Listopad, osmičkové univerzální číslo, pro nás přichází s nekonečnými možnostmi rekonstruovat celou naši realitu

datum 3. 11. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Listopad, osmičkové univerzální číslo, pro nás přichází s nekonečnými možnostmi rekonstruovat celou naši realitu. Jsme zde na cestě neustálých změn a jsme jediní s tvořivou silou transformovat vše, co je zastaralé.

Právě v tomto novém energetickém měsíci začínáme vědomě vytvářet novou časovou osu, i když jsme jako lidé naprogramováni věřit, že to je něco, co přichází až v Novém Roce. Jsme to však my, kdo si skutečně vybírá, kdy je ten zralý čas k tomu, abychom zcela změnili naši realitu.

Abychom nám pomohli v našem poslání během těchto posledních tří měsíců roku vědomého uvolnění a tvoření, začínáme listopad druhým zatměním, a to zatměním měsíčním při 16 stupních Býka. Zatmění, které nám dává příležitost uzemnit všechny energie, které jsme předtím integrovali.

Zatmění, které nám pomáhá integrovat vyšší úrovně lásky, pochopit, že cokoli jiného, ​​co si přejeme manifestovat v naší realitě, pochází z tohoto Láskyplného Zdroje, uvnitř nás samých.

Měsíc, který je zde pro nás, abychom zviditelnili vše, co jsme si představovali v hloubi našich duší, zatímco jsme pluli ve vodách Štíra, do naší lidské roviny, kde ovládáme sami sebe jako tvůrce a kde si skutečně užíváme výtvory naší duše. V této době budou stěžejní mechanismy uzemnění, ať už pracujeme na léčení, tvoření nebo čištění, musíme tyto energie správně uzemnit, aby v našem těle vytvořily nezbytnou změnu ke spuštění požadované transformace.

Univerzální esence tohoto měsíce je také velmi hojná a milující. Číslo, které představuje to, co je trvalé, a tedy to, co vždy zůstává v rovnováze. To je to, co jsme vyzváni, abychom v sobě vytvořili, takže i naše vnější realita tak odráží stejné nekonečné možnosti, jaké jsou v našich duších.

Číslo 8 je místem, kde se prolínají konce a nové začátky. Z planetárního úhlu pohledu, představuje frekvence tohoto měsíce přesně to, kde se nacházíme..

Právě jsme měli Hvězdný Bod Venuše, který změnil znamení a po 150 letech jsme se přesunuli do Vah, což je velmi vzácná událost. Funguje zde jako další indikátor úplného resetu, který zažíváme na všech úrovních. Posun, který je zesílen Plutem, zatměními a mnoha dalšími kosmickými vlivy, a který sahá mimo hranice našeho vesmíru. Posun, který začíná prací se sebou samým, než dokážeme vytvořit masivní změnu, kterou si přejeme mimo sebe.

To je místo, kde se v tuto chvíli nacházíme, v prázdnotě, kde komunikujeme se svojí duší, abychom získali více moudrosti, než vykročíme do neznáma, protože v naší nové harmonické časové ose je jedinou cestou vpřed, následovat kompas naší vlastní duše.

Poselstvím je, že vše lze udělat pomocí síly lásky, vše lze posunout a rozpustit, když se naše lidské Já konečně odevzdá Vyšší síle, která je ve Všech věcech a bytostech, což jí umožní vést cestu, místo aby naši realitu vnucovalo naše egoické já, které si dokáže představit jen malý a omezený pohled na to, co se skutečně děje.

Toto je také číslo, které představuje expanzi, tu, kterou jako kolektiv zažíváme, když pokračujeme ve vstupu do více vyvinutého dimenzionálního prostoru. Jediná omezení jsou ta, která vytváří naše lidská mysl, protože jde o iluzi nedostatku, pocházející z ponoření do nižšího stavu strachu a odloučení.

Během tohoto měsíce máme příležitost se posunout dovnitř a podívat se, kde stále žijeme v iluzi a vědomí nedostatku, kde si stále myslíme, že lidské zdroje jsou omezené a mohou přijít pouze zvenčí.

Je to tam, kde se začínáme omezovat tím, že vytváříme stejný starý příběh a umožňujeme jeho manifestaci ve fyzické sféře bytí.

Mnozí zjistí, že vstupují do nového osobního cyklu a jiní jej ukončují, protože oba jsou v podstatě totéž, protože je to plán naší duše, který určuje, kam jdeme a co potřebujeme, abychom zažili velký růst.

V Nekonečné Lásce,

Natalia Alba

ZDROJ: www.starseedsoul.com

Sdíleno v přání úžasného a okouzlujícho listopadu, kde je vše možné,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico