Kvintesence bytí a zatmění Slunce a Měsíce v červenci

datum 6. 7. 2019

Vesmírné koncerty světla a stínů nás v červenci čekají hned dva: úplné zatmění Slunce 2. 7. 2019, částečné zatmění Měsíce 16. 7. 2019.

Soustředění na čakry během červencového zatmění Slunce a Měsíce

Úplné zatmění Slunce proběhne 2 července, viditelné však bude daleko od Česka, tento magický koncert světla a tmy se odehraje na území jižní Ameriky (Chile a Argentiny), nad Tichým oceánem a chilskými Andami. Přesto se na tuto přírodní a kosmickou událost, kdy Měsíc zakryje Slunce (21. 22 hodin našeho času), můžeme vědomě soustředit a věnovat pár chvil sami sobě. Ve snaze o sebepoznání je zvykem soustředit se spíše na vyšší čakry, neuškodí věnovat pozornost nižším čakrám – první tři čakry jsou v souladu s vnímáním trojrozměrného, pozemského světa. Skrze energetická centra dochází ke vzájemné výměně energií a informací mezi lidmi, mezi člověkem a přírodou, rostlinami a jakoukoliv hmotou, živou i neživou, též mezi člověkem a kosmem. Během zatmění Slunce můžeme věnovat pozornost sluneční pleteni – třetí čakře.

Částečné zatmění Měsíce v úplňku proběhne v noci z 16. na 17. Července, viditelné bude na území Česka a potrvá necelé 3 hodiny. Sledování zatmění Měsíce, který bude v tu chvíli vysoko nad obzorem, započne půl hodiny před půlnocí (z úterý na středu). Měsíc bude v tomto čase hry světla a stínu doprovázen planetou Saturn (napravo od Měsíce) a planetou Jupiter (západně od Měsíce). Během zatmění Měsíce se můžeme soustředit na druhou čakru.

Zatmění Slunce – soustředění na třetí čakru

Solární čakra, která bývá označována za „sídlo osobnosti“, a kterou čistíme a aktivujeme pravidelným přijímáním sluneční energie, navzájem propojuje hmotný svět, emoční cítění, rozum, myšlení a schopnost rozlišování. Tato čakra, která se také nazývá „sluneční pleteň“, „zářivá perla“ nebo „druhá mysl“, nejvíce rezonuje s energií slunečního světla. Je spojena s osobní vnitřní silou, pevnou vůlí. Nachází se pod hrudní kostí za žaludkem. Emoce, jakési chvění nebo svírání různého druhu, pociťujeme právě v oblasti žaludku. Ze smyslů je spojena se zrakem. Živel ohně, který je k této čakře přisouzen, na duchovní rovině aktivuje vnitřní očistu.

Sluneční světlo, které přijímáme právě čakrou solárního plexu, celkově prosvětlí naše energetické pole. Jak poznáme, že je tato čakra málo aktivní? Stane se tak, pokud v sobě dusíme energie hněvu, sobectví, žárlivosti, pocity viny, nezvládnuté nezdravé touhy a vůbec všechny chmury. Světlo je spouštěčem pozitivních vibrací harmonie a lásky, dodává svěžest do myšlení, radost ze života, čistíme citové vazby. Během zatmění Slunce si můžeme uvědomit, jakým způsobem získáváme čisté vědomí vlastních hodnot. Všechny nízké energie mohou být v tento čas skrze třetí čakru přetransformovány v energie vyšší. Nedělením věcí a okolností na černé a bílé, pochopením životních zkušeností. Záhy si uvědomíme, jak vše spolu navzájem souvisí a jak okolní věci a děje souvisí s námi. Naučíme se říkat v klidu a bez výčitek „ne“, vzhledem k záležitostem, které nás stresují, pokud říkáme „ano“, proti svému vnitřnímu přesvědčení. Naučíme se komunikovat, bránit se, vyjadřovat bez pocitů viny vlastní myšlenky. Časem, i když to tak ze začátku nemusí vypadat, se prosvětlí vnímání energií ostatních lidí v našem okolí. Také úroveň komunikace, včetně té citové, se zlepší na všech úrovních.

Kvintesence bytí a zatmění Slunce a Měsíce v červenci

Zatmění Měsíce – soustředění na druhou čakru

Druhá čakra, sakrální či křížová, propojuje vnímání hmoty s emocemi a cítěním. Nachází se pod pupkem. Je čakrou emocí a tvořivosti, značně souvisí právě s energií Měsíce. Je-li zablokovaná, člověk neumí zvládat stresové situace. U žen je spojena s plodností. Ze smyslů je spojena s chutí. Křížová čakra, je-li otevřená a nasloucháme-li jejímu vedení, nás učí základnímu životnímu principu: dávat a brát v dokonalé harmonii. Potom prožíváme nekonfliktní vztahy, navazujeme upřímná přátelství. Nemáme potřebu si dokazovat, že jsme lepší, než ti ostatní (nezapomínejme ale, že toto je ideální stav, který se může pohybovat mírně nahoru a dolů, protože žijeme v dualitním vesmíru). Je-li křížová čakra zablokovaná, harmonie se změní v egoistické: něco za něco!

Tato čakra nám umožňuje uvědomovat si vůli žít a s tím související sebeúctu. Někdy je nazývána čakrou životních zkušeností. Cesta k sebepoznání je jediná možná: skrze vztahy, dokonce i skrze konflikty, dosahujeme vyšších osobních hodnot. Setkávání ve vztazích funguje jako zrcadlení. Někdy se naše vztahy i partneři podobají, dokud si neuvědomíme, v čem spočívá právě tento nebo jiný vzorec, kterého se stále spirálovitě nevědomě držíme. Proto se nám opakují stále stejné životní situace, prožíváme neuspořádané vztahy, a nevíme, jak z kola ven.

Druhá čakra je také centrem fyzické sexuální a erotické energie. Pokud si čakry představíme jako energetické víry, zjistíme, že u mužů a žen se tyto energetické body otáčejí obráceně. Po vzájemném objetí, vlastně především během sexuálního spojení, dochází k propojení opačných pólů energie (symbol hole ovinuté dvěma hady). Dochází k vzájemné výměně životní energie, ke společnému otevření se vesmírné podstatě, k velmi silným magickým zážitkům. Dochází k napojení na tvořivou vesmírnou frekvenci, tehdy jsme otevřeni mimosmyslovému vnímání.

Kvintesence bytí a zatmění Slunce a Měsíce v červenci

Během zatmění Slunce i Měsíce se můžeme soustředit na KVINTESENCI BYTÍ, kvintesenci lásky k sobě – přijmout vlastní vnitřní krásu

Kvintesence (v řečtině quinta essentia): pátý element, vším pronikající éter, nebeský éter, pneuma, pralátka, pátá podstata, pátá jsoucnost, pátá esence, prázdný prostor. Jedním slovem Akáša (morfická pole) – sjednocujícím prvkem je Duch (pneuma). Duch je pátý element, který náleží k elementům vzduchu, ohně, vody a země, zároveň je nejjemnější esencí bytí, jde o element s nejjemnější vibrací.

Slovo kvintesence má dnes vícero významů:

  • Esence – latinsky: essentia, od slovesa esse – být
  • Esence – bytnost
  • Esence – jádro věci, koncentrát, jádro výpovědi, čajová esence, výtažek, tresť, esence vůně.
  • Esence krystalů, barev, vůní – jejich energie, podstata.
  • Kvint/esence informací – jádro věci (najít podstatu informace, shrnout dosavadní informace a nepřidávat nové, poté ověřit vše, s čím si nejsme dokonale jisti). Nalezení jádra věci nám ujasní jak tu kterou záležitost vnímat – bez přidávání ničeho, co s danou záležitostí nesouvisí, ničeho, co by vnášelo (další) rozpory. (Takto postupujeme například při výkladu karet).
  • Kvintesence dle moderní kosmologie: „V čase se vyvíjející, dynamická, prostorově nehomogenní forma energie, která je příčinou rozpínání vesmíru.“
  • Kvintesence zde představuje také spojení s temnou energií, jejíž podstata je doposud neznámá – pravděpodobně je základní esencí tvořící prostor.

Další, co nás může napadnout v souvislosti se slovem kvintesence, je podstata bytí či kvintesence bytí v podobě hudby sfér, v podobě základní esence života, jímž je zvuk, Slovo neboli Logos. Přičemž nás napadnou další slova související s hudbou: kvintet (hudební těleso složené z pěti prvků nebo skladba o pěti hlasech) a kvinteto (hudební skladba pro tento počet hlasů). Je jen náhoda, že základní kvint/esence člověka je složená také z pěti prvků, z pěti živlů: voda, vzduch, oheň, země a Duch?

Kvintesence bytí a zatmění Slunce a Měsíce v červenci

Pátý element definoval již Aristoteles v nauce o živlech a jemnohmotné sféře planet sluneční soustavy. Koncepce kosmu a přírodní filosofie dle Aristotela definuje Pátá Jsoucnost. Pralátky, zkoumání jejich míšení a jejich proměn, jsou základem starověké alchymie, dotýkají se také počátků astrologie. Této látce – vším pronikající éter – přisuzoval Aristoteles tvůrčí sílu, která hýbe planetami – „kruhový pohyb“ nebeských těles kolem Slunce. Byl to Aristoteles, kdo propojil čtyři živly (sublunárního světa) s pátým živlem, jímž je Duch. Dle této koncepce je kvintesence hmoty (duch látky) to, co na jemnohmotné úrovni činí látku tím, čím je.

Počáteční (vesmírná) singularita, spojená se vznikem času (časového bodu), nemusí mít nic společného s okamžikem (vědou popisovaného) vzniku vesmíru, s kosmologickou (hypotetickou) teorií o vzniku vesmíru. Přesto slovo kvintesence souvisí také s dnešní fyzikou (dělení atomů a částic, hledání podstaty hmoty) a kosmologií (hledání podstaty vesmíru, hledání podstaty temné energie).

Slovem kvintesence je také označována podstata věci, jádro věci (hmoty skládající se z více prvků), nejjemnější výtažek (viz homeopatie). Kvintesence je jemnější (jemnohmotná) energie než hrubohmotná energie, má vyšší potenciál, například vůně (esence vůní) působí nejen na elektromagnetické pole člověka, působí také na astrální úrovni, kde se plně rozvíjí její potenciál, který nemusí být na hrubohmotné úrovni vnímán. Působí na astrální tělo, přináší jiné informace, jiné kvality poznání a nové nadpozemské zkušenosti. Informace přijaté astrálním tělem vnášejí do života nové poznatky a zkušenosti, jde o informace, které souvisí s prouděním energie ze Zdroje. Kvintesence (věcí a hmotných látek) působí také na mentální a emoční tělo, projevují se na úrovni pocitů.

Vlastním úsilím můžeme směle jít ve šlépějích vlastní duše, otevřít se příchozím energiím, sjednotit mysl a srdce, soustředit se na životní sílu, soustředit se na karmické léčení a životní úkol v této jedinečné Pozemské Dimenzi. Životní síla je silou magnetické povahy, probouzí ji imaginace a aktivuje ji síla vůle, napájena je metafyzickým ohněm (astrálním světlem), jenž je součástí nejen jemnohmotného astrálního těla, je také součástí těla hmotného.

Dovolte si BÝT na okamžik středem Prostoru. Dovolte si vnímat, že vaše tělo – lidské tělo a mysl – Prostor definuje – VYJADŘUJE. Obsáhněte svou myslí Prostor v celé jeho pozemské i nadpozemské šíři, obsáhněte Prostor svým tělem, které si dovolte – zcela bez předsudků – vnímat jako Dokonale Živé. Dovolte si vědomě přijmout, že PROSTOR je vaším ŽIVOTEM.

Zdroj: psychologiechaosu.cz

 

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico