KUŘE ROSA VÁS ZVE NA KAMPU

datum 9. 8. 2014

Přimějte Evropskou komisi, aby zavedla označování kuřecího masa podle způsobu chovu! Dcera farmáře putuje po Evropě v kostýmu kuřete a žádá poctivé označování potravin

1. srpna si Tamsin Frenchová, dcera chovatele kuřat z Devonu ve Velké Británii, oblékla kostým kuřete jménem “Rosa” a vydala se na 39ti denní pouť po Evropské unii. Putování s názvem 39Days4Rosa (39 dní pro Rosu) propojí 21 členských států EU a uzavře se 8. září před Evropským parlamentem v Bruselu.

16. srpna, 16. den své 39ti denní pouti po Evropské unii, Rosa dorazí do České republiky. Se svými příznivci, kteří již sledují její putování, se setká v 10 hodin v parku Kampa v Praze. Pozvání na setkání s Rosou přijala také místopředsedkyně Senátu paní Mgr. Miluše Horská a prezident Veterinární komory pan MVDr. Jan Bernardy. Podpořit Rosu přijdou i členové Strany zelených. Rosa stráví v Praze celý den a během své procházky Prahou se bude chtít setkat s co nejvíce Pražany i turisty.

Rosa žádá zavedení jasného a povinného označování kuřecího masa. Chce, aby si spotřebitelé při nákupu dokázali odpovědět na otázku: “Jak bylo chováno toto kuře?” Rosinu náročnou pouť můžete sledovat na Twitteru ((https://twitter.com/39days4rosa) a Facebooku(https://www.facebook.com/39Days4Rosa 
https://www.facebook.com/hospodarska.zvirata.compassion).

Třicet devět dní je průměrná délka života kuřecího brojlera v intenzivním velkochovu. Přibližně 90 % kuřat na maso se v EU chová v intenzivních halových velkochovech bez přístupu ven. Tato kuřata mají velmi omezenou nebo nemají žádnou možnost se chovat přirozeně.

Slečna Frenchová říká: “Naše kuřata žijí padesát šest dní, a jakmile trochu povyrostou, mohou chodit do velkého výběhu se stromy, kde se mohou chovat naprosto přirozeně. Je důležité, aby spotřebitelé dokázali správně a snadno určit způsob chovu, ze kterého pochází kuřecí maso, které si kupují. Označení ´kuře z volného výběhu´ přesně popisuje život našich kuřat.”

Evropská komise letos v létě reviduje značení drůbežího masa. Rosa chce, aby Komise poskytla spotřebitelům poctivé a povinné označování. Průzkum veřejného mínění ukazuje, že Rosino poselství podporuje většina lidí v Evropě. 1 Osm z deseti spotřebitelů v EU si přeje zavedení povinného značení drůbežího masa podle způsobu výroby.

Slečnu Frenchovou doprovázejí dvě kolegyně: Johanna Olssonová, studentka zoologie z Bershiru, a Sam Whiteová, ochránkyně zvířat z Essexu.

Slečna Frenchová říká: “Značení podle způsobu výroby existuje už u vajec. Díky tomuto značení se dramaticky zvyšuje počet nosnic chovaných v neklecových systémech v celé Evropě. 2

Evropská komise uznává, že povinné značení dává producentům možnost odlišit se na trhu a získávat spravedlivější výdělek na své živobytí.“

V roce 2012 slíbila Evropská komise spotřebitelům lepší informování o životní pohodě hospodářských zvířat. Povinné značení kuřecího masa by tento slib naplnilo. Je zapotřebí pouze jednoduchá změna jednoho právního předpisu.3

Pro více informací kontaktujte prosím:

Romanu Šonkovou, Compassion in World Farming,

email: [email protected].uk, mobil: 778 000 288

Odkazy na sociální sítě:

Twitter twitter.com/39days4rosa

Facebook www.facebook.com/39Days4Rosa a www.facebook.com/hospodarska.zvirata.compassion

Poznámky pro redakce:

  • Rosino turné začalo v Londýně ve Velké Británii 1. srpna. Skončí v Bruselu v Belgii 8. září. Rosa také navštíví Nizozemí, Německo, Dánsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Polsko, Českou republiku, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Itálii, Španělsko a Francii.
  • 39Days4Rosa (39 dní pro Rosu) je součástí kampaně Labelling Matters (Na etiketě záleží), partnerského projektu organizací Compassion in World Farming, RSPCA, Soil Association, World Animal Protection a Eurogroup for Animals.
  • Rosinu náročnou pouť můžete sledovat na Twitteru (@39Days4Rosa, #39Days4Rosa), Facebooku (39Days4Rosa) a YouTube (39Days4Rosa).
  • Tamsin French je třiadvacetiletá dcera chovatele kuřat. Kuřata na jejich rodinné farmě mají přístup do venkovních výběhů. Tamsin vystudovala environmentální geografii, byla viceprezidentkou univerzitní Environmentální společnosti a pracovala jako dobrovolnice v organizaci Friends of Earth (Přátelé země).
  • Johanna Olssonová je dvaadvacetiletá studentka zoologie. Pracuje jako dobrovolnice ve veterinární ordinaci a pro Compassion in World Farming. Pracuje také v mateřské školce. Hovoří anglicky a švédsky.
  • Sam Whiteová je čtyřiadvacetiletá absolventka studia umění a angličtiny. Byla šéfredaktorkou univerzitních novin a hovoří anglicky a francouzsky. Má zkušenosti s natáčením filmů a organizací veřejných akcí.

Vysvětlivky k textu zprávy:

1. Průzkum agentury Qa, 2013. Průzkum týkající se značení masných a mléčných produktů podle způsobu výroby – zpráva pro Labelling Matters, www.labellingmatters.org.

2. Podle údajů Evropské komise se poměr počtu nosnic chovaných v neklecových chovech zvýšil z 19,7 % v roce 2003 na 42,2 % v roce 2012 (Evropská komise, 2013. Nosnice podle způsobu chovu, CIRCABC). V samotné Velké Británii vzrostla produkce neklecových vajec ze 31 % v roce 2003 na 51 % v roce 2012 (Defra, 2013. Quarterly UK Egg Packing Station Survey). Průzkum provedený ve Velké Británii, Francii a České republice v roce 2013 zjistil, že v průměru 59 % respondentů zná systém značení vajec v EU a 65 % z nich ho považuje za užitečný. (Průzkum agentury Qa, 2013. Průzkum týkající se značení masných a mléčných produktů podle způsobu výroby – zpráva pro Labelling Matters, www.labellingmatters.org.)

3. Právní předpis EU (Nařízení Komise 543/2008) týkající se obchodních norem pro drůbeží maso již definuje způsoby výroby pro kuřata chovaná ve volném výběhu a v extenzivním halovém chovu. Toto nařízení, platné od roku 1991, stanovuje standardy, které se musí dodržet, pokud obchodník chce kuře označit jako kuře “z volného výběhu” nebo “z extenzivního halového chovu”. Mělo by být vcelku snadné změnit tyto termíny z dobrovolných na povinné a přidat požadavek na označení masa kuřat “z intenzivního halového chovu”.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico