Osobní rozhovor o životě, vynálezu, prosazování a potížích s uznáním léku – s Dr. Nowickym v jeho bytě ve Vídni, 18. 8. 2013. Sledujte až místy neuvěřitelný (40 let trvající!) příběh boje o uznání léku, který léčí a diagnostikuje rakovinu. A který se dosud nepodařilo prosadit díky postupu rakouské vlády. — Připravila a natočila Goscha o.s. — www.goscha.cz
Více o léku UKRAIN na www.ukrin.com

A teď trochu naděje! Lék UKRAIN je již schválený v těchto zemích:
Bělorusko (1995), Azerbajdžán (2000), Tádžikistán (2000), Turkmenistán (2000), Ukrajina (2003, 2008), Mexiko (2005), Spojené arabské emiráty (2007), Gruzie (2008), Tunisko (2010)

Statut „ORPHAN DRUG” neboli léčivého přípravku pro VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ:
U.S.A. (2003), AUSTRAIA (2004)
________________________
Lék UKRAIN můžete podpořit na Facebooku, kde jsme vytvořili stránku „Prosazení léku proti rakovině Ukrain”. – Najdete tam místo ke sdílení aktivit na podporu a uznání léku UKRAIN a Dr. Nowickyho v Rakousku. A k výměně zkušeností s alternativní léčbou rakoviny.
www.facebook.com/pages/Prosazen%C3%AD-l%­C3%A9ku-proti-rakovin%C4%9B-Ukrain/19550­5113959789
________________________
DOPIS Dr. Novickyho Světové zdravotnické organizace
v českém překladu na www.ukrin.com/en/node/117

KRÁCENÁ UKÁZKA:
Vídeň, 24. prosince 2009. Vážená paní generální ředitelko,
Vážená paní generální ředitelko,
28. června 1976 jsem poprvé požádal vládu republiky Rakouska, aby přezkoušela možnosti mého preparátu UKRAIN při léčbě onkologických pacientů.
UKRAIN se vyrábí ze dvou povolených látek — alkaloidů vlaštovičníku a thiotepy. Jedná se o první a jediný protirakovinný lék, který se obohacuje v rakovinných buňkách, ačkoliv je jeho koncentrace v normálních buňkách mnohem nižší. Bylo to prokázáno rovněž pomocí autofluorescence v ultrafialovém světle.
UKRAIN ovlivňuje různým způsobem spotřebu kyslíku maligních a benigních buňek. Dále regeneruje imunitní systém. V terapeutických dávkách UKRAIN ničí pouze rakovinné látky, zatímce normální buňky zůstávají nepoškozeny. Bylo to potvrzeno v celé řadě vyšetření v četných výkumných ústavech, např. Rochester University, USA. Terapeutický index perparátu UKRAIN je 1250, na rozdíl od standardních protirakovinných prostředků, jejichž terapeutický index se nachází v oblasti 1,4 až maximálně 1,8. Účinnost prostředku UKRAIN při léčbě onkologických chorob byla potvrzena v mnoha klinických studiích.
Již velice dlouhou se kolem preparátu UKRAIN buduje zeď mlčení. Profitovat z něj tak bohužel nemohly tisíce pacientů. Kniha „Prostředek proti rakovině UKRAIN — kriminální příběh znemožnění” od Dr. Eleonore Thun-Hohenstein popisuje, jakým způsobem je UKRAIN zamlčován. Evropský soudní dvůr pro lidská práva se zabýval mou stížností a dal mi za pravdu ve svém rozhodnutí ze dne 1. února 2005.
Toto rozhodnutí však bohužel nezměnilo postoj rakouské vlády vůči prostředku UKRAIN.
Protože apely lékařů a vědců na rakouskou vládou zůsávají již více než 30 let bez odezvy, dovoluji si, vážená paní generální ředitelko, obrátit se na Vás s prosbou iniciovat pod Vaší záštitou multicentrické klinické studie s preparátem UKRAIN.
Jelikož se jedná o záležitost ve veřejném zájmu, tak si dovolím, tento dopis i Vaši ctěnou odpověď zveřejnit na internetu.
S úctou Dr. Wassil Nowicky


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png