PŘÍBĚHY, KTERÉ JSEM S BYTOSTMI ZAŽILA BUDOU ZDE STÁLE PŘIBÝVAT. JE JICH VELMI MNOHO A VŽDY KDYŽ BUDU MÍT CHVILKU RÁDA JSEM NĚJAKÉ ZASE PŘIDÁM 🙂

 

Pamatuji si na dva zajímavé zážitky v zaměstnání, kdy jsem prodávala v obchodě svatební šaty a vše, co se svatby týče. Jednou přišla do obchodu žena a já nevěděla co říct, jelikož jsem na ní viděla připevněné jakési provázky ( dnes vím že to byly energetické provázky), které jí stoupaly směrem nahoru z rukou, nohou, různě z těla atd. Chvíli jsem na ní nechápavě hleděla, až mě napadlo podívat se kam ty provázky směrují. Podívala jsem se tedy na horu a uviděla obrovskou vzducholoď v různých barvách a ty provázky směrovaly z ní dolů do té ženy. Pamatuji, jak se mě na něco ohledně svatebních šatů ptala a já jí nebyla schopna odpovědět. Jednou jsem také viděla muže, který vešel do obchodu a z hlavy mu trčel zase provázek směrem nahoru. Z dřívější zkušenosti se vzducholodí, jsem se jen na chvíli zarazila, ale ihned se podívala nahoru, kde jsem uviděla velký létající talíř. Ten pán byl s ním spojený. Tenkrát mi to přišlo, jakoby z té lodi někdo toho pána projektoval do dokonalé lidské podoby. Jako by nebyl člověkem, ale jako člověk se jevil. Pamatuji si, že se v té době měl ženil a proto šel k nám ohledně svatby něco zařizovat.

 

Na začátku se mi často stávalo, že jsem ztrácela vědomí. Stávalo jsem mi to někdy i při chůzi, kdy jsem se musela rychle něčeho chytnout a pak si rychle lehnout na zem. Na štěstí se mi to nejvíce stávalo, když jsem seděla na židli v kuchyni. Nejdříve přišel jakýsi tlak na hlavu – sedmou čakru ( někdy i na jiné čakry), k tomu se přidalo pískání vysokých tonů a jediné, co jsem stačila ještě udělat bylo položit své ruce na stůl a hlavu na ně. Pak následovalo mnohabarevné a různé světelně zářivé svítivé opojení. Po té se ve většině případů objevila jen jedna, nebo dvě barvy, které ke mě telepaticky promlouvali. Tyto ztráty vědomí trvali cca jednu až pět minut. Vždy, když jsem se jako vědomí vracela do fyzického těla, byla jsem vždy trochu zmatená, jelikož jsem často chvíli tápala, kde to vůbec jsem. Po chvilce jsem se však uzemnila a zážitky ze sfér jsem hned nadšená sdělovala. Tenkrát když jsem dělala v obchodech, nebo na prestižních recepcích, jsem se modlila, aby se zde nic podobného neodehrálo. Asi jsem se modlila málo a stalo se mi to i v zaměstnání několikrát.

 

Bytosti na sebe dokáží upozornit.
Stalo se mi, že mě chtěly kontaktovat nějaké jiné bytosti, které jsem ještě v té době neznala. V té době jsem byla v takovém zvláštním rozpoložení, kdy jsem se spíše věnovala fyzické práci, nežli duchovním záležitostem. V té době jsem často cítila, jakýsi tlak, abych svoji pozornost zaměřila do určitých duchovních sfér. Dokonce jsem také často vizuálně viděla určité energie, ale přesto jsem na to stále nereagovala z důvodu, že jsem v té době zrovna řešila více materiální věci. Toto navazování kontaktu těchto bytostí, které jsem ještě v té době neznala se stále a intenzivněji hlásilo a jelikož jsem stále nejevila patřičný zájem, stalo se toto: najednou jsem uviděla ve vesmíru létající kosmonauty. Vypadali přesně jako kosmonauti ve skafandrech a různě se hýbali a poletovali. Dokonce na mě začali mávat. Když jsem se jich zmateně zeptala, kdo jsou, odpověděli, že kosmonauti, jak si momentálně myslím a jak je i momentálně vidím určitě nejsou. Následovala proto má další otázka a to: když tedy nejste kosmonauti, tak proč se tedy jako kosmonauti oblékáte? Cítila jsem, jak se usmívají. Přestali poletovat a pravili. Již delší dobu se s tebou snažíme navázat kontakt, ale ty nás stále nevnímáš, i když víš, že o sobě dáváme vědět. Proto jsme učinili projekci v podobě kosmonautů, aby jsme u tebe vzbudili zájem a tak tvoji pozornost zaměřili na nás. Jediné, co tě zaujalo byli létající kosmonauti ve vesmíru. Začala jsem se smát, jak jednoduše u mě vzbudili pozornost a určitý zájem a jak se chudáci museli snažit.

 

Můj čistící proces probíhá v podobě zvracení. Není to nic příjemného, ale jsem za to ráda, protože tak v sobě nezanechávám emoční či jiné energetické shluky, které by mi způsobovali fyzické nemoci. Průměr mého čistícího projevu je asi tak třikrát do týdne. Samotné zvracení není tak (již jsem si zvykla) zatěžující, jako neblahý a nepříjemný stav, kdy je mi opravdu blbě. Po zvracení se kolikrát ani nemůžu dostat ze záchodu jak jsem v tu chvíli tak vysláblá. Někdy zažívám i takové stavy, kdy mě manžel v napůl bez vědomí přenáší do koupelny, napustí mi horkou vodu a pak mě do ní vloží. Možná že to bude znít nepochopitelně, ale horká voda je jediné co mi dokáže pomoci od bolestí, nepříjemných stavů a křečí. Merlain mě pak ve vodě hlídá, abych se neutopila, jelikož jsem často buď v neúplném vědomí a nebo úplně bez vědomí. Často mi musí držet hlavu nad vodou. Tyto čistící stavy mám z těchto důvodů. Za prvé čistím vše co jsem si sama za den nachytala. Za druhé každá energetická změna která panuje na planetě Zemi je pro mě velmi citelná. Buď je to energetický pokles a nebo naopak velký přísun energií. (Dříve jsem ani nemohla spát vedle manžela Merlaina, jelikož jeho energie byly na mě příliš silné. Po dlouhých rocích jsem si teprve zvykla a díky jeho energiím jsem také hodně zesílila. Dnes sice spím vedle něj v klidu, ale jakmile Merlain s Darískem pracují na planetě Zemi, nebo mají velký úkol ve vesmíru, vždy to velmi pocítím protože tím, jak je Merlain dobře propojený s vesmírem, tak se jeho energie dost silně vyjadřují i v jeho fyzickém těle. I když spí, někdy začne tak vibrovat, že vibruje celá postel a dokonce i někdy svítí. To světlo je vidět i pouhýma fyzickýma očima).
Za třetí čistím různé energie planety Země, které pak odcházejí skrze mne samotnou v podobě zvracení a bolestí.
S Merlainem jsme čistili ženskou energii a to zvláště v arabských státech, kde jsou ženy velmi utlačované. Toto popíši v jiném příběhu.

 

Stalo se, že jsem dostala menstruaci, kterou jsem dostat neměla. Najednou přišla z ničeho nic s velkými bolestmi a tak jsem se po čtyřech doplazila do koupelny a začala napouštět vodu. Voda mi vždy dělá velice dobře. Stahuje ze mě bolesti. Když už jsem ležela ve vodě, najednou jsem dostala informaci ať rychle ke mě přijde Merlain. Tak jsem ho z koupelny slabě v bolestech volala, jelikož jsem ho slyšela v chodbě. Když přišel, měl mě držet za ruku jako silná ochrana. Dostala jsem informaci, že máme teď možnost pomoci mnoha utlačovaným ženským duším a to zvláště v Arábii,  kde vládne islám a kde své ženy považují za odpad a jako své otroky s kterými si mohou dělat co chtějí. Když jsem se zeptala jakým způsobem jim můžeme pomoci, bylo odpovězeno, že skrze mně a že to nebude příjemné. Domluvili jsme se s Merlainem, že to uděláme i za cenu prožití mé bolesti. První co se ukázalo byla jedna veliká místnost, kde se nahromadilo tenkrát asi cca okolo sto tisíc utrápených ženských duší. Vstoupila jsem do této místnosti a ihned se na mě strhla veškerá pozornost. Řekla jsem jim , že jim s Merlainem pomůžeme nabít zpátky jejich utlačenou ženskou energii, že je vezmeme do světelného výtahu, který je vyzvedne do vyšší úrovně, aby tak nabyly síly. S počátku nám tyto ženy moc nevěřili, jelikož již byly tak zklamány a v beznaději, že si myslely že jde o přelud. Merlain pak tedy nabídl, že vezme sebou ty nejodvážnější ženy, které si vše sami tuto nabídku ověří na sobě a pak vše sdělí při návratu ostatním ženám. S tím tyto duše souhlasili a ihned se přihlásilo několik odvážných žen. Merlain je pak výtahem dostal na vyšší úroveň, kde jim vysvětlil a ukázal jejich vnitřní sílu která byla do teď potlačena a dal jim tuto sílu vyzkoušet. Když to tyto ženské dušičky vyzkoušeli, začali si rychle rozpomínat na to, že jsou božské bytosti a nikoliv jakýsi objekt, který musí trpět už jen proto, že je ve fyzickém světě narozená jako žena. Nabyli takového štěstí a úlevy a pokory, že radostí křičeli na ostatní duše dole, že to co řekl Merlain s Krystalkou je pravda. Mnoho žen je však neslyšelo neboť byly stále pohlceny dosavadními zkušenostmi mučením a útrapami. Proto Merlain řekl, aby se ještě tyto ženské duše vrátili zpátky do nižší úrovně a sdělili jim, co cítili, viděli, slyšeli a zažívali. Když to sdělili, mnoho žen se radostí a s nadějí rozběhli do výtahu a jelikož se tam všechny nevešli, vytvořil Merlain dalších několik výtahů na víc. Zůstalo však ještě několik žen, které byly opravdu brutálně zneužívány.  Byly tak vyhaslé, že ani ty světelné výtahy které tak zářili neviděli.  Zvlášť jsme  se pak každé ženě věnovali a rozjasňovali jejich energetický duševní systém a pomáhali jim najít v sobě naději a zbytky síly, aby zase mohli věřit, že je také dobro. Dál se o tom nechci zmiňovat, protože jsme s Merlainem museli rozebírat jejich zkušenosti s mučením a trápením, které tyto duše museli zažít a bylo to opravdu velmi brutální co bylo na těchto duší a jejich fyzických tělech způsobeno. Bohužel se našlo i několik žen, které byly již tak zdecimované, že nepomohlo nic, než větší část jejich bolesti převzít na sebe a nechat ji projevit skrze mě do fyzicky citelného projevu. Dostala jsem na výběr od bytostí, že to je jen nabídka pomoci, ale nikoliv nutnost toto podstoupit. Jenže když jsem je viděla a slyšela jak trpěly rozhodla jsem se, že to podstoupím. Dostala jsem oznámení, že má přijít i dcera Kristýnka a pak s Merlainem mě měli držet. Když mě drželi řekla jsem že jsem připravena a čekala co se bude dít. Bolest fyzická ale i psychická se začala postupně tak rychle a silně projevovat, víc a víc, že jsem křičela a třásla se. Slzy se mi koulely po tváři a já se začala tou intenzivnější bolestí ztrácet vědomí. Což se také stalo. Omdlela jsem, ale tím jak mě drželi, tak jsem se ve vaně neutopila. Po chvíli jsem se probrala a začala jsem nenávidět všechny muže. Merlain my však vysvětlil nějaké věci a tak jsem od nenávisti odpustila a uvědomila si, že všechny muži nejsou stejní a že to jsou převážně muži ze středního východu. Po odpočinku jsem hrdinně chtěla pomoci dalším ženám a nechtěla je v tom nechat protože když se toto dozvěděli ostatní dušinky, které byly mučeni a ponižovány žádali po nás také pomoc. Přišlo jich tenkrát asi cca okolo jednoho milionu. Bytosti, moje vyšší Já mě však zastavili a řekli, že jim pomůžeme zase zítra. Když jsem se zeptala proč ne hned, že to potřebují a že jsem ochotna to všechno znovu prožít i když jsem se toho moc bála, řekli mi, že po psychické stránce bych zvládla ještě dnes dalších sto tisíc ženských duší, ale že mé fyzické tělo by již zkolabovalo a hrozilo by tak  selhání nervového systému s pravděpodobným infarktem a mrtvicí. Toho jsem se zalekla. Duším jsem sdělila, že zítra budeme pokračovat, ale že dnes již ne. Odpojila jsem se z této sféry a vrátila se plným vědomím do svého fyzického těla. Celý večer a celou noc mě pak hřála příjemná energie, příjemný pocit, že jsem pomohla tolika ženám, Stále jsem se usmívala.

