KVĚTEN 2021

datum 5. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Květen letos z astrologického pohledu přináší odlišnou atmosféru v první části měsíce a v jeho závěrečné fázi.
Zatímco první květnové dny jsou spíše pracovně koncentrované, obchodnicky založené a věcné, poslední třetina května se jeví mnohem komunikativněji, postmateriálně a odlehčeněji, v některých momentech bezmála poeticky.
1.) První květnové dny z astrologické perspektivy ještě energeticky navazují na atmosféru z konce dubna a mohou v sobě nést směsici určitého napětí kombinovaného s pocity omezení a jakéhosi zatuhnutí situace. Konstelace prvních květnových dní je lehce patová a Slunce v Býku v kvadrátu se Saturnem ve Vodnáři a v konjunkci s Uranem představuje kombinaci, která je sice zodpovědná, ale současně lehce sevřená a chladná. Také počasí jakoby se ladilo spíše na vlastnosti spojované se Saturnem ve Vodnáři a lehce tlumilo nadšení bující přírody.
Přavaha planet v Býku a Mars v Raku navíc inklinují spíše k jakémusi uzavření do sebe a příklonu k domáckému způsobu života, sázení, zahrádkaření, vaření apod.
Do 4. května najdeme v konstelaci obchodnický, věcný a spíše pragmatický a vysoce účelný trigon mezi Merkurem v Býku a Plutem v Kozorohu, který přispívá také k nepovrchnímu přístupu a k tendenci přistupovat k problémům hlubinnými metodami. Je to také aspekt zvyšující mentální výkonnost, koncentraci a celkovou praktičnost a efektivitu jednání. Během 4. 5. přechází Merkur do vzdušných Blíženců a 9. 5. ho následuje také Venuše v Blížencích, což lze z astrologického pohledu číst jako obrat ven, příklon k větší flexibilitě, dynamice, komunikativnosti a činorodosti.
Merkur v Blížencích ze začátku svého působení v trigonu s Plutem v Kozorohu představuje organizačně silnou, společenskou a přitom racionální kombinaci.
Další podporou větší dynamičnosti, flexibility a činorodosti následně bude sextil Marse v Raku s Uranem v Býku vznikající kolem 6. 5. Do té doby se také rozvolní lehce hádavá a vzdorovitá konjunkce Venuše v Býku s černou lunou a začne polevovat kvadrát mezi Sluncem a Saturnem, který evokuje dojem určité pasti, nesvobody nebo patové situace. Venuše v Býku vytvoří velkorysý kvadrát s Jupiterem ve Vodnáři a následně přejde 9. 5. do Blíženců, což je opět znakem o něco větší odlehčenosti, sdílnosti a společenskosti.
2.) Druhá třetina května se ponese v duchu praktického a výkonnostně orientovaného trigonu mezi Sluncem v Býku a Plutem v Kozorohu, navíc se zde přidává konjunkce Slunce s Černou lunou v Býku, takže se mohou řešit také materiální témata a poroste tlak na pracovní výkon. Mars v Raku v kvadrátu s Chirónem a v sextilu s Uranem může přispět ke zvýšenému množství nehod a obecněji k obratům do minulosti a sentimentálním náladám. Mars v Raku nadále může obracet pozornost k rodinným tématům, citovému životu a jakési nostalgii, v konstelaci ale nadále převládá vliv zemského živlu a realistické, praktické a obchodnické nastavení.
Největší kvalitativní změnu z dlouhodobého hlediska přinese PŘESTUP JUPITERA DO ZNAMENÍ RYB během 14. 5., což by na následující 2, 5 měsíce do konce července mělo znamenat příliv větší vnímavosti, empatie a intuitivnosti. Jupiter v Rybách přispívá z astrologické perspektivy k obětavosti a přirozené soucitnosti a v tomto znamení bude působit do 28. 7. a následně od konce prosince 2021 do léta 2022.
Konkrétně kolem 13. a 14. 5. ale bude možné zaznamenat také o něco větší míru popudlivosti, vzdoru a hádavosti, díky konjunkci Slunce s Černou lunou v Býku. Pozor také na materiální ztráty a zbytečnou rozhazovačnost.
3.) Poslední třetina května pak představuje určitý posun k poetičtějšímu a bezstarostnějšímu náhledu na realitu – kombinace znamení Blíženců a Ryb a převaha vzdušného a vodního živlu působí bezmála romanticky, vnímavě a velmi sdílně. Merkur v Blížencích v konjunkci s Venuší a v kvadrátu s Neptunem v Rybách vytváří dojem vnímavé komunikace s poetickým nebo literárním nádechem a měla by se projevit i větší kompromisnost a smírnost. Zejména poslední květnový týden za trigonu Marse v Raku s Neptunem v Rybách působí empaticky, jemně a v podstatě baladicky. Blíženci i Ryby v konstelaci mohou vést k jakési rozprostraněnosti do více směrů a může se dařit nacházet kompromisy, negativním rysem ovšem může být určitý sklon k chaosu, zejména za stacionárního Merkura v Blížencích v průběhu 30. 5.
Poslední třetina května nicméně působí velmi přátelsky, nezištně a v podstatě uvolněně – na rozdíl od začátku června, ale k tomu až někdy příště.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico