Květen lásky čas aneb nechte vztahy vykvést.

datum 14. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Předáno v channelingu.

Milí přátelé přidávám článek k tématu lásky a vztahů.

Afirmace a modlitba :
Jsem tady a teď propojuji se a spojují k přijetí své lásky a s vděčnosti
přijímám nové poselství k ukotvení a harmonii, která proudí v mém srdci a
já s hlubokým nádechem a výdechem probouzím svoji ženskou a mužskou část
mého potenciálu. Jsem celistvý... Já jsem.
Děkuji.

Měsíc květen je oslavou lásky, partnerství a v tomto duchu mu můžeme
věnovat pozornost tím, že se vnitřně spojíme ve svém srdci. Láska je dar
...Láska je lék.
Tato energie nás probouzí a očišťuje od starých časů a léčí naše rány a
zranění z dávných dob minulých.
Láska se rodí v srdci a pochází ze zdroje. Spojením se v tomto duchu
můžeme otevírat svoje vědomí k nalezení opravdovosti a tajemství našeho
srdce.
Ztišením a zakotvením v přítomném okamžiku se můžeme propojit a spojit v
duchu hloubky a podstaty sebe sám, sama a naslouchat svým pocitům, svému
srdci v té nejvyšší lásce, odvaze, míru a harmonii k tvoření vědomých a
láskyplných vztahů, které počínají laskavým a láskyplným přijetím boha
uvnitř sebe, který v nás hovoří a uvolňuje stará zklamání, přesvědčení a
otevírá nové dveře k hodnotám v našem srdci k přijetí a vyrovnání lásky do
nejvyšší úrovně božství a jejího poselství.
Poselství lásky je propojení mužské a ženské energie uvnitř nás v odvaze
důvěře a víře otevírat nové a přijímat živost do svých buněk do svého
mužství a ženství v čistotě a duchu uvnitř sebe.
Láska tedy začíná a končí v nás samých v odevzdání a přijetí své mužské a
ženské duality, která rozezní ty nejkrásnější struny našeho života v
jemných, laskavých melodiích k otevření brány nového světa hojnosti a
spojení té nejživější melodie našeho srdce.
Láska je bůh, láska je muž, láska je žena. Láska je spojení a propuštění.
Láska je život. Láska je poselství smrti a znovuzrození.

Vztahy začínají uvnitř nás samých otevřením té nejkrásnější hudby našeho
domova srdce, ve kterém žije naše Já.
Láska je oslavou, probuzením a přijetím sebe sám, sama.

Modlitba :
Prosím své nitro v této modlitbě k rozeznění mé nejkrásnější skladby
uvnitř mne, která mne povznese do nejvyšších hlubin lásky sebe sám, sama k
otevření pravdy mého poselství.
Děkuji za krásu, kterou prožívám a cítím prostřednictvím svého těla a v
přítomnosti jsem plná, plný, celá, celý, a otevřená, otevřený přijímat
lásku a dávat lásku.
V modlitbě se propojuji a děkuji z celého svého srdce za to, že jsem.
Děkuji živote, děkuji bože, děkuji v tomto čase v tomto místě, v tomto
duchu mého srdce, těla a duše.

V této modlitbě se s Vámi loučím přeji Vám krásný čas oslavy lásky měsíce
května v duchu božství a jeho poselství.

S vírou v důvěře, lásce a přijetí předávám tento channeling k tématu lásky .

Děkuji.

Přidávám na stránku www.tantra-vivien.cz/zajímavosti mezi ostatní články.
S přáním krásných jarních dnů.

Vivien.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico