Let Fénixe, Zlatý Most a Portál 11/11: Zrychlené energie vzestupu v říjnu a listopadu

datum 10. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milované Duše Světla, víme, že toto je pro vás a pro Planetu náročný rok. Zdá se, že je to rok šoků, překvapení, konfliktů a rozdělení. Mnoho lidí zanechává ve stresu, unavené a zmatené. Ale chceme, abyste věděli, že je to proto, že proces Vzestupu se zrychluje a vy se pohybujete rychlým tempem na vyšší frekvence.

Opravdu, Milovaní, za jediný rok prožíváte celé životy zkušeností.  Je to proto, že dokončujete hlavní zkušenostní cyklus a začínáte nový.

Starý cyklus byl trojrozměrný a nový cyklus je pětirozměrný. V tomto okamžiku tyto dva druhy rozměru časové frekvence existují společně a vytvářejí vír chaosu, který je nezbytný pro zhroucení staré matice a mřížek a zasetí nových možností.

V tomto fluidním “mezi” období je často obtížné spatřit proces nebo poznat, která kvantová semena vyklíčí a projeví rodící se Novou Zemi. V tuto chvíli je důležité si vždy být vědom toho, co je důležité, a vždy si uvědomovat to, co se kolem vás děje a jaké frekvence přitahují vaši pozornost. Snažte se setrvat na vyšších frekvencích Míru a Lásky.

Říkáme to proto, že v nadcházejících měsících října a listopadu budete muset být vyrovnaní a soustředění a vypořádat se s mocnými energiemi, které budou působit ve dnech 31. října až 11. listopadu: od úplňku k Bráně Štíra 11/11 .

Fénix jako symbol Brány 11/11.

Brána 11/11 je mocný portál, který vám a Zemi umožňuje přizpůsobit vaši časovou osu a vytvářet nové a vyšší zážitky spolu s tím, jak se vyvíjíte a projevujete. V tomto 11denním období portálu mezi říjnovým úplňkem a Portálem 11/11, Země přechází vzhledem ke Slunci ze souhvězdí Vah do souhvězdí Štíra. Noční obloze dominuje jasná hvězda Antares a mezihvězdné frekvence jsou hluboké a silné.

Symbolem pro (souhvězdí) Štíra je Štír, ale méně známými symboly jsou také Orel a Fénix. Štír představuje nižší nebo stínové aspekty Štíra se základním instinktem a agresí. Můžete očekávat, že v této době uvidíte mnoho lidí vycházejících ze zvířecích instinktů a agresivity, pokud jsou vyprovokováni a nevědomí. Ale ten druhý symbol, Orel, představuje ty, kteří jsou si vědomi duše a mají Moudrost, aby viděli větší obraz. Stejně tak jako Orel se mohou vznášet nad chaosem a jednat se schopností rozlišování.

Ale Milovaní, ti z vás, kteří se posouvají, transformují a vzestupují se Zemí, budou následovat let Fénixe. To představuje úplnou transmutaci starého a minulého, a zrození a pokračující projevení Nového!

Fénix byl symbolem, který učitelé hvězdy Síria používali k popisu procesu Stvoření z Chaosu, a nazývali jej „Pták Bennu“. V jejich Příbězích Moudrosti žil pták Bennu po určitou dobu a pak vzplál a zničil sám sebe. Ale z popela povstal nový pták Bennu. Tento příběh představoval cyklické procesy života a vytváření hmotné reality.

Vy z vás, kteří procházíte „letem Fénixe“, budete mít pocit, jakoby vám bylo odnímáno všechno, co jste znali. Můžete se cítit zmateni, smutní nebo naštvaní. Nebo můžete pociťovat hluboký mír, pokud si dovolíte projít tímto procesem na místě přijetí a odevzdání se. Budete vědět, že se řídíte Zákony Stvoření a dovolujete si zrodit se do Nového Cyklu Já a zkušenosti.

Bude to intenzivní - a vyvrcholí 11. listopadu na Portálu 11/11!

Zlatý Most: Úplněk k 11/11

Období 11 dnů po říjnovém Modrém Měsíci / úplňku bude Mostem mezi starým a novým. Ti z vás, kteří jsou „vědomí“ a „probuzeni“, se budou snažit přejít tento most s Vnitřním Mírem a Klidem. Zůstaňte pokojní a vyrovnaní.

Most se otevírá úplňkem 31. října. Toto je čas známý jako „Halloween“ nebo „Předvečer Všech Svatých“ nebo Samhain v cyklu Keltských Svátků. Je to také doba „Dias de Los Muertos“ v Hispánské kultuře. Je to doba, kdy jsou závoje mezi dimenzemi velmi tenké, a dochází k připomínání si našich předků a těch v Duchovních Říších. To je podporováno velmi mocným Modrým Měsícem / Úplňkem; Modrý měsíc je druhým říjnovým úplňkem.

Jedná se o otevření Zlatého Multidimenzionálního mostu - a je to mocný čas pro hluboké léčení DNA zděděné po předcích a očištění starých přesvědčení a „programů“. Milovaní, stačí „pustit“ a uvolnit všechny minulé obavy a příběhy, které jsou zakódovány ve vaší DNA předků.

Dovolte si cítit se blízko Andělských Rodin, a vyzvěte je, aby vám pomohly s uzdravením a vyrovnaností při přípravě na projevení Nové Země. Energie úplňku zesílí přicházející energie, proto je tak důležité zůstat ve svém Chrámu Lásky Nejsvětějšího srdce a nenechat se strhnout ke hněvu a oddělení.

Bude spousta příležitostí upadnout do hněvu a nepřátelství, protože kolem voleb v USA vyvrcholí emoce. Žádáme vás, abyste se nenechali zatáhnout do energií oddělení a konfliktu a duality, abyste nebyli strženi dolů do staré a rozpadající se trojrozměrné reality. Raději se zaměřte na cestu přes Zlatý Most světla k Portálu 11/11. Andělské a Galaktické rodiny vás podpoří a Světelná Rada Antares bude posílat světelné kódy podpůrné energie při přechodu Země do energetické zóny systému Antares.

Až se 11. listopadu vydáte k Portálu 11/11, energie se bude dále zvyšovat.  Portál 11/11 je sám o sobě mocným Portálem Vědomí nebo Časoprostorovým Portálem, který je zbudován  Antareány a Plejáďany, a je to také nejbližší portál ke Galaktickému Středu / Centrálnímu Slunci Galaxie. Z tohoto důvodu má Galaktická Rada také zájem o energie Portálu 11/11 a na pomoc tomuto procesu budete dostávat přenosy vln Diamantových Světelných Kódů.

A konečnou Mocnou energií tohoto Portálu bude energie Velké Matky / Božského Ženství nebo Šekiny, jejíž milující přítomnost bude k dispozici jako Božská Láska a Soucit pro Všechny.

Tyto silné energetické přenosy zesílí chaos na nižších dimenzích, protože Fénix letí zahalený v Andělském Ohni. Ale žádáme vás, Milovaní, abyste soustředili svůj vnitřní zrak na Zlatý Most světla a prošli s elegancí 11/11 Portálem Moudrosti.

Čím intenzivnější je chaos, tím intenzivnější je Rozkvět a Zrození Nového, protože pták Bennu / Fénix začíná ukazovat svou novou formu a tvar.

V těchto mocných Časech vám přejeme Nádheru a Lásku.

Stále pamatujte na to, že nejste nikdy sami a že jste Milovaní a Podporovaní.

Musíte jen požádat a Andělé jsou s vámi!

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M (www.cestyksobe.cz/) .  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

zdroj: starchildglobal.com

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico