Pozdrav posílám ti, s vůni deště co dnes padal a já velké díky Stvořiteli za déšť vzdával jsem a obracel jsem se k NITRU, kde Andělé věčný zpěv lásky pějí, a že MÍR je na celé Zemi, že lidé rádi se mají, že příroda jest zelenější a květin alej barevnější. Cítil jsem vděk za krásu Ducha v každém člověku, za radostnější svět, kde mají se lidi rádi a Duchovní průvodci na cestě životní, nám všem stále rádi pomáhají, by, nesklouzli jsme zpět, do nižších rovin materializmu. Pohlédnul jsem vzhůru a v NITRU naplnil jsem se průzračnou Živoucí silou Života, nad klenbou nebeskou, ráj nebeský, s chórů Andělských pln SVĚTLA byl a já v lásce a v pokorném Duchu lásky a citů v srdci, otevřel jsem náruč svou a hle co stalo se vzápětí, zazněl vší silou chór Andělský, zpěv radostný, pocítil jsem v Duchu, že Láska pro lidi z nebe proudí a pomáhá jako řeka Života v srdci ke každému člověku na cestě ŽITÍ, ve vývoji Duchovním, aby pospolu jako Bratři a Sestry společně jsme ŽILI a Život ve všech projevech a formách CTILI a neničily, ale vždy s CITEM a LÁSKOU v SRDCI ŽIVOT CHRÁNILI. Ten radostný vděk, co jsem v tu chvíli CÍTIL, v srdci rozhojnil se pocit MILÍ, já věděl jsem, že Život v láskyplném ŽITÍ dává se všem s Živoucím Citem a v nekonečné blaženosti v Lásce a pokoře a sdílení, všech těch jedinečností a růzností v překrásném jasném Duchu pospolitosti jako Bratři a Sestry se všemi lidmi na Zemi v MÍRU Žili, že jsme zrozeni s lásky čisté  – Stvořitele našeho milovaného, který Stvořil nás pro Život věčný k ŽITÍ v radosti a štěstí a ve vzájemné lásce jako Bratři a Sestry ve SVOBODĚ Ducha v nás, abychom ŽILI, jsme ŽIVÝ LÁSKOU navěky věků ve štěstí a lásce ve světle a Radostném ŽITÍ v náručí milovaného Stvořitele v jeho nekonečné lásce a milosrdenství a soucitu. Cítím v Duchu radost a lásku z žití, a sluníčko svítí přes oblaka mraků a déšť léčivý padá a já vzdávám díky, Že krásu Života lze v srdci cítit, i štěstí co vzchází jako trávný porost v lučinách a pasekách a stromním hájku a ptáci zaštěbetali v korunách stromů, na znamení, že vracíme se domů, do nebe. Cesta plná květin a stromů v čistém jasném světla kráse svět radostí v žití v lásce jak nejkrásnější verze nás všech, a v Duchu v jednotě s Vesmírem mi kráčíme vstříc světlu nebe s Anděly nebeských světů v láskyplném citu v Andělském chóru zpěv zaznívá, v dunivým, souzvuku tónů, v Duchu lásky v našem srdci, jsme své reality tvůrci. Vesmír nekonečný jest, ten prostor plný Života ve vyšších dimenzích bytí, tvé čisté milující srdce je tvůj informační port propojenosti s Jednotou a vnitřním mostem ke všem milujícím srdcím všech Bytostí. Láska je, ve tvém srdci královstvím nebes v radostném žití, nech se vést CITEM v srdci, co CÍTÍŠ, Vesmír dokonalé harmonie a propojenosti všech živoucích systémů v množině Života v jeho nekonečných formách projevů a různost i jeho manifestace se tvoří v nekonečném světě Duchovním, kde Tvůrce (Stvořitel) jakož zdroj ŽIVOTA je nejkrásnější naším rodičem Matkou-Otcem – Stvořitelem. Ano, Duchovní principy jsou ukazateli na Životní cestě a ve vývojovém rámci našeho Života, Bratři a Sestry, buďme pokorní a ohleduplní k Životu všech ostatních Živých tvorů na tomto světě, Buďme oporou pro lidi a buďme příkladem Dobrosrdečnosti a Tolerance a jednejme s lidmi s pochopením smyslu a podstaty jejích Života z vyšší perspektivy jejich DUCHOVNOSTI. Mějme se vší pokorou neustále LÁSKU v SRDCI, jako to, co přináší MÍR všem lidem na celé Planetě. Mějme se rádi, protože, vše je Stvořeno silou LÁSKY a vše je LÁSKOU ŽIVOUCÍ. Bratři a Sestry, prosím o vaše vnitřní napojení na ZDROJ vašeho ŽIVOTA, formou INTUICE a tam ve vás ve vašem Duchovním srdci jest PRAVDA, která je osvobozující a platná v každém ohledu.

Facebook: Valentýn Láskyplný

 

Petr. 🙂

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png