Laureát Nobelovy ceny odhalil, jak aktivovat proces autofágie – samočisticí proces vašeho těla

datum 20. 11. 2019

Člověk již dlouho hledá studnici mládí a významnou cestou výzkumu je věda. Moc důležitého objevu v tomto hledání nedávno dosáhl vědec oceněný Nobelovou cenou.

3. října 2016 Nobelovo shromáždění v Karolinska Institutet udělilo Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu Yoshinorimu Ohsumimu za jeho objev mechanismů autofágie, což je termín, který se překládá jako „sebepojídání“.

Co je to autofágie

Autofágie, stručně řečeno, je samočisticí proces těla, mechanismus, kterým se buňky zbavují všeho, co nefunguje, starého buněčného vybavení (organel, bílkovin a buněčných membrán).

Je to regulovaný, systematický proces rozkladu a recyklace buněčných složek.

Proces autofágie je jako výměna součástek v autě – někdy potřebujeme do auta novou baterii, aby lépe fungovalo. Totéž se děje v každé naší buňce.

Během autofágie je starý buněčný odpad odesílán do specializovaných částí buňky zvaných „lyzozomy“. Lyzozomy obsahují enzymy, které starý odpad rozkládají na menší složky. Ty může buňka znovu využít.

Hladovka a autofágie

Vědci zjistili, že krátkodobá hladovka v trvání od 12 do 24 hodin nebo více spouští proces autofágie. Ta se považuje za jeden z důvodů, proč se hladovka dává do souvislosti s dlouhověkostí.

Existuje velké množství výzkumu, které spojuje hladovku se zlepšenou kontrolou krevního cukru, potlačením zánětů, hubnutím a zlepšenou činností mozku.

Oshumiho zjištění umožňují tento výzkum lépe pochopit:

„Sporadická krátkodobá hladovka dodržovaná z důvodu náboženských a duchovních přesvědčení je běžná u mnoha kultur a praktikuje se po celá tisíciletí.

Vědecké analýzy důsledků omezení příjmu kalorií jsou však poměrně nedávného data… krátkodobé omezení příjmu potravy vyvolává u kortikálních neuronů a Purkyňových buněk dramatický vzestup autofágie.

Jak již bylo zmíněno výše, narušení autofágie může vyvolat neurodegenerativní onemocnění. A pravdou může být i opak: zintenzivnění autofágie může mít neuroprotektivní účinek.

Odepření si jídla je jednoduchá, spolehlivá, finančně nenáročná a neškodná alternativa k užívání léků.

Krátkodobá hladovka tak může představovat přitažlivou alternativu profylaxe a léčby nemocí, na které se v současnosti hledají vhodné léky.“

Autofágie a hladovka jsou tedy v podstatě formou samočištění, zbavování se odpadu, aby se vytvořil prostor pro nové, zdravé složky buňky. A právě hromadění odpadu může být odpovědné za mnohé projevy stárnutí.

Důsledky hromadění starých bílkovin v celém těle je možné vidět u dvou stavů – Alzheimerovy choroby a rakoviny.

U Alzheimerovy choroby se jedná o hromadění abnormálních bílkovin – amyloidu beta nebo tau proteinu, které poškozují mozkový systém.

Pokud tedy navození autofágie zbavuje tělo deformovaných bílkovin, je logické, že tento proces má schopnost předcházet vzniku Alzheimerovy choroby.

Další přínosy hladovky – regenerace kmenových buněk

Přestože je navození autofágie jedním z hlavních zdravotních přínosů hladovky, pro dodržování hladovky je i mnoho neuvěřitelných důvodů souvisejících s dlouhověkostí.

Studie v časopise Cell Stem Cell ukazuje, že cykly prodloužené hladovky nejenže chrání před poškozením imunitního systému, ale také navozují jeho regeneraci tím, že spouští přechod kmenových buněk z latentního stavu do stavu sebeobnovy.

Hladovka spouští regeneraci kmenových buněk.

Ve studii na myších a v první fázi klinických pokusů na lidech u pacientů podstupujících chemoterapii dlouhá období nepřijímání potravy výrazně snížila množství bílých krvinek.

Hladovkové cykly u myší „zapínaly tlačítko regenerace“, měnily signální dráhy pro kmenové buňky jater odpovídající za tvorbu krevních a imunitních systémů.

Prodloužená hladovka nutí tělo využívat zásoby glukózy, tuků a ketonů, ale také rozkládá značné množství starých bílých krvinek.

Během každého hladovkového cyklu toto vyčerpání bílých krvinek vyvolá změny, které spustí na kmenových buňkách obnovu buněk nového imunitního systému.

Prodloužená hladovka konkrétně snížila množství enzymu PKA, účinek, o kterém bylo již dříve zjištěno, že zvyšuje dlouhověkost jednoduchých organismů. Tento fakt byl v jiném výzkumu daný do souvislosti s regulací sebeobnovy kmenové buňky a pluripotencí (potenciálem jedné buňky diferencovat se v různé buněčné typy).

Prodloužená hladovka také snižovala hladiny hormonu IGF-1, růstového faktoru podobného inzulínu, který se dává do souvislosti se stárnutím, růstem nádoru a rizikem rakoviny.

Jak dodržovat přerušovanou hladovku a aktivovat autofágii

Způsobů, jak dodržovat hladovku, je sice mnoho, ale jedním z těch snesitelnějších je takzvaná krátkodobá přerušovaná hladovka.

Provádí se cyklicky a po kratší časové období, proto ji mnohem snadněji zahrnete do svého týdenního rozvrhu, neboť v porovnání s delšími hladovkami nebude na vás klást nároky.

Začlenění přerušované hladovky do života vám ve skutečnosti – ve srovnání se stavem, kdy je vaše tělo ve stavu neustálého trávení – dodá více soustředěnosti a energie během celého dne.

Nejjednodušší způsob dodržování přerušované hladovky je zvolit si každý den stravovací okno, a to dodržovat. Může mít délku osm hodin nebo méně, ale pro získání co největšího užitku by vaše stravovací okno mělo být kratší než osm hodin.

Příkladem osmihodinového stravovacího okna může být od 11.00 hod. do 19.00 hod. večer, nebo pokud obvykle jíte během dne později, mohli byste vyzkoušet něco jako od 15:00. do 22.00 hod.

Laureát Nobelovy ceny odhalil, jak aktivovat proces autofágie – samočisticí proces vašeho těla

Obr. 10 přínosů přerušované hladovky

Během hladovky můžete pít nápoje, které neobsahují žádné kalorie, jako jsou voda s citronem, čaj nebo káva (bez smetany či cukru).

Neuvěřitelné regenerační přínosy má i suchá hladovka (zdržení se konzumace jakéhokoli jídla a také vody); suchá hladovka však tlačí tělo do hlubších úrovní detoxikace a mělo by se k ní přistupovat pomaleji.

Stejně důležitá jako samotná hladovka je její zastavení.

První jídlo po hladovce by mělo být lehce stravitelné. Skvělými volbami jsou ovocné šťávy, kokosová voda a smoothie a také vodnaté a stahující ovoce jako hrozny, třešně či pomeranče.

Další výbornou volbou jsou saláty.

Po přerušení hladovky čerstvým ovocem a zeleninou můžete přejít na vařenou stravu, protože už budete mít aktivovaný trávicí systém.

Závěr

Autofágie a hladovka jsou klíčem k regeneraci těla na buněčné úrovni.

Když se tyto nástroje využívají strategicky a systematicky, mají obrovský potenciál transformovat vaše zdraví.

Zdroj: Vylectese.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico