Zkušenost času a prostoru, v souvislosti s opakujícími se životními procesy, je pro lidské vědomí a zároveň lidským vědomím vytvořena mentálně. LIDSKÉ VĚDOMÍ, myšlení a cítění vytváří realitu. Prvotní je myšlenka, a až poté se projevuje myšlený a myšlenkový a přece hmotný svět. Nejmenší částečkou vesmíru je představa, v jejímž pozadí je mysl – jediná skutečnost, jediná skutečně existující TVOŘIVÁ substance VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ. Nekonečné množství představ tvoří hmotný vesmír, všechny věci a jevy jsou ve své podstatě projevené myšlenky. Mysl je nehmotnou podstatou nejen lidského bytí, je podstatou také energie a hmoty -, a protože nemůžeme vystoupit ze své mysli, neexistují žádné věci mimo naši mysl.

Mysl je všude, mysl není pouze v těle, naše hmotné tělo a všechny věci se nacházejí v mysli. Vesmírný prostor je vyplněn jemnohmotnou substancí – neviditelným POHYBLIVÝM éterem.

A tento éter je ovládán individuální, skupinovou a kolektivní myslí. Éterem se rozumí kolektivní nevědomí, jehož nedílnou součástí je i neviditelný astrální svět a související paralelní vesmíry. Nekonečné řady myšlenek a emocí, lidské pudy, nejrůznější duševní pochody, představy a přání, a vše, co se odehrává na šachovnici lidských životů způsobuje pohyb prostorové substance zvané nevědomí. Tato substance se neustále formuje do různých informačních útvarů,

dlouhodobých či krátkodobých, projevených i latentních. Informační útvary vznikají na základě toho, co člověk nebo společnost právě prožívá – v cyklických procesech týkajících se TRANSFORMACE VĚDOMÍ. Vidět svět ve své pravé podstatě je možné posunutím osobního pole vědomí do vyšších dimenzí.

Naše vnímání světa je pouze částečné a neúplné. Vnímání pouhého povrchu světa (iluzorními dojmy a subjektivními popisy) není celá skutečnost, ani celá zkušenost, přesto tomuto zjednodušenému popisu světa věříme. Některé věci vnímáme pouze tak, jak nám slouží, nikoliv v jejich pravé podstatě. Struktura hmotného vesmíru není pevná, je stále plynoucí, je neklidná. Hmotný vesmír nevnímáme jako plynutí, zdánlivou stálost a pevnost hmoty zkreslují naše prozatím nedokonalé duševní pochody. Poznání založené na vnímání pěti smysly a na vztazích založených na smyslových iluzích je relativní, nejsme uzpůsobeni vnímat Vesmírnou Mysl a programy pozemského Matrixu, které nás po celý život ovlivňují. Naše dojmy jsou okamžité a tím také nekontrolovatelné, považujeme je za samozřejmé. Pravda o jakémkoliv jevu je v okamžiku pozorování jevu nedosažitelná, přesto si zjednodušené a nepřesné úsudky o stavu věcí a jevů vytváříme právě v okamžiku pozorování. Zároveň platí, že pozorovatel ovlivňuje pozorované. Je to tím, že energie v podobě “kódovaných informací” je nezachytitelná, je činná v pozadí základních univerzálních zákonů, v pozadí nejvyšší skutečnosti, která je mentálního charakteru. Energie – v podobě informací – není nezávislou silou, je důležitým aspektem Mentálního Vesmíru.

Nehmotné SVĚTLO je základní látkou vesmíru, je v neustálém pohybu. Světlo nelze označit slovem klid, NE-KLID je definicí

světla. Pohyb je základní stav světla. Neexistuje okamžik, kdy by ustala vibrace světla, stejně jako neexistuje okamžik, kdy by ustala vibrace jakékoliv hmoty, ani na zlomek okamžiku neustává vibrace projeveného obrazu světa. Vesmír nesestává pouze z věcí, je tvořen pletivem spojitých „událostí“ skrytě odehrávajících se v každém kousku hmoty. Vesmír je proces – událostí, které tvoří spojité řady viditelných i neviditelných dějů. Nevidíme pravou skutečnost podobně, jako neslyšíme skryté zvuky za tichem, a přitom nikde nevládne dokonalé ticho. Jiskřící body světla, které nejsou nehybné, nevidíme odděleně, vidíme proud světla – osvětlený svět. Světlo, složené z pohybujících se „bodů“ je v neustálém pohybu. Hmota a energie není základní látkou vesmíru.

Základní látkou vesmíru jsou mentální procesy Vesmírné Mysli – proměněné v částečky SVĚTLA. Základní vesmírná substance je stejná jako látka, která nám umožňuje mít představy, která nám umožňuje myslit a snít si své sny, a pomocí mysli a představivosti přetvářet sny a přání v realitu.

Podrobnosti o tom, jak „kreativně“ funguje lidská mysl, a odpovědi na otázky, jak posunout individuální vědomí do vyšší dimenze, najdete v knize „LIDSKÉ VĚDOMÍ A VESMÍR“, autor Rebeka Sprinncová, vydalo nakladatelství ANAG.

Knihu je možné zakoupit u všech dobrých knihkupců, nebo obědnat přímo v e-shopu nakladatelství ANAG:  http://www.anag.cz/lidske-vedomi-a-vesmir/pA97.5943/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě