Láska, která nejenže neodchází...

datum 21. 8. 2018
ale má rostoucí tendenci… bez hranic. Všechny známe ten princeznovský sen o čisté krásné lásce navěky. Věřím, že ano. Důkazem je to, že ve víře v tento sen jdeme dlouho a daleko přes své hranice a Bohu díky dokonce až za hranice své pýchy.

Naše se pýcha se bohužel velmi často chová jako nízké sebevědomí překryté silnou panovačností, jak to chceme my (abychom se my samy nemusely moc měnit). A tak pyšná princezna nakonec potká “zahradníka”, který ji naučí, jak se starat o kytičky a vnímat samu sebe jako celek.

Nelze totiž růst lásku v páru bez lásky sám k sobě. O tom jste určitě načetly tuny materiálů, a dokonce můj článek na blogu - Já žena - je naprosto jasným návodem, přes jaký zdroj potřebujeme svou lásku sama k sobě uchopit.

Jakmile se naučíme napojovat se na vnitřní zdroj a zůstat v něm, pak žijeme lásku, o které PROROK říká: “Láska nedovede nic než jen sebe a nebere nic, co sama nemá.”

Dnes se chci věnovat tématu: Jak růst lásku ve zdroji. Tím totiž nakonec docílíme našeho princeznovského snu.

Velmi důležitým detailem pro mě bylo zjištění, když jsem pochopila, že zdroj (láska) nabývá vyšších kvalit úměrně tomu, kolik my si dovolíme prožívání.

Toto je vlastně ten nejdůležitější spouštěč pro rozvoj lásky v našem životě.

Láska roste s tím, jak si dovolujeme vstupovat do života a zažívat, prožívat jej.

Je to v podstatě naše touha, která nás spojuje se zdrojem. Navíc kolektivní toužení po zdroji se spoujuje a to ještě více posiluje sílu zdroje.

Co tedy dělat?

 • Překonat odpor ega a pýchy (chová se jako nuda, lenost, vychtralé důvody proč jo a proč ne)
 • Uvědomit si stará/nesloužící omezení a přesvědčení (někdy i poměrně nově vzniklá… doba s sebou nese spoustu informací a ne všechny jsou blahodárné)
 • Dovolit si jít a prožívat nové (a hlavně prožívat si své vlastní, tam vzniká otevření cesty pro nás)
 • Dovolit si jít do výzev (často se chovají jako jemný strach, ale něco vás tam silně přitahuje)
 • Prožívat život a vnímat chyby jen jako pomůcku pro pochopení “kontrastů”
 • Vnímat přes kontrasty svou PŘIROZENOST (přirozenost jsme o-pravdu my)
 • Pochopit, pojmenovat a dopřát si své opravdové potřeby
 • Projevovat své emoce (bezpečně, s ohledem na to, že to jsou moje emoce - více o tomto níže v článku)

Pokud zůstanu v praktickém pojetí, jak rozvíjet lásku stále dál a dál, je zde několik oblastí, na které se potřebujeme zaměřit. A ty jsem z praxe popsala v bodech viz níže.

Nejedná se o extáze vybuzené dopingem, ale o přirozený růst zdroje, který je vlastně posilován posilováním vlastní intuice a pokorou. Intuice je zde hlavní pomůcka, která nás naladí na absolutno prostředí a lidí v něm. Takto se pak děje jednota a v ní synchronicity. Pokora nás bude vždy bránit před brzdícím egem.

Uspěch nevlastníme, máme ho jen v pronájmu. A nájem se platí každý den.

 

Jak je možné, že se síla zdroje stále násobí? To, co vysíláme, se nám vrací jako násobně silnější zpět.

Když se tedy na vše díváme očima lásky, protože ji žijeme a jsme otevření flexibilitě, měnit své názory a postoje, vše se jen násobí a vrací jako silnější než jsme znali doposud.

Jsme tak schopní přijímat i vnímat více důvěry v náš zdroj, v sebe a celkově se nám otevírá doslova nová dimenze vidění, schopností a možností.

Tedy rovnou k praxi:

Co je třeba začít aplikovat do našeho života pravidelně, abychom naší nabytou lasku pro sebe dále zušlechťovali ve vztazích s druhými?

 1. Je naprosto zásadní, aby žena pravidelně vyprazdňovala své emoce. Jsme obdařeny vnímat celý komplex právě proto, abychom se dokázaly orientovat v prostředí a přesně vědět, jak kultivovat naše vztahy. Naše schopnost vnímat prostředí se pak odráží v naší psychice a jsme jako houby. Ta houba se musí pravidelně vyždímat, aby se dalo zase nasát. Proto je tak důležité říkat muži, co cítíte a opravdu pečlivě pracovat s tím nepadat do oběti a tudíž neobviňovat. Více na našem audio.
 2. Pro praktikování celého bodu 1. je samo o sobě potřeba mnoho trpělivosti. Naše stará praxe a negativní inspirace z rodin vede přímo do výčitek. Pozor na to. To, co jsme tolik odsuzovali, dnes často děláme. Ale nebojte se, vždy když do výčitky sklouznete a uvědomíte si to, můžete to vzít zpět a udělat to nově. Váš protějšek to určite ocení. A příště už to neuděláte.
  Tuto emoční úlevu je dobré praktikovat i tak, že muž si potom zajde třeba se psem. Chlap to umí, nechat to být… On tím posiluje svou schopnost chápat ženu, umět ji vyslechnout, a tím ji dát pocit respektu. Obrovsky důležité pro ženu. Žena naopak nabude důvěru, že toto je bezpečné sdílení, důvěru v sebe ,a tou pak může zahrňovat svého muže. Pro muže je toto vedle vděčnosti a přijetím jej takového jaký je, top 3. potřeba.
  Vzniká léčivá lásky-plná energie a oba získávaji pevnost ve sve víře v partnerství, ve svou roli a v lásku.
 3. Pochopit v sobě svou bohyni Kálí, která v nás ničí vše, co už nám neslouží. Právě přes vyprazdňování se z negativních emocí promlouvá naše Kálí. Je ale důležité rozumět tomu, že se 80% jejího uklidu týká naší karmy (mnohdy celých rodových křivd), jež bylo iniciováno právě v naší realitě někým z okolí, a tato iniciace je jen 20% celé emoce. Tedy pouze z 20% je naše vyprazdňování relevantní ve vztahu k protistraně. Proto je také velmi důležité sama sobě rozumět, že si v těchto emočních projevech čistíte zejména své staré rány. Konkrétně s partnerem potřebujete postupně komunikovat, aby to „nebral tak vážně“. Nicméně úlevy Kálí jsou moc důležité, protože její ničení starého podporuje 80% naší tvůrčí energie, kdy naopak působíme ve vztahu jako povznášející a prosvětlující element. Z 80% je naše role podporovat zejména tím, že já sama uz šťastná JSEM.
 4. Porozumět flow – proudu řeky života. Když vám příjde, že se vše nějak vleče anebo nejde tak, jak byste si představovala. Začnete se dívat po informaci, která vám ukáže kde VY SAMA nejste připravena či spěcháte do něčeho, abyste to nemusela řešit v sobě (své strachy). Tedy tempo je vždy to nejsprávnější. Není možné, aby to bylo rychleji. Jinak by to už bylo. Spěch je vždy pýcha. Tj. chci být tam někde jinde než teď, protože nesouhlasím s tím, kdo jsem teď.
  Pro oba musí dozrát správny čas pro otevření a úplnou důvěru, oddanost (ne závislost). V oddanosti přichází obrovský tvůrčí potencial, kterému se říká vtažení do dharmy. Už se neodžívá karma (očista jeden o druhého) a společně v páru opravdu roste nejen láska, ale i tvůrčí potenciál obou.
  Jediná kýžena závislost, jestli se to tak muze nazývat, je vášeň pro život.
 5. Stále mít na paměti následovné mantry:
  Jsme, co si myslíme, že jsme! Máme, co si myslíme, že si zasloužíme!
  Máme vše, v co věříme. Naše víra se vždy manifestuje ve hmotě (tj. ve vztahu, v těle, v penězích, v dětech,…)Strach, závist, lítost, pochybnosti přichází jako bída, nemoc, hádky, podvody, nevěra…
  Laskavost, důvěra, dětská otevřenost, pružnost, velikost srdce, nezištnost - jako hojnost, radost, štěstí a LÁSKA BEZ PODMÍNKY.
 6. Pociťuji extra výživné přidat tento výňatek z knihy Helen Andelin, pro vztah muže a ženy. Je to pro schopné ženy velmi důležitý bod.
  A je o mužské hrdosti – jak my můžeme upravovat vztah podle toho, jak uchopíme zodpovědnost za jeho mužskou hrdost.

  Neraňuj ho dál – zejména ve smyslu, když spolu komunikujete, využívej sebe-reflexe a vnímej váš vztah jako růst obou. Ty také umíš chybovat. Zejména na toto vzpomeňme, když se muž vrátí z „bitevního pole“, kam se denně vrhá hlavě proto, aby zajistil živobytí rodiny. Prostě a jednoduše buď chápající a milá.
  Můžeš léčit jeho zranění zažehnuté druhými. Buď jeho léčivý anděl, který ho povzbuzuje tam, kde jej druzí sráželi. Když to dokážeš, stáváš se pro něj nepostradatelná součást jeho štěstí a obrovsky podpoříš jeho celkový úspěch v jeho životě. Nikdo pak nemůže vzít tvé místo obhospodařující tento léčivý balzam, jež dodává muži sílu.Pokud se ti nepodaří se naladit ani v jednom bodě, je téměř jisté, že se muž bude snažit vzdálit se (kamarádi, hospoda, sport, práce, milenka…) Žena je ve velmi vzácné pozici a opravdu může svého muže buď vytvořit či zničit podle toho, jak nakládá s jeho mužskou hrdosti.
  (Volný překlad z knihy Fascinating Womanhood - Helen Andelin, str. 209)
 7. Tyto dva citáty z Grálu od Ab-dru-shina vkládám s filosofickou ideou v zákulisí. Cítila jsem to jako důležité - připomenout závažnost naší role.Žena měla a také mohla být díky svým hodnotnějším duchovním vlastnostem skutečně dokonalejší než muž, kdyby se jen byla snažila jí darované city stále více harmonicky zjasňovat. Tak by se byla stala silou, která by musela v celém hrubohmotném stvoření působit převratně a povzbudivě.

  Nejvyšším úkolem v bytí ženy na zemi je zušlechťování svého okolí a stálý příliv ze Světla. Ten může zprostředkovávat jen ženství svým jemným cítěním. Žena, která chce být ve svém pozemském bytí jen jako matka, promeškala smysl svého života a svůj úkol.

   

 8. Vibrace na frekvenci lásky nás denně oplývají a my samy si klademe odpor je přijímat.
  O tomto jsem již psala předchozí článek. Dnes jen doplním informaci, která vám možná pomůže umocnit to, jak denní povyšování se na vibraci lásky pomáha napojit se do vyšších vibrací a tedy na zdroj. Stačí pouhých 17 sekund, aby si naše myšlenka přitáhla myšlenku podobnou, a za necelých 70 sekund už vznika víra a odpojení od zdroje. Je to velmi rychlé a sama vím, jak složité je udržet se v neustálém napojení. Jakmile se začnete cítit divně, smutně, unaveně, většinou tam se to děje. Rychlé napojení vede přes mantru: Vibruji na frekvenci lásky! 
 9. Celé téma vědomé sexuality. Doporučuji uvědomit si sílu naší schopnosti vědomě vést muže v sexu. Jedná se ovšem o několik poměrně vědomých, disciplínou řízených forem, jak se naučit o své vlastní sexualitě (než tuto lekci uplatníme v partnerství). Je to o pochopení svého daru upravovat svým organizmem svůj vztah k sobě a následně i vztah s partnerem. Na toto téma připravuji speciální článek.

Vědomá práce s těmito body posune vás i váš vztah do nové dimenze.

Těším se na to.

S láskou

Eva

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico