Kvadrát mezi Saturnem ve Vodnáři a Uranem v Býku

datum 16. 2. 2021
Zdroj: Facebook.com/reflexivniastrolgie
Dilema mezi starým a novým, mezi konzervujícím a reformujícím, mezi tradicí a pokrokem. Zachovávání starého, které je ale využíváno novým způsobem a proměněno v jiný tvar. Přetváření struktur. /Časově s vrcholem během února 2021 – přesný aspekt nastává 17. 2. 2021, dále v polovině června 2021 a v prosinci 2021).
Pár slov k jednomu z aspektů, který v delších časových úsecích doprovází rok 2021. Je jím kvadrát mezi Saturnem a Uranem, tedy z astrologického pohledu čteno situace jakéhosi rozkolu (kvadratura) mezi starou strukturou (Saturn) a novým uspořádáním, respektive bořením/reformováním struktur.
Vzniká jakési napětí mezi konzervativním principem a potřebou proměňovat systém. Tento aspekt lze číst pozitivně jako výzvu k využití osvědčených principů (Saturn), které budou používány inovativně (Uran), lze jej ale vnímat také jako rozkolísání (Uran) jistot (Saturn).
Tento aspekt především naleptává jakoukoliv formu přílišné zkostnatělosti a rigidity a brání ustrnutí na místě, současně může působit také jako rebelie pro rebelii a je třeba mít na paměti, že není nutné zbrkle podřezávat větve, na nichž spočíváme, ale že by mělo jít o postupný reformační proces v podobě zavádění chytrých inovací.
V praxi může kvadrát mezi Saturnem a Uranem přispívat k snadnějšímu odpoutání se od nefunkčních vztahů, stejně jako k bilancování a racionální analýze – ve Vodnáři se celkem daří i psychologickým rozborům a daří se vytvářet nadhled. Součástí působení ale může být i rostoucí citový chlad nebo až přílišná emoční odosobnělost a odstup.
Za Saturna ve Vodnáři se klíčovým tématem stává svoboda a současně kolektivní zodpovědnost, což jsou nevyhnutelně spojité nádoby. Uran v Býku pak transformuje především v oblasti ekonomie a ekologie a za současného působení Saturna a Uranu se hledá nová organizační struktura.
Aspekt není ničím ojedinělým a v konjunkci působil např. koncem 80. let, intenzivně ve znamení Střelce a Kozoroha v roce 1988 a také celkem nepřekvapivě i během roku 1989, zejména v jeho první části. Opozici Saturna v Rybách s Uranem (a také Plutem v Panně) najdeme také v polovině 60. let, zejména v roce 1965 a 1966.
Jednou z hlavních učebních lekcí zde potom může být předpoklad, že „svoboda předpokládá zodpovědnost".
Na tomto místě si dovolím citovat Markuse Jehleho, který ve své knize Astrocykly píše: „Cyklus Saturn/Uran přichází na osobní rovině s požadavkem, aby každý převzal zodpovědnost za svou vlastní svobodu. Skutečná nezávislost nespočívá ani na vzpouře, ani na zaujímání odmítavých postojů. Jestliže je někdo proti něčemu, neznamená to ještě, že je doopravdy svobodný." (Jehle 2011: 59).
Jde tedy mimo jiné o to najít rovnováhu mezi svobodou a strukturou pravidel.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico