prostřednictvím Natalie Glasson – 25-Říjen-2010

My, Andělé Lásky, vás objímáme v mocné čiré přítomnosti lásky, kterou vysíláme přímo z Andělského Království a duše mocného Stvořitele. Být, přijmout a sdílet lásku je váš cíl a poslání jako božských bytostí světla. Není pro nás větší příčiny, protože láska je a musí se stát podstatou všeho. Jsme tady, abychom sdíleli lásku; toto je naše hlavní role jako andělských bytostí. Je naším cílem učit a připomínat duším jako být láskou, pochopit energii lásky, ztělesnit energii lásky a být milující prostřednictvím jejich činů. Také pomáháme lidem být láskyplnými ve všech jejich vztazích, poznat pozitivní vliv lásky a její vyživující schopnosti. Podstatně vám můžeme pomoci v pochopení a přijetí lásky ve vašich fyzických a duchovních lekcích, oddat jejich spolu, aby projevil úplnou existenci lásky. Byli jsme vedeni Stvořitelem, abychom pomáhali lidstvu v uvědomění si pravé bezpodmínečné lásky, aby pochopili, že to není jen pocit nebo myšlenka, ale je to posvátná energie, která může proudit věčně přes a kolem vaší bytosti s lehkostí. Láska je vědomí, vibrace a energie, která přirozeně existuje ve vás, protože vy jste Stvořitel a proto máte všechny stejné vlastnosti a kvality Stvořitele.

Díky energii lásky, která nese pravdu a samotnou podstatu duše Stvořitele, má ohromnou schopnost odstranit uvízlé a negativní energie, což jí umožňuje být hluboce léčivou a proměňující energií. Když si dovolíte přijímat lásku od Stvořitele, ve skutečnosti dovolujete vašemu srdci a duši, aby se otevřely, toto je mimořádně silné protože když jsou otevřené, přirozené, čiré a moudré energie a vědomí vaší podstaty a duše se začnou vynořovat. Přijetí lásky otevře vaše srdce a umožní lásce aktivovat se z vašeho nitra. Tato láska proudí z vaší bytosti kolísá vás ve světle a lásce, zatímco splývá s láskou, která je ke vám směrována. Výsledkem je ohromný pocit, že jste milováni a existujeme jako láska a také nově nalezená otevřenost a sebejistota vyjadřovat lásku. Mnozí věří, že když přijmou léčení nebo energii lásky, že se tato energie jednoduše ukotví do jejich vibrace, čímž vytvoří čistící nebo opravný proces, ale to, co umožňuje aby se projevila největší proměna, je aktivace, která proběhne z hlubin nitra duše osoby.

Někteří lidé nedokážou přijmout lásku Stvořitele, protože se toho necítí hodni, ale je těžší přijmout lásku pokud nejdříve nevěříte a nevyjadřujeme lásku, která je přirozeně ve vaší duši. Když jste láska, přitáhnete lásku, když jste soustředěni na bytí jako láska, budete cítit neustálý proud vyšších vibrací lásky jako vstupují do vašich energetických systémů jako odezva na vaše bytí. Pokud je vaše srdce uzavřené pro lásku, pak láska vytvoří ve vaší bytosti malé léčení, ale by v podstatě od sebe odstrkuje pryč lásku Stvořitele a odmítáte sebe jako lásku Stvořitele.

Je důležité si uvědomit sílu a pozitivní léčivý dopad, který láska v sobě nese. Když umožníte lásce proudit za přes vaši bytost pomůže vám setrvat v rovnováze a v středu v časech změny, zajistí, že získáte podporu a vibrace, které jsou nezbytné, umožní to proměnu, která musí nastat, aby pomohla projevení vašeho duchovního vývoje.

My, Andělé Lásky, vám chceme nabídnout léčivé vzývání, které umožní energii lásky působit jako čistící vibrace napříč vaší celou bytostí a realitou. Toto vzývání můžete předčítat nahlas v meditativním stavu mysli nebo tolikrát za den jak si přejete. Je to nástroj, který má pomoci vašemu léčení a aktivaci lásky z nitra vaší bytosti.

Milovaní Andělé Lásky, obklopte mě teď a vytvořte pilíř čirého láskyplného světla, které mě něžně a jemně objímá. Ať vaše láska prší na mě a skrze mě úplně a absolutně mě koupi v nejposvátnější vibraci Andělské a Stvořitelovy lásky. Vpusťte vaši lásku, aby mě podporovala a chránila nyní a neustále napříč mou realitou, zůstala se mnou věčně.

Já žádám, aby se vaše božská láskyplná energie ukotvila hluboko do mého hmotného těla, do každé buňky, kosti, svalu a nervu, do mé krve a kůže. Ať je vaše láska přítomna v každé stránce mého hmotného těla vibrující jako energie, zvuk a pocit lásky.

Jako vaše láska neustále proudí do mé bytosti, dovoluji její ukotvit se do mého aurického pole, aby se stala plně a dokonale přítomná v mém éterickém, emocionálním, mentálním a duchovním těle. S uvedením lásky do celé mé bytosti jsou všechny negativní energie, blokády, omezení, strachy a pochybnosti zcela a absolutně rozpuštěné, abych mohl existovat jako nejvyšší vibrace lásky, která je pro mě nyní přiměřená.

Dovolte my myslet jako láska,

Dovolte mi jednat jako láska,

Dovolte mi existovat jako láska,

Dovolte mi ztělesnit lásku úplně,

Já jsem celistvost lásky Stvořitele.

Prosím dovolte, aby přeměna ve mně začala a byla dokončena s lehkostí, abych mohl existovat jako čistý maják lásky na Zemi.

Já žádám Andělů Lásky, aby vedly svou energii Lásky, aby otevřela mé spojení, abych mohl vyjadřovat lásku s lehkostí. Ať se přirozená energie lásky aktivuje z mé duše a záři jasně do mého okolí, čímž vytvoří základní pilíř lásky v mé bytosti, který je neměnný. Slaďte mou současnou osobnost a vnímání sebe s láskyplnou podstatou mé bytosti, abych mohl existovat jako moje pravda. Ať je láska ve mně sladěná s duší Stvořitele neustále vyzařuje z mé bytosti a vede mě vpřed.

Jak moje spojení vyjadřují lásku otevřeně tak se moje blaho, zdraví a vitalita zlepšují a mění do dokonalosti Stvořitele. Se silou lásky se všechny finanční strachy, blokády, problémy a omezení rozpouštějí a pomáhají mi otevřít se ukotvení hojnosti bohatství energie Stvořitele do mé reality.

Ať jsou veškerá bolest a utrpení v mém těle a mysli rozpuštěné a ať láska vyléčí bolest a utrpení lidstva. Je mým nejhlubším přáním, abychom celé lidstvo a já teď existovaly jako láska a zažívaly lásku Stvořitele úplně, Já věřím absolutně, že toto se nyní lehce projevilo a vibrace lásky se vynořuje ze Země a kolísá Zemi.

Ať jsou všechny mé duchovní a hmotné vztahy nabité láskou, ať láska vyléčí a spojí duše Stvořitele napříč světem v lásce a míru.

Láska nyní nahradila strach; láska je jediná pravda v mé mysli a myslích lidstva. Zem je sjednocená v lásce, Já jsem podporován láskou Stvořitele a duší lidstva a Já posílám mou lásku lidstvu a mé věčné jednotě se Stvořitelem. Moje největší přání je, aby lidstvo dokázalo vidět smysl, pravdu a svobodu, kterou láska nabízí všem, když je to láska jejich duší a Stvořitele spojených jako jeden.

Andělé Lásky, ukažte a probuďte mě ke lásce, kterou nesu, posilněte mou lásku, abych mohl sdílet své posvátné vyživující a léčivé energie se všemi přes mé otevřené srdce a duši. Ukažte mi jak žít život lásky a dovolte mi nyní provést potřebné změny. Já jsem láska a uvědomuji si, že jsem čistými vibracemi lásky Stvořitele.

Dovolte přítomnosti lásky přinést pozitivní změnu to mé vlastní bytosti, života a energie a také do realit lidstva.

Já posílám tuto modlitbu, záměr a soustředění do samotného srdce Stvořitele.

Prosím Andělé Lásky obejměte mě teď ve vaší lásce. Děkuji vám.

Jsme tu vždy pro vás jako příklad a zdroj lásky.

Andělé Lásky

Překlad: Sir

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png