Každá životní zkušenost a prožitek je nesmazatelně zaznamenán do VĚDOMÍ. Je potřeba odpouštět a změnit postoj k už prožitým událostem a situacím, je potřeba se poučit ze situací a pozorovat jestli jsme ve svých reakcích se skutečně projevily tolerantně a laskavě, je to různé a odlišné, v každé situaci se něčemu máme naučit a poznat a uvědomit si. Vše je v našem životě koncipováno tak, abychom dospěli k poučení, že pozitivní změnou v postojích k životním situacím, se vyvíjíme a Duchovně zrajeme v uvědomělé lidské Bytosti. Stačí, když si při prožité situaci uvědomíme její význam a účel, pro který jsme se ocitli v takové životní situaci, posléze dojde v našem vnímání k obratu v našem chápání a postoji a poučení. Je to proces učení aDuchovního růstu, je to evoluce Vědomí, evoluce naších vnitřních postojů a vlastností, které jsou u každé Bytosti jiné a jedinečné ve své manifestaci. Vlastnosti, které máme, jsou koncipované tak, jak je to nakonfigurováno v DNA, pak ale je nevyhnutné si uvědomit, že ENERGIE, jsou nadřazené fyzice, fyzické realitě. Protože jsme ve fyzické realitě, máme možnost fyzické manifestace dle koncepce ENERGII, protože tvoříme to, jakým způsobem myslíme a cítíme, protože energeticky jsme nezávislí na časoprostoru, alefyzicky na nás působí fyzikální zákony kontinua. Myšlenka se tvoří z ENERGIE, které v sobě již máme, nebo, které k sobě přitahujeme z okolního prostředí a asimilujeme do svého energetického systému. Je ale dobře vědět, že mysl pokud ji máme dobře klidnou a jdoucí dle naších pokynů ze srdce, tak je v harmonii s energetickými centry, které jsou pojmenovány čakrami, tak ve chvíli když jsme v harmonii se sebou samými a s okolním světem, se všemi lidmi, tak skrze své srdce tvoříme kolem sebe svět odpovídající naším vnitřním stavům, to znamená jsme v harmonii ve svých EMOCÍCH, projevujeme pochopení a lásku, jsmeTOLERANTNÍ ke všem lidem, i těm, ke kterým ještě nejsme ochotni mít postoj ohleduplnosti a mírnosti v naši snáze o konsenzus. Je to Láskyplný cit v našem SRDCI, který je příčinou naší vnitřní pozitivní proměny a kultivace ve vztazích, je to POKORA, která je nedílnou součástí na cestě k naší dokonalejší verzi sebe sama, je to odhodlanost a ctnosti našeho srdce, které jsou prioritní a potřebné a žádoucí. Poznejme samy sebe, buďme ohleduplní, buďme tolerantní, snažme se ve vztazích respektovat SVOBODNOU VŮLY, protožeSVOBODNÁ VŮLE na základě které se bytosti rozhodují a jednají je nezcizitelná. Ve vztazích je toto potřeba si uvědomit, že rozhodnutí musí každý udělat sám za sebe, nelze za nikoho rozhodovat, Vztah, pokud je založen na čisté lásce ze srdce, tak tam je dominantní jedině LÁSKA, a Láska je platformou toho vztahu, protože Láska je funkční princip jakéhokoli vztahu mezi lidmi. Projev v láskyplném a soucitném empatickém vztahu, je jedině krásný a harmonický a platný ve své autenticitě. Vztah mezi lidmi, nebo ve vztahu dvou lidí se má tvořit a růst v jásavém slunci nepodmínečné lásky, v pravdě, v dobru, v inteligenci, Vztah lidí je jako květ Života, který jako okvětný kalich otevírá se světlu slunce, které svítí zevnitř v našem srdci, jako zdroj lásky a dobra. Na tomto základě lze budovat vztah dvou lidí a samozřejmě to platí i ve všech ostatních formách vztahu ostatních lidí. POKORA je ve vztahu jedna z poměrně základních pilířů vztahu, protože v ní je zobrazen ten láskyplný a neegoistický aspekt, který nedává egu prostor k egocentrismu, protože vztah založeny na lásce, je ideálním ohništěm nádherné třpytivé krásy láskyplných a milujících srdcí. Proto žijte ve svých vztazích v nepodmínečné lásce a denně si lásku dávejte a přijímejte ji do svých srdcí, zažijte v sobě tu vaši láskyplnou přirozenost, prociťte v sobě energii lásky od těch které/který vás mají rádi, prociťte v každém člověku jeho vnitřní lásku, prožijte ve vzájemné lásce to krásné a milující a láskyplné srdce všech lidí, stačí jedině pomyslet, že je máte rádi a v okamžiku CÍTÍTE jejich lásku ve vnitř ve svých srdcích, v jejich srdcích se rozhostí pocit láskyplný a poznají, že jsou milování, že je milujete, ač jste je ještě neměli možnost fyzicky vidět a znát osobně. Jsme energeticky zcela nezávislí na časoprostoru, stačí pomyslet v čisté lásce a jste kdekoli na Planetě Zemi přítomni energeticky, Vědomý je energie, Láska je energie, VĚDOMÍ je koncipovánoENERGII. Stvořitel je LÁSKA a LÁSKA je ENERGIE. Mějte se tou láskyplnou ENERGII RÁDI, je to věčnost ve všech cítících a milujících Bytostech na Planetě Zemi a v celém nekonečném VESMÍRU.

Facebook – Valentýn Láskyplný

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png