Legenda o svornosti

datum 1. 3. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Stále velmi intenzivní tlak Pluta (27°45" Kozoroha) na osu lunárních uzlů se ještě stupňuje vlivem nastupující konjunkce Pluta s Marsem a Venuší. Obě planety vstupují do této konstelace společně. Obě jsou dnes od Pluta vzdáleny zhruba na 2-3 úhlové stupně. Což znamená, že konjunkce bude dotahovat do přesné pozice směrem ke konci nadcházejícího pracovního týdne a přesná bude ve čtvrtek a pátek. Jde o kontakt mimořádné intenzity, jako ostatně pokaždé, kdy je ve hře Pluto, a její naléhavost cítíme už dnes.
Pro eroticky rozpálenou konjunkci Marse s Venuší platí, že Mars vnáší do vztahu sexuální podtext, vzrušující napětí, přímočarou asertivitu, ale i agresivní útočnost, zatímco Venuše jeho energii tlumí, moderuje a harmonizuje. Pokud by šlo o tyhle dva o samotě, bavíme se o vášnivé, poněkud italské romanci. O obecné atraktivitě, o spalujícím charismatu, o společenské popularitě, o odhodlaném a přitom s lehkostí a grácií realizovaném dosahování cílů. Za přítomnosti Pluta se však vášeň snadno vymkne kontrole, povrchní společenská popularita se zvrátí v nenávist a cíle, zdánlivě tak snadno k mání, se mohutnou silou obrátí proti původní dobyvačné energii.

Ačkoliv Mars a Venuše postupují tělo na tělo, Mars je přece jen o krok napřed. Dá se tedy předpokládat, že nejprve pocítíme prudký náraz, teprve potom zklidňující dotek Venuše.

Mars v Kozorohu. Ambiciózní, urputný, nezlomný, vytrvalý. Poháněný touhou po moci a veřejném uznání. Nikdy se nevzdává a neodkloní od vytčeného cíle. V konjunkci s Plutem se jeho kardinální energie pojí s neskutečnou silou vůle, odvahou na hraně sebedestrukce a odhodláním dosáhnout svého. Výbušná a nekontrolovaná energie sebeprosazení svou náruživostí naráží na běžné společenské normy, ať už v partnerských vztazích, v pracovních záležitostech, ve sportovních kláních či v boji. Dojde-li do situace, kdy nevidí jinou cestu vpřed, je ochotna sáhnout k temným a násilným prostředkům nátlaku, k extrémním řešením. Protože přece když něco chci, získám to za jakoukoliv cenu. Tohle je energie příštích pěti dní, pak postupné odeznívání, ale mějme na paměti, že v těsném závěsu za Marsem kráčí Venuše a ta udělá všechno pro to, aby jeho násilnou, kriticky dominantní, primárně pudovou agresivitu zmírnila, našla pro ni náhradní ventil a dovedla situaci do stavu zvládnutelného společensky únosnými cestami.

Venuše se totiž vyzná. Díky její minulé retrograditě jde už o její třetí kontakt s Plutem v tomto cyklu. Poprvé se potkali 12. prosince 2021, podruhé těsně před Štědrým dnem 2021. Oba tyto časové mezníky jsou však jen teoretické, de facto jde o jedno jediné spojité období od Mikuláše do konce Vánoc. Pak poodstoupila a zacouvala do Kozoroha, aby zrevidovala své požadavky: co chce, co hledá, co potřebuje k tomu, aby se cítila chtěná, milovaná, spokojená. A teď se vrací, aby svá zjištění jednoznačně deklarovala. Ústředním tématem Venuše jsou vztahy a peníze. Venuše touží být přijímaná a saturovaná ve svých potřebách. Za daných okolností pro to udělá cokoliv. Cokoliv, aby našla, navázala, udržela anebo potvrdila přátelství, partnerství, lásku a spojenectví. To, oč se hraje, je možné shrnout slovy: "Kdo je se mnou a kdo proti mně?" A protože jsme v Kozorohu, půjde o otázky dlouhodobých závazků, materiální podpory a majetkového vypořádání. Kdo mi je a zůstane oporou? Komu můžu věřit? Na koho se lze skutečně spolehnout? Kdo mi v případě nouze podá pomocnou ruku? Příštích několik dní otevře a rozehraje situace, jež nám často s použitím ne zrovna čistých taktik udělají v tomto ohledu definitivně jasno.

Závěr? Chtělo by to něco pro odlehčení. Dobře. Mládě nosorožce narozené v místní ZOO dnes vynecháme. To důležité je opakováním minulého postu: konjunkce Pluto + Mars + Venuše se odehrává v HARMONICKÝCH vazbách k ose uzlů. Jde tedy o silovou akci mimořádné razance, pro planetu a lidstvo jako celek však nikoli devastační, NUTNOU k posunu roztříštěného celospolečenského chápání, ke sjednocení rozdrobených postojů opírajících se o jednotlivosti spíš než o zájem celku (severní uzel je po osmnácti měsících v Blížencích nově v Býku). Události těchto dní, na osobní či kolektivní úrovni, jako by nám chtěly připomenout starou legendu o knížeti Svatoplukovi, jeho synech a třech proutcích.

Zdroj: http://www.astropsychologie.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico