívaná, na kterou si vzpomenu pokaždé, když jdu tou cestou kolem kanálu. Andělé mi tehdy ukázali, jak silné je spojení mezi Božími stvořeními a člověkem, a znovu mi připomněli zázraky tohoto světa.
(úryvek z knihy: Lorna Byrne – Schody do nebe )

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png