Láska v srdcích lidí, je Život věčný

datum 2. 8. 2014
Chvilky ticha prosáklé lesním zpěvem ptáků, i pár kapek deště co přinesli svěžest a potřebnou to vodní vlahu, Děkuji za slunce, co svítí a hřeje, za barevnou duhu na modrém nebi nad námi a v nás. Děkuji za vánek, co snesl se v lesní stromní řadě. Za tok energií, co sdílely se snáze, za srdce co cítilo lásku, Duchovní smysl Života je zjevný a skutečný a řečiště řek co tečou krajinou se zurčící energií a průzračným čistým klokotán&iac ute;m v krajinném horizontu světů, těch Domovů a cest, je Život v Lásce naplněn, jak cestičkami cest a palouků v lesním kapradí a divých máků, co rostou podél cest. Jest krása a majestát té země květin a krás co v duhovém jasu zaskvělo se snáze, do slunečního jasu, srdcí co Lásku žijí a sdílí a neznají čas. Ta věčnost v nás, je zrodem jasnějších to zítřků, co vzešli z lásky v nás. Ten vnitřní hlas, co zve tě, přijď a miluj srdce těch, které znáš, vždyť co víc je Život v Lásce ten, jak celí den, co slunka svitu rozjasnil se zcela, i krásu Ducha v Lásce v srdci svém, co cítíš, že miluješ a žiješ. Láska je Život v každém člověku. L&aacut e;ska je Život ve tvém srdci. Láska je, když máme se rádi. Láska je, když děti mají rádi mámí. Láska je smyslem života. Cit ten, je v srdcích společný všem lidem, co zde žijí a v lásce nesou světlo pravdy, co v našem nitru Žije. Láska, je v celém Vesmírů ta největší tvůrčí síla a zrod Života má původ v Lásce v srdcích Duchovních. Ve svobodě a kráse myšlenek a citů v představách, co formují se s citů v nás. A denní žití, co člověk všechno cítí v srdci svém, je krásný den i noc pod hvězdným nebem jasným a vesmír je všude kolem nás a v nás. Miluj ten život věčný v každ& eacute;m člověku a ve všech světech láska jest jako jediná s těch cest, co vedou v nitro v nás. Ten vnitřní hlas tě vede a dává ti včas vždy znát, jak jdeš tím životem, co miluješ ho v sobě i v jiných lidech. Vše je jednotou v Lásce tvého srdce vidíš Pravdu a Moudrost Lásky co cítíš v srdcích všech lidí. Poznej  jak lidské bytosti v sobě mají ten vnitřní ráj, ten nebeský to svět a kraj, jak vnitřní pocit míru co cítíš ve stavu Meditace, poznáváš tu lásky sílu v sobě i v bližních co kolem sebe máš. Měj Lásku a cit ten jasnější než slunce svit. Měj mysl stálou a klidnou a myš lenky pozitivní a tvůrčí. Měj pokoru srdce v té tichosti vnitřního nebe lépe soustředit se dá. Měj otevřené srdce, ta Duchovní to složka míru, co vlaje vlajkou bílou na znak míru. Měj potřebnou to odvahu, čelit překážkám na cestě Životem, a překážky jsou jenom místa v žití, tam slunce poněkud jen málo svítí, ale láská ve tvém srdci vše zvládne a zdolá, na cestě životem. Měj pochopení a milosrdenství a soucit a bez předsudků veď život svůj ve vztahu k bližním všem na celém světě. Miluj svůj život a život jiných lidí. Miluj srdce své i srdce bližních. Miluj všechen život v sobě, na Planetě Zemi a v nebi a v celém Nekonečném Vesmíru. Miluj květiny, co rostou podél cest a život v míru se vším dovedeš si vést. Miluj krásu slunce jasu a hvězdy svitu v nočním čase a v jejích kráse a půvabu v tom nekonečném prostoru a čase. Měj milující srdce ke všem lidem a tvorům co žijí zde, na Planetě Zemi v tomto čase Transformace. Miluj, bytosti lidská, Ducha svého v něhož jest síla a Moudrost i tvůrčí síla a míra jasu v tvém srdci zaskvěla se v plném jasu. Měj bytosti lidská lásku ke své Duši vždyť jsi krásná v srdci jasná jako slunce hvězd. Měj bytosti lidská Lásku aj ke svému fyzickému tělu je to tvůj přístav dočasný co máš,  a v noční čas kdy spí tvé tělo fyzick é, opouštíš přístav svého těla, aby Duše/VĚDOMÝ/ tvé, se v jiných světech proletěla,  Protože VĚDOMÝ nepotřebuje spát. Spánek je nevědomá meditace, nejvíc ENERGIE získáváme v hladině ALFA./ Vědomá meditace /  O lidské bytosti, mějte prosím lásku v srdci stále a sdílejte ji mezi sebou neustále. Věřte, že jste věční, že život je VĚČNÝ bez konce, bez hranic. Věřte, že VESMÍR je plný ŽIVOTA v různých jiných formách projevu, je to tvůrčí princip života, který je progresívní a stálí – permanentní a dynamický a flexibilní. Věřte, že váš život má hodnotu, hodnotu, kterou nelze změřit a porovnat s č&iacute ;mkoli na vaši Planetě. Věřte, že jste viděny ze všech vyšších světů a je vám pomáháno, ale, vy lidské bytosti jste nabádání, aby jste vedli svůj život v lásce víc, aby jste žili jako rodina, jako Bratři a Sestry milované, aby jste se měli rádi, vždyť toto je cesta návratů domu / nebeské světy ve vyšších Dimenzích /  a tam, kde Láska jest nejvyšším to smyslem žití a života v Jednotě. Věřte, že pozemský život má velkou hodnotu a cenu ve vašem Duchovním vývoji, zaměřujte pozornost svou směrem Duchovního růstu a skrz Lásku ve vašem srdci jste ve spojení se vším VESMÍREM a s celím Stvořením a všemi formami života na Planetě Zemi a všu de ve Vesmíru. Transformace o které tak často slyšíte a čtete v současné době vzestupu, se projevuje především vnitřním způsobem a formou, je to především vnitřní změna a změna, která je vevnitř vás všech lidských bytostí, které se snažíte a cítíte skrz lásku ve svém srdci a skrz lásku všech vašich Bratrů a sester pozemských. O lidské Bytosti, jste nabádání aby jste VÍCE naslouchali svému NITRU a tam nabízí se vám Duchovního poučení a v lásce čisté naplnění, v INTUICI ve vašem nitru se účastníte vnitřního dialogu se Stvořitelem / Zdrojem Života / světlem / Láskou/  Jste, milované lidské Bytosti  nab&aacute ;dání k vaši pomoci Planetě Zemi na které žijete v tělech svých fyzických v dočasném zapomnění, odkud jste přišli, už se rozpomínáte na původ svůj mimozemský. O lidské Bytosti, Planeta Země volá do vašich srdcí a prosí o vaši pozornost soustředěnu k vašemu srdci. O poznejte, jak Potřebná je vaše milující láska skrz vaše srdce projevená. Planeta Země je živá bytost a cítící, má vás ráda a hostí vás na svém povrchu, v Meditaci posílejte ji lásku ze srdcí. Mějte se rádi a lásku si vzájemně projevujte a sdílejte mezi sebou v Duchu soudržnosti a jednotě vašich milujících srdcí. Jste ENERGETICKÉ DUCHOVN Í Bytosti, utkané s lásky a světla. Jste nezměrně milování a je vám nabízená pomoc v Duchovním smyslu a za účelem vašeho Duchovního růstu. Důvěřujte a jednejte skrz Lásku přes Intuici ve vašem Duchovním srdci. Život je Věčný, Láska je věčná, vy jste věční. Milujte život ve všech jeho formách projevu, ve všech jeho formách manifestace. Milujte se vzájemně jako Bratři a Sestry, mějte se rádi, nemějte obavy a strachy, vy jste NEZNIČITELNÝ Věčné Bytosti Světla a lásky na věky. NEEXISTUJE ukončení života, existuje jenom přechod ze ŽIVOTA  do JINÉ FORMY ŽIVOTA. Život je věčný, Je to Láska v každém srdci člověka, která je VĚČNÁ životní síla. Láska je CESTA  PRAVDA a ŽIVOT. Když se máte rádi vzájemně mezi sebou, tak jednáte DUCHOVNĚ, jste součástí CELKU JEDNOTY. Láska je životem ve vás všech. Láska je ve vás a miluje skrze vaše srdce, lásku ve všech srdcích žijících bytostí. Vítejte mezi živými, jste Živý LÁSKOU ve vašich srdcích. Jste Životem v lásce spojeni v jedno milující srdce v nekonečném proudu ŽIVOTA skrze vaše milující srdce. Mějte se rádi a milujte se, mějte lásku ve vašich srdcích a tím pomáháte veškerému ŽIVOTU kolem sebe, váš ŽIVOT je součástí ŽIVOTŮ všech žijících lidských Bytostí na vaší Planetě. Láska je smyslem a podst atou ŽIVOTA.    LÁSKA=ŽIVOT.

Facebook – Valentýn Láskyplný

 

Skype       -  slunickopeta777

 

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico