Zastavme se u samotného názvu našeho článku: „Soudní případy z duchovního pohledu.“ Co je onou podstatou duchovního pohledu? Podstata našeho duchovního cítění, myšlení a jednání spočívá v tom, že jsme vždy, za každých okolností, v souladu s „vyššími principy mravními“, v souladu s Božími zákony a s Boží vůlí. Jaké ale jsou Boží zákony…? A jak máme poznat Boží vůli?

I na tyto otázky se budeme snažit odpovídat v našich článcích zaměřených na konkrétní případy ze soudních síní. Uvědomme si, že tím nejdůležitějším Božím zákonem, chcete-li Zákonem vesmíru, je Láska. Pro začátek bude stačit, když se budeme snažit každou situaci, ocitneme-li se před soudem, řešit s nejlepším svědomím, že nikomu nechceme vědomě uškodit. Naopak, budeme vždy brát na zřetel zájmy druhých lidí. Když si budeme vědomi, že situace, v níž jsme se ocitli, není náhodná. Že je to pro nás zkouška, zda jsme schopni v sobě neživit a nerozněcovat nepřátelství, nenávist, nesvornost a touhu po pomstě. Zda dokážeme milovat své nepřátele…

Je to zkouška, zda dokážeme i v těžkých situacích neobviňovat své spolubližní: „…to oni jsou viníci, oni mohou za moji zoufalou situaci…“ Zkrátka, zda dokážeme přijmout situaci, jaká je a hledat s láskou a pokorou, bez pocitu křivdy a zdánlivé nespravedlnosti, její čestné a poctivé řešení. V našem seriálu se zaměříme na situace, které nás přivádějí do soudní síně. Položíme si také otázku, kde jsme udělali chybu, když nám nezbylo nic jiného, než řešit osobní situaci soudní cestou a budeme hledat ponaučení ze zkušenosti ze soudní síně.

První případ se bude týkat exekuce nemovitosti, vyhlášení osobního bankrotu a podání žádosti soudu o oddlužení. Alena K. žila v Praze v bytě svého tatínka, rozvedla se, bylo jí 30 let a vychovávala sama desetiletou dceru. Aby dcera vyrůstala ve zdravém prostředí, rozhodla se, že se s dcerou i tatínkem trvale odstěhují na chalupu na Šumavě, kterou vlastnila napůl se svojí sestrou. Za odstupné se tedy vzdali tatínkova bytu v Praze a i s přítelem Aleny K. se odstěhovali do jihočeské chalupy. Psal se rok 2000, práce v Pošumaví se jen těžko hledala, a proto se Alena K. rozhodla pro samostatné podnikání. Předtím však požádala svoji sestru, aby na ni nechala přepsat svoji polovinu chalupy, aby s přítelem mohli investovat do její rekonstrukce. Sestra Aleny K. ráda vyhověla s tím, že může chalupu využívat i nadále k rekreaci.

Alena K. se pustila společně se svým přítelem, který podstatnou měrou finančně přispěl, do rekonstrukce. A také do podnikání. Společně si otevřeli v blízké vesnici čajovnu, která se měla stát místem setkávání, přednášek a seminářů nejen s duchovní tématikou. A také se tím místem na čtyři měsíce stala… Ukázalo se však, že náklady na rekonstrukci chalupy a provoz čajovny vysoce překračují možnosti obou mladých lidí. Proto činnost čajovny ukončili. A pak už to šlo podle známého scénáře… Nesplácené půjčky, až nakonec přišla exekuce na chalupu. Vztah mladých lidí, Aleny K. a jejího přítele, nevydržel. Rozešli se.

Vzniklá situace samozřejmě zasáhla do životů všech zúčastněných. Z Aleny K., její dcery, přítele i tatínka se rázem stali bezdomovci. Zdánlivě nejlépe na tom byla sestra Aleny K., která přišla jen o možnost rekreace. Zdánlivě neřešitelná situace vyvolávající u zúčastěných pocity křivdy a nespravedlnosti. Ano, bezesporu tam byly. Alespoň nějaký čas… Jsou to negativní emoce, kterým se někdy jen těžko dokážeme ubránit. Jde však o to, abychom v nich nesetrvávali, uvědomili si je a vědomě na jejich odstranění z naší duše pracovali.

Vždyť koneckonců nejvíce škodí nám samotným… Pokusíme-li se navíc podívat na situaci očima těch druhých, nakonec si můžeme vzájemně odpustit… Otec dceři odpustil, že přes veškerou snahu nezvládla finanční nároky, které vyžadovala rekonstrukce nemovitosti i podnikání, a že jeho rodný domek je v exekuci; přítel Aleny K. zklamání z nedocenění jeho pomoci i z rozpadu vztahu; sestra Aleny K., že přišla o své útočiště v milované přírodě…

Alenu K. nyní čeká soud, k němuž si podala žádost o oddlužení. Chalupa zatím v exekuci prodána nebyla, čeká se na rozhodnutí soudu. Tatínkovi sehnala Alena K. krásnou garsonku v Domě s pečovatelskou službou v Pošumaví a s bývalým přítelem poctivě splácejí všechny pohledávky. Bez střechy nad hlavou naštěstí nikdo nezůstal.

Přes všechna zklamání jsou protagonisté našeho příběhu schopni si odpustit a jít po Cestě dál společně. Jak dopadne soud, není pro tuto chvíli klíčové. Snaha řešit vzniklou situaci bez nevraživosti a pocitů křivdy a touha spravedlivě se vyrovnat s těmi, které jsme svými rozhodnutími, byť neúmyslně, poškodili, jistě napomůže tomu, že všichni zúčastnění situaci zvládnou.

Někteří z protagonistů našeho příběhu pochopili, že nelze nezdravě lpět na pozemském majetku. Ostatně, nemáme být závislí ani na lidech… Uvědomili si, že není dobré, aby spory o majetek nabouraly a zničily hezké mezilidské vztahy. Pro další je poučením, že byl-li nám svěřen majetek, je třeba s ním nakládat nanejvýš odpovědně a vždy s ohledem na zájmy svých spolubližních.

Lenka Kločková, publicistka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png