Lilit v Blížencích

datum 19. 7. 2021
Zdroj: Pixabay.com
18.7.vstupuje Lilit do vzdušného znamení Blíženců a setrvá v nich dalších devět měsíců. Lilit v Blížencích bude testovat naši schopnost propojení intelektu a emocí, "rozumu a srdce", také to nakolik jsme si uvědomili, že slova mohou léčit, ale také i zranit. Informace se nyní stávají "zbraní": je třeba velice pečlivě zvážit jakým informacím budeme věnovat pozornost, jakým informacím uvěříme, protože informace (a média) námi mohou skrze sdělované informace manipulovat.....

Lilit v horoskopu narození symbolizuje nevědomý archetyp „divokosti“, potřeby nezávislosti a rovnoprávnosti, také princip citového odmítnutí a hluboké křivdy. Nachází se hluboko v nevědomí, běžně tedy k tomuto archetypu nemáme přístup- zkontaktujeme ho pouze skrze práci s podvědomím. Je to jakýsi slepý bod, oblast v níž máme Lilit je pod vlivem touhy po tom, co obsahuje dané znamení a dům v němž je Lilit umístěna -a zároveň si danou oblast jakýmsi zvláštním způsobem sami bojkotujeme a odpíráme. Tam, kde v horoskopu máme Lilit, tam se někdy proklínáme za něco, „kvůli čemu jsme vlastně byli stvořeni“. Ostouzíme se tu a nahlížíme na sebe přitom brýlemi trestajícího Boha-Otce, patriarchátu, protože k „hodnotám Lilit“ už nemáme přístup. Možná že by stačilo respektovat svoji přirozenost a láskyplně se přijmout, nalézt svůj étos mimo běžnou morálku, to znamená začít rozvíjet morální povinnost vůči sobě. Návrat Lilit pro nás může být podnětem, abychom se vypořádali s jejími hodnotami. Lilit také symbolizuje podstatu rozkolu mezi mužským a ženským principem. U mužů se tento princip velice často promítá na ženy, jež je přitahují, ale zároveň se jich obávají („divoká Anima“). Pokud budeme na tomto tématu pracovat, můžeme se konečně dostat do stavu, kdy přestaneme s „bojem mezi pohlavími“. Z karmického úhlu pohledu Lilit symbolizuje to, co jsme v tzv. „minulém životě“ nezvládli, či to zneužili ,případně nepochopili a nyní dostáváme šanci to „napravit“.

Lilit v Blížencích : Oblast pocitů je potlačena, rozpitvána, racionalizována, poznamenána chladným intelektem a cynizmem. Člověk díky svému intelektu ví, kdo je a jaké množství pocitů v sobě má, nic však při tom necítí, „stojí vedle sebe“, jeho intelekt se stává jeho démonem. V patriarchálním systému rozum dominuje nad „ženskými hodnotami“. Lidé s touto konstelací mají neuvěřitelnou intuici a pocitovost, neuvěřitelné sny, používají je ale spíše mimochodem, neumí je přijmout, důvěřovat jim, odmítají je v sobě. Slovní bohatství a intelektuální zručnost se tady stává modlou. Lidé s Lilit v Blížencích vyhledávají intelektuální obraz nepřítele. Tento člověk intelektuál/-ka obvykle najde partnera vroucích citů. Navzájem se pak ti dva ponižují. Čím je jeden racionálnější, tím iracionálnější je ten druhý („buď–anebo“). Jeden druhého „intelektuálně usměrňuje“, druhý zase zcela iracionálně předvádí srdcervoucí scény, plné pláče či smíchu. Intelektuál zůstává chladný a analyzuje partnerovu bolest, cynicky jí komentuje. Je přitom naprosto v obraze a ví že „emotivní – iracionální“ partner k němu patří, že zrcadlí jeho vlastní vnitřek, vůbec nic však necítí. Chladně pozoruje svůj obraz naproti, fascinovaně a nezúčastněně zároveň. Tito lidé můžou vést nevázaný život, lámat protějškům srdce, pořád cynicky rozpitvávají svět. Mluvení a mlčení se tady stávají zbraní. Druhý je eliminován buď přívalem slov nebo hradbou mlčení. Mostem tady bývá psaní nebo hudba. Je třeba si tady uvědomit, že i intelektuál má v sobě v hloubce onu emocionální intuitivní iracionalitu, a že jí potkává a zrcadlí prostřednictvím partnera („nejen–nýbrž i“).
Lilit v Blížencích může naznačovat nedostatečné vzdělání, problémy ve studiu či při studiu, problematické vztahy se sourozenci

Mluvení a mlčení se u této Lilit stávají zbraní. Druhý je eliminován přívalem slov anebo ničen důsledným mlčením. Lidé s touto Lilit často trpí verbální porážkou od partnera anebo tím, že narážejí na zeď mlčení Předmětem střetu často bývá odmítání připustit rozměr hloubky. Mostem tady bývá psaní nebo hudba. Je třeba si tady uvědomit, že i intelektuál má v sobě v hloubce onu emocionální intuitivní iracionalitu, a že jí potkává a zrcadlí prostřednictvím partnera („nejen–nýbrž i“). Merkur/Hermés zhotovil pro Apollóna flétnu. Dal ji svému bratru, aby si ho usmířil. Apollón přijal flétnu, Dionýsův nástroj a při hře na flétnu se oba vzájemně symbolicky nalezli.

(Zdroj Lilit- Temná žena v našem nitru, Hannelore Traugott)
https://www.facebook.com/astrologverasourkova
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico