Láska k sobě

datum 21. 4. 2018

Chop se pera, drahá, dnes napíšeme tato slova. Řešili jsme Nebesa, kdo pomáhá Vám a plesá. Radostní jsme z Vašich posunů, leckdy nečekaně překvapíte nás, ve věci odsunů. Odsouváte co vidět nechcete. Zaměřte ještě pozornost svou k následující větě. Vy snažíte se velice pochopit co kdo Vám říká. Je správné sebe milovat, pro sebe blaho chtít, nebo jsem za podvodníka? Vy myslíte po staletí, že druhým se obětovat, je to co letí. Však mějte na paměti tato slova: „Sebe milovat je věc dobrá“. Pak pomáháte z lásky a nečiní Vám to vrásky. Však v obětování se v roli oběti jste. A to nejsou správné energie, smutek a neštěstí do tváře se Vám vpije. Když milujete sebe samé, zajišťujete se bez oběti, to je to pravé. Pak můžete se směle rozhlédnout, kde pomoc svou chcete nabídnout. Pak nebude Vám scházet nic. Z lásky budete dostávat víc. Kdo obětuje se, strádá, vlastní hodnotu postrádá. Pak neděje se mu dobré, vysílá: „Ostatní přednější jsou, nezasloužím si, Vesmíre“. Snad chápete už nyní, jak to myslíme, že sebe milovat, sobě v míru blaho chtít, mělo by být povinné. S láskou člověk pak lásku dává dál, láska šíří se světem a energie světlá narůstá. To vše mějte na paměti, až budete si chtít hrát na oběti.

Milujeme Vás. Mějte v lásce krásný čas.

Zdroj: http://nebeskaposelstvi.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico