Je doba tříbení i rozdělování, pro ty, kteří chtějí tvořit a žít v radosti ve spojení s božským zdrojem i vším stvořením nastává čas, kdy se může každý z nás propojit s ostatními a svojí energii obnovit a uzdravit to, co je třeba…

Pro svátek letnic, který je oslavou předání Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj a svátkem seslání Ducha svatého přišla inspirace :

Vlastností velkých duchů je sjednocení, podpora, porozumění, nezištná pomoc a přátelská láska – filio  na  společné cestě hledání a vytváření Božské lásky a jednoty…
Podle postavení hvězd je nejlepším časem k propojení s božským absolutnem čas 10 hod. dopoledne, kdy je Slunce v oblasti nejvyšší – v oblasti poslání na Medium Coeli, ascendent ve znamení Lva, který je symbolem České země, descendent – partnerství v oblasti Vodnáře s uzdravující energií planet Neptuna a Chirona. Oblast materiální v zemním znamení Panny se silnou energií Marse a oblast spolupráce nás lidí, v přátelském znamení Blíženců, s přítomností planety komunikace a propojování Merkura a planety štěstí Jupitera…

Nastává ideální čas vytvářet v přítomnosti budoucnost, kterou přinesla tato proroctví :
Skrze proroctví ze září loňského roku v Jeruzalémě bylo řečeno:
“ Chystám se ještě jednou přinést reformaci do Evropy. Reformaci jako návrat k božímu slovu. Podívejte se na Českou republiku! Chystám se, že tam zahájím velké hnutí. To hnutí, které přijde bude odvážné hnutí těch, kteří budou psát o pravdě, a to bude přinášet svobodu lidem. Stejně tak, jako jsem pomazal Jana Husa, tak dám ještě jednou pomazání lidem z České republiky. Z toho pak bude zapáleno Německo. Chystám se zapálit Německo tak, že si to nebudete moci představit.

Evropo, věz toto : Může se ti zdát, že  teď je čas, kdy nepřítel vyhrává, ale pro Evropu je připravena tsunami mojí slávy. Budu jednat skrze divy a zázraky. Moc Ducha svatého zničí pevnost humanismu. Přicházím jako mocný vichr, přijdou Letnice a žádný člověk nebude moci obstát před mojí slávou.

V Evropě je hluboko v zemi mnoho zaseto a to, co na Evropu čeká je příval vody. Duch svatý nyní přichází a všechna ta semínka, která po desetiletí a desetiletí spala, začnou brzy rašit. A tak, jako kdysi věk osvícenství vedl k racionalismu, tak nyní přijde opravdové duchovní osvícení a po celém kontinentě vyrostou mé stromy života, a mnoho mnoho lidí dojde k zachraňující zvěsti a poznání Krista.

Skrze českou mystičku Boženu Cibulkovou přišlo proroctví :
“Místo, do poslední chvíle známé jako Česká země, Česká republika, ukáže se být nesmírným duchovním prostorem bez viditelných hranic. K zástupu na něm shromážděném připojí se lidstvo, a to ve stavu, v němž se nachází jako bytosti již dobré i dosud negativní i s názvem zlé. Je však tajemstvím, co se s nimi stane. Dnes je nelze odhalit.

Je však třeba sdělit, co je ztajeno za českými horami a lesy, za řekami a poli, městy i vesnicemi. Je třeba říci, že je to ve vesmíru jediný, Božským tvůrčím způsobem pro nejvyšší idejí věčného sjednocení všech živých vytvořený, složitě, ale univerzálně složený prostor. V něm po určitém věku zápasů bytostí a stvoření s vyvstalou negací zraňující život až do vykrvácení dochází k absolutní regeneraci všech životních tkání vesmírných i osobních.

Tímto procesem nastane obnova jednoty života, jednoty bytostí, jednoty všeho stvoření v živém i silovém poli. Tomuto procesu je zasvěcen a jím je již naplňován ten zevně maličký prostor, územní srdce hmotného světa – Země česká – nesmrtelná základna jednoty bytí, jíž je věčná Láska..
Sféra andělů do prostoru České země tiše, neznatelně vsunutá, je její nebeskou půdou, na níž sestoupil a na ní pevně stanul Kristus k setkání se s celým vesmírným životem, s každým člověkem, se vším lidstvem i andělstvem, se všemi živými tváří v tvář a s odkrytým srdcem.

 

 

VV.


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png