Květnový úplněk je za dveřmi, tak si můžeme vyzkoušet, jak umíme pracovat se zrcadlem...

datum 14. 5. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Příště na vás čeká článek na téma úplněk a zatmění


Úplňkový půlnoční rituál s magickým zrcadlem


V pozemské realitě existují tři základní zrcadla vidění – v prvním vidíme sami sebe, ve druhém nás skrze vlastní filtr vnímání vidí ostatní, třetí zrcadlo nese jméno Pravda a je skryté hluboko v našem nitru. Naše tvář, v jejíchž rysech je vepsán náš charakter, je něco, co nikdy nevidíme v pravdě. Svou tvář můžeme vidět pouze v zrcadle, kde se nám zrcadlená skutečnost představuje opačně. Zrcadlová plocha mění levou stranu obličeje za pravou, neukazuje nám skutečnou tvář, přitom zobrazený zkreslený pohled obyčejně nevnímáme. Zrcadlo je dělící stěnou mezi dvěma tvářemi, které se synchronně dívají jedna na druhou. Během soustředěného pohledu může dojít k intimnímu vnitřnímu splynutí se zrcadlovým dvojčetem. Obrácený obraz sebe sama a zrcadlová vzdálenost nebo odrazová vzdálenost mezi dvěma tvářemi je iluzorní. A to z toho důvodu, že během dívání se sobě do očí v zrcadle neexistuje žádný časový přesah. Okamžitě můžeme například vidět, jak se během změny emoce nebo pocitu naše vnitřní energetické kyvadlo zhoupne na kvalitativně odlišnou stranu.


Pohled soustředěný do zrcadla a dívání se sobě do očí je mostem mezi vůlí a srdcem. Vědomě uchopená vnitřní síla je posuvnou energií, může nás posunout do neznáma a umožnit nám „prostoupení zrcadlem“, nahlédnout za zrcadlo. Fantazie, aktivovaná v zrcadle, může být poučná a přínosná pro budoucnost, ale může být také neuvěřitelně bizarní, podobně jako tekuté fraktálové obrazy uvnitř křišťálové koule. Dobře zvážíme, pokud zrcadlo žádáme o symbolické vidění budoucnosti. Pokud se žádná vize neobjeví do půl hodiny, rituál ukončíme. Zřejmě nedošlo k dostatečnému uvolnění myšlenkových procesů a tělesného napětí. Anebo pro požadované informace ještě nenadešel ten správný čas. Někdy může být znamením pro ukončení rituálu okamžik, kdy uvidíte obraz jako by roztříštěného zrcadla, nebo ve vlastní tváři viděné v zrcadle zaznamenáte nelibost, a to i přesto, že se cítíte dobře. Nebo je-li vaše touha něčeho se zachytit příliš silná, nepracujete uvolněně a do procesu zrcadlového vidění zasahuje racionální mysl, která prodlévá ve složitých otázkách a podsouvá odpovědi, které jdou ale mimo intuici.


Místnost, kde budeme komunikovat se zrcadlem, dobře vyvětráme. Čerstvým vzduchem, propojeným s přírodním duchem, se vertikálně povznesená aspirace či spirituální inspirace probudí, a probuzená vede ke změnám vnitřní vibrační frekvence. Větráme také z toho důvodu, že naše duše zneklidní, pokud se jí nedostává čerstvého vzduchu. Před samotným rituálem ještě očistíme prostor vibrací magického zvonku. Zvonivé čisté zvuky produkují pozitivní vibrace, očišťují a obnovují energii místa, ladí s energií duše, podporují klidnou atmosféru a komunikaci. Vibrace zvonku stimulují mozkové hemisféry.


O půlnoci (nebo jindy v nočních hodinách, kromě času kolem třetí hodiny ranní) zapálíme bílou svíci, pozorujeme plamínek ohně a soustředíme se na zklidnění. Připravíme se na to, že během rituálu dochází ke změně vědomí, ponoříme se do zvláštního stavu, kdy se vědomí stává samo sobě čistým zrcadlem. Zrcadlo prohlubuje schopnost vědomí vidět sebe sama v jakémkoli bodě časoprostoru nebo ve všech bodech vesmírných souřadnic zároveň.


Během tohoto rituálu si nezadáváme žádné konkrétní téma, necháme pracovat podvědomí a nevědomí, vždycky bude v našem nitru něco aktuálního, co se samo projeví, pokud se uvolníme a vynecháme racionální mysl.


Posadíme se před větší zrcadlo. Za zády jsme umístili velkou bílou svíci tak, aby obraz naší postavy v zrcadle nenarušovalo přímé světlo svíce. Zcela se uvolníme, narovnáme páteř, zklidníme mysl a velmi uvolněně pomalu dýcháme. Než se vnitřně uvolníte, zavřete alespoň na pět minut oči a skutečně na nic nemyslete. Představujte si kolem sebe zářivé světlo, nechte jím prostoupit celé tělo. Potom si živě představte, jak magické světlo prostupuje skrze vás do zrcadla před vámi. Takto nabijete zrcadlo osobní energií, následně bude rezonovat s vašimi pocity.


Rozostřený pohled soustředíme na obličej, nedíváme se však sobě do očí, spíše na místo třetího oka. Po chvíli naše tvář jakoby vystoupí ze zrcadla do prostoru. V tu chvíli se náš zrakový vjem ještě více zvýrazní, v zorném poli našeho zraku se začnou objevovat různé obrazy. Tyto obrazy mohou souviset s přítomností, s minulostí, s budoucností, nebo s naší nevědomou existencí, která je nezávislá na současném fyzickém těle a projevuje se v jiném rozměru bytí. Výjimečně se může stát, že k vám přijdou symbolické obrazy, které budou vyprávět o tom, jak si vaše duše kdysi dávno vytvořila životní plán, jak si vytvořila své budoucí tělo. Zde se ale dostávám k nevýslovnému, souvisejícímu s pozměněným stavem vnímání. Používám pojem „symbolické obrazy“, což může pro každého znamenat něco jiného, může to být podobné „snění s otevřenýma očima“. Nebo může jít o proces prožívání velmi hlubokých emocí, vztahujících se k numinózním prožitkům bytostného Já, kdy prožitek není řízený vědomou vůlí. V určité fázi rituálu můžete být vedeni k zavření očí a zrcadlový proces se odehraje přímo ve vaší snové představivosti.


Rituál zakončíme, jakmile pocítíme únavu, neměli bychom takto setrvávat přes sílu. Někdy je nutné překonat první dojmy – zábrany, rozpaky, úžas, údiv, bázeň, posvátnost, nejistota. Pozdější dojmy – jistota, pokora, úcta k životu, vděčnost, smíření, nové vnímání duality. Pocit vyššího smyslu Lásky. Silný pocit obdarování. Jindy můžete zažívat živoucí pocit prázdnoty. Podivné prázdnoty, kterou byste si za jiných okolností přáli okamžitě něčím zaplnit. Během rituálu to nezkoušejte, ani to pro tento okamžik není žádoucí. Pokud to dokážete, pokuste se tento pocit propastné prázdnoty hluboce přijmout, splyňte s tímto stavem sjednocení. Vše známé a běžné pohltí nekonečno a vy se stáváte součástí tvořivé prázdnoty. Na okamžik jste prázdnotou, a přesto ve vás doslova kypí Život.


Článek je trochu delší, pokračování najdete zde:
https://www.psychologiechaosu.cz/uplnkovy-pulnocni…/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico