Léčebný vzdělávací program

I.   termín v Krnově 29. – 31. března 2019
II.  termín v Krnově 5. – 7. dubna 2019

Místo konání: nestátní zdravotnické zařízení rehabilitace Zdravíčko Krnov,

Krnov, Pod Cvilínem, Opavská 296/48.

Objednávky: telefonicky 554 610 720, 604 908 027 kontaktní osoba Daniel Grulich

Cena 2.500,- Kč

Na dotaz pomůžeme se zajištění ubytování.

Léčení pohybem v tom pojetí jak o něm nyní budu psát je obrazem autora – mne, Zuzany Beranové.

Budu psát o tom, čemu jsem se sama naučila během déle než 45 let denní práce s lidmi. Mé postoje a zkušenosti budete vnímat různě a mnozí budete potřebovat vysvětlení: proč vidím to – či ono, tak – či úplně jinak. No a tohle je ten můj úkol, vysvětlit svá tvrzení, mluvit o svých zkušenostech a z toho pramenících postojích a osobních pravdách. Jsem si vědoma obyčejnosti a prostoty této cesty. Přesto se pokusím vás zaujmout, získat vaší pozornost, zájem a důvěru.

Již poměrně dlouho žijeme v době, kdy sílí posuzování, sílí model výjimečnosti, něčeho nového, inspirujícího. Vím, že je to důležité. Vím to díky své práci. Díky vlastnímu úsilí pochopit sebe i druhé. Uvědomila jsem si, jak důležité jsou naše ideály, jak mocné jsou to hnací motory našeho života. Také jsem žila a čerpala z ideálů, ani jsem sama netušila, jakou sílu mi v životě dávaly. Byly mi školou a příležitostí k načerpání poznání, zkušeností a víry.

A dnes? Dnes přicházím s prostotou, obyčejností, tichou nevýznamnou službou tělu. Pochopila jsem, že můj největší úkol tohoto života nespočívá v žádné výjimečnosti, slávě, uznaní, neobyčejnosti.

Lhala bych, kdybych nevyjádřila zklamání. Kdo nechce v životě něčím oslnit, zazářit, stát se alespoň maličkou hvězdičkou.

Jenže tohle je oním obrazem ideálů, představ, snů, toho, co teprve projde prověřením, přísnou zkouškou času. Ideál je jako sen, po něm přichází probuzení a často tvrdá práce.

Uvědomuji si náročnost svého dnešního úkolu. Nemohu a ani nesmím nikomu slibovat nemožné, stavět větrné zámky, rozbouřit ono nádherné moře ideálů a snů. Je jich už příliš mnoho. Lhala bych. A to nedělám.

Dnes už vím, že pravda vychází zevnitř toho, kdo jí vyjadřuje, z jeho zkušeností a schopnosti poznání. Dnes už respektuji nespočet osobních pravd, postojů a schopnost míry moudrosti v každém z nás, naší jedinečnost. Slovíčku Mír, tedy Míru, rozumím jako dohodě, dohodě, která je výsledkem tohoto respektu. Tak to dnes mám a v této fázi svého poznání předám, co je nyní potřeba.

Naslouchám Vám, lidem a vnímám něco velmi zajímavého, něco, čím se můj postoj od většiny z Vás liší. Mám tedy odlišnou zkušenost. Jenže ta moje zkušenost není vzdorem, je výsledkem dlouholeté praxe, denního setkávání, povídání a práce s vámi, lidmi. Je mojí dnešní pravdou, která neodpovídá běžnému názoru.

Po mnoho let narušovala tato má osobní pravda, zkušenost a osobní postoj, můj vnitřní „Mír“. Ocitala jsem se na barikádách, bojovala jsem za svá poznání tak dlouho, než jsem pochopila, že „můj boj není správný“. Moje pravda se tím ale nemusí změnit. Měním jen svůj postoj, formu práce. Už vím, že není mým úkolem bojovat s nikým a ničím názorem. Mohu jej ale nabídnout. Pokud zůstanete se mnou, naslouchejte a tvořte si svůj vlastní, zprostředkuji vám možnost mého pohledu, potom dejte šanci vlastní zkušenosti.

Celý život mne něco bolelo, největším trápením byla záda, trávení a panický strach. Tohle stálo za mým osobním utrpením, ale i hledáním. Jsem už taková. Celý život hledám. Hledám jak se vymanit ze svého „utrpení“. To co najdu, zkouším na sobě a to co mi funguje, potom předávám. Následně sbírám další zkušenosti těch druhých. Tam si potom uvědomuji jak vrtkavá je ona “pravda“, jaká velká je to proměnná. Po dlouhých letech hledání jsem dospěla do fáze, kdy se ta moje pravda už příliš nemění. Současně s tím vnímám i velkou osobní změnu a tou je „nová zkušenost“.

Prožívám již delší čas zcela nový pocit, „pocit zdraví“. Uvědomila jsem si, že jsem jej nejspíš nikdy předtím neprožívala. Jen se mé trápení neustále měnilo, jednou záda, jednou poruchy trávení doprovázené panickými stavy různé intenzity.

Dnes je to jiné. Záda nebolí již pěknou řádku let.

Trávení zůstalo citlivé, ale docela dobře funguje, pokud nedělám závažné chyby. Je pro mne mnohem snadnější nehřešit. Moje tělo mi dnes dává mnohem jasněji znát, co potřebuje a co ne. Pokud něco chce, neusiluje o to a tím mne netrápí. Je to zcela nový a velmi dobrý pocit. Nehřešit je snadné.

Panický strach už ani nevnímám. Cítím se jinak. Paniku vystřídal vnitřní klid, jakési ticho uvnitř mé bytosti.

Je to něco, po čem dnes lidé volají, touží. Mají podobné problémy a často si s nimi neví rady. Možná nedostali stejnou příležitost poznání. Zkusím se tedy o ta svá s Vámi rozdělit.

Obecně zaznívá ze všech stran, že nás bolí záda. „Záda dnes bolí každého“, říkají v televizi. A vlastně se tomu ani nedivím. Opravdu se k tělu chováme dost špatně. Vůbec nám nevadí, že jej svým přístupem ničíme. Dokonce jeden druhého navádíme k jeho poškozování, slibujeme nemožné. Vytratila se úcta, respekt a ochrana k základům naší existence. Dobro spojujeme s ochranou toho co je „vně“ a zapomínáme na to, co je uvnitř nás samotných.

A co já s tím?

Jednoduše řečeno: „je to zbytečné utrpení“. Vždyť naše tělo potřebuje docela málo, jen slušné zacházení, správnou údržbu a neplést si s ní práci a sport.

Můj zubař mi nedávno řekl „špatně si čistíš zuby“.“ Já si je ale denně čistím“, odvětila jsem mu. „Málo a špatně“!!! Nebyl ochoten se mnou probírat nefungující techniky, kartáčky, zubní pasty. Zaútočil jednoduše a rychle přímo na mé svědomí. Následovala výuka s odborníkem a s ní i pochopení, kde jsem dělala chybu. Dnes to dělám správně a po každém jídle. Je mi moc líto, že mi to neřekl mnohem dřív. Možná bych své zoubky zachránila a neprožila tolik zbytečného trápení.

Tehdy mne napadlo, že svou zkušenost předám. Možná bude někdo rád, když zjistí, že záda vůbec bolet nemusí.

Naučím vás správně cvičit. Naučím vás cítit tělo a vnímat jeho fungování a skutečné potřeby. Nepůjde o žádnou známou metodu, nic slavného ani oslavovaného. Nebudeme čerpat z cizích zkušeností. Využijeme jen ty naše.

Naučím vás dělat potřebné věci bez velkého přemáhání a úsilí. Budete pečovat o své tělo stejně jako o zoubky. Žádný adrenalin, žádné „vzrůšo“ a překonávání svých schopností. Nic takového vás tentokrát nečeká. Jen smysluplná a obyčejná péče o své zdraví s láskou a respektem. A radovat se budete z toho, že vás opouští zbytečná bolest, zbytečné utrpení.

Budu mluvit česky a srozumitelně, protože to má cvičení vyžadují. Nakonec bude vaše práce s tělem naprosto vědomou činností. Budete rozumět tomu, co děláte a vnímat, jak to na vás působí. Až se cvičení naučíte, už vás jen tak někdo nesplete. Už vám nic nikdo jen tak nenamluví, protože vaše zkušenost bude vaší pravdou. Možná vám potom poradím zachovat Mír. Nechat i ty ostatní objevit vlastní cestu.

Pokud potřebujete nabízené informace a zkušenosti, dejte mi prosím vědět

a uspořádám pro vás další seminář: z.beranova.krnov@seznam.cz

Nabízím vám seminář s výukou  léčení pohybem pro ty z vás, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě a zažívat pocity lepšího či plného zdraví.

Lektory semináře jsou: Zuzana Beranová, Libor Beran, Markéta Grulichová – fyzioterapeuté rehabilitace Zdravíčko v Krnově.

Doporučená délka seminářů: pátek od 10.00hod. – sobota celý den – neděle do 15.00hod..

PROGRAM

teorie prokládaná praxí

– v teoretických blocích se naučíme rozumět tělu i cvičení a vše propojit.

– v praxi si to potom vše prožitkem ověříme.

– naučíme se krátké sestavy vhodné pro domácí pravidelná cvičení, sestavy mají hluboký logický základ, a proto se budou učit velmi snadno.

Pracujeme s pomůckami, které umožní doslova každému člověku cvičit správně a efektivně.

– budeme si povídat o dynamických formách cvičení a zároveň se je učit.

– aplikujeme tato cvičení do podoby léčivé podoby jógy tak, jak nám dovolují naše individuální schopnosti a požadovaná vysoká efektivita cvičení.

– budeme si jen tak meditovat, vyrábět „serotonin, dopamin a endorfiny“, aby nám bylo fajn, abychom prožívali místo paniky a strachu obyčejnou radost.

Pro zájemce o individuální ošetření těla nabízíme možnost dokoupení procedur, které pomohou řešit větší problémy, s nimiž budeme pohybem nejspíš muset pracovat déle.

Příklad:

manuální ošetření – „léčebné masáže“, elektroléčba, výživové poradenství /dohodnout předem kvůli podkladům pro terapeuta/.

Budeme se řídit časovým plánem seminářů, které na sebe budou navazovat, protože se jedná o cestu.

Napravovat budeme jen to, co jsme schopni si uvědomit.

Zjistíme, co potřebujeme a jak toho můžeme skutečně dosáhnout. Dokážeme to tehdy, pokud všemu porozumíme a sami rozhodneme, že je to pro nás správně.

Z dosaženého cíle budeme čerpat energii pro další úsilí.

postup

  1. část „SEZNÁMENÍ“ Kdo jsem já?

Podíváme se na své tělo a připomeneme si jeho úkol v tomto životě. Uvědomíme si, kdo jsme a jaké jsou naše skutečné možnosti.

velikost /konstituce, hmotnost, složení těla – vážení /

stavba / páteře, roviny ramen, roviny pánve, končetin/

přednosti a omezení /pohyblivost kloubů, omezení hybnosti, vzájemné reakce, dopady na funkci vnitřních orgánů a systému/

  1. část „POZNÁVÁNÍ“ V jakém stavu je dnes moje tělo?

uvědomíme si svá omezení /bolest jako řeč těla, omezení jako ochrana/

opotřebení /co funguje špatně, dočasná a trvalá omezení pohybu či funkce/

projevy špatného zacházení /jak se mé tělo brání, varovné signály/.

  1. část „OTÁZKY“ Co potřebuji změnit a jak to mohu udělat?

uvědomíme si své možnosti /kolik času mám na údržbu, co mohu změnit a jak/

stanovíme optimální pořadí cílů /kombinace kroků ve smysluplném pořadí/

vytvoříme smysluplný plán /plán cesty, tempo jakého jsem schopen/.

  1. část „ŘEŠENÍ“ Jak to mám udělat efektivně a správně
  • zjistíme své možnosti a schopnosti plnění plánu /praktická zkouška cvičení, prožitek a jeho vyhodnocení/

vytvoříme harmonogram náprav /harmonogram péče o poškozená, přetěžovaná a nemocná místa/

  • detaily /detail dokresluje dokonalost a zvyšuje hodnotu, efekt práce – naučíme se vnímat význam detailů.

K naší práci existuje spousta metodického materiálu /knihy, letáky, CD, DVD atd./. Existují cvičení pomůcky k zakoupení ale i doporučení jak je možno nahradit. Semináře mohou probíhat pravidelně a podporovat cestu jednotlivců.

 

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png