 

Jak jsme odevzdávali další část ega.

Tak to bylo pro mě  a moji dceru Kristýnku velmi zajíme, spíš překvapující. To bylo tak. Jako rodina jsme se rozhodli něco koupit. To co jsme chtěli měli v mega tesku v Ústí nad Labem. Když jsme se tak rozhodli, že tam pojedeme, začali jsme se samozřejmě převlékat a my ženy jsme počítali s tím, že se i trochu namalujeme. A to jsme si právě jen mysleli. Přišla mi informace, že pokud chceme jet do velkého nákupního centra v Ústí nad Labem, měli bychom jet tak jak jsme momentálně oblečeni a upravený. To jsem začala ihned protestovat, že přeci nepojedu někam jako strašák ve vytahaných teplákách, s vrkočem na hlavě a se špinavým tričkem ze zahrady. To samé začala protestovat Kristýnka. Merlain se jen zarazil a přemýšlel jaký to má význam, jak nás tohle má popostrčit v poznání sebe sama. Za chvíli na to přišel a řekl, zřejmě tu jde o shození ega, předsudků co si o nás lidé pomyslí, když tam vejdeme jako zálesáci. Merlain měl na sobě špinavé tepláky a starý ošklivý svetr jelikož byl na zahradě a dělat nějaké podzimní práce. My s dcerou jsme tak nějak stále protestovali a říkali si, že tedy radši nikam nejedeme. Merlain nás pak přemluvil, že to bude sranda jak se budeme všichni stydět a cítit divně. Říkal pojďme si to prožít holky, pojďme si tuto zkušenost procítit opět na vlastní zkušenost. A tak jsme jeli do nákupního centra jako bezdomovci. Špinavý, neupravený a i upocený. V tesku jsme se pak našim pocitům smáli a zakoušeli ostudu. Když jsme pak jeli domů vše z nás odpadlo a byli jsme rádi, že jsme to prožili. Jenže to nebylo všechno. Stále jsme ještě tak trochu žili v předsudcích, aby nás lidé nepomluvili a co o nás řeknou, když nejsme dobře společensky oblečeni. Netrvalo dlouho a jelo se znovu. Tentokráte jsem měla na sobě noční košili! Smáli jsme se a říkali jsme si různé příhody, které by se mohli v tesku stát, jako je že na nás zavolají policii, nebo že nám lidé začnou dávat do košíku drobný atd. No nic, tak jsme vyrazili do centra a vše si znovu pěkně od žívali.  To se celkově ještě dělo 4 krát, kdy po čtvrté jsme se s tím smířili a přestali řešit předsudky o tom co si lidé o nás pomyslí. Ještě jedna věc. Vždy to přišlo nečekaně, vždy v době, kdy nikdo z nás nevěděl, že se někam pojede tak jak jsme právě teď oblečení. Ještě že tak nemusíme jezdit na sdílení :-)

 

Děti.

Často za námi chodí duše dětí. Děti, které jsou již narozené a děti, které se teprve narodí. Tyto co se teprve narodí se chtějí narodit do naší rodiny, což je příjemné :-), ale děti, které jsou již narozené chodí za námi pro pomoc. Často tyto děti řeší určitou nespokojenost především vůči svým rodičům. Totiž rodiče jim často mění jejich určený vývoj a směr. Je velmi mnoho případů a proto si řekněme jedem jako poučný. Tedy prodral se k nám jedna duše, která je již narozena jako chlapec. Je to Čech. Říkejme mu třeba Honzík. Honzík je velmi šikovný na sporty a to především na hokej. Do hokeje ho samozřejmě tlačí tatínek, který si tak plní své vlastní touhy, které si sám nemůže splnit. I když je Honzík velmi talentovaný a hraje již jako dítě v profesionálním klubu, hokej ho tak moc nebaví. Vše dělá jen kvůli tatínkovy, který zapomněl na to, že je tatínkem a stal se neúprosným přísným jakýmsi trenérem. Nutí Honzíka stále trénovat a dodržovat přísná pravidla a příkazy. Honzík již několikráte sděloval že ho hokej baví ale nemá ho touhu hrát na profesionální úrovni, protože se tak nevěnuje sám sobě, nevěnuje se těm věcem, které opravdu sám chce. Říkal to mamince i tatínkovi. Maminka ho prý chápe ale proti tatínkovi nezmůže nic. A tak se Honzík rozhodl, že tatínkovi ukáže i jiné stránky, které tatínka moc nepotěší. Říkal, že teď když je dítětem, tak nemá šanci, ale až dospěje dojde k věci, která tatínka velmi zklame. Když jsme se ho ptali jaký má tedy plán odpověděl. Tatínek podvádí maminku každou chvíli. Je velmi na holky a počítá s tím že nejenže budu nejlepší hokejista ale také že budu mít plno žen. A v tom ho právě velmi zklamu. Rozhodl jsem se, že má orientace bude homosexuální. Až se to tatínek v mé dospělosti dozví, zboří se mu celý svět, protože tatínek homosexualitu doslova nenávidí.
Tak i takto umí děti vychovávat rodiče.

Jednou když jsme odváděli duše po tragických úmrtí ( většina duší je při rychlém nečekaném přerušení, nebo přetržení energetických spojů velmi zmatena a často lidově řečeno bloudí), přišla  k nám dětská duše, která před násilnou smrtí byla děvčetem. Tato duše, tedy toto děvčátko bylo v celku spokojené a stále si hrálo. Přišlo za námi ze zvědavosti. když jsme se ji ptali jakým způsobem odpustila své fyzické tělo, řekla s klidem že byla zavražděna. Ptali jsme se jí proč tedy zůstává v nižší sféře, když má volno doslova vylítnout do vysokých sfér. Odpověděla že se na bojí protože to tam nezná ale tady, kde právě přebývá je jí to známé a tak se v této nižší sféře nebojí. Přitáhla ji však zvědavost a síla světla, které vznikalo při otevírání bran do vyšších sfér, když jsme pomáhali očisťovat a ukazovat jiným duším, že mají možnost jít do vyšší úrovní bytí. Toto děvčátko stále pozorovalo jak pomáháme příchozím duším vejít do vyšších stavů projevu a když jsme asi cca po hodině chtěli ukončit tuto práci abychom si odpočinuli tak začala plakat. Tato holčička nechtěla abychom z její sféry odešli a volala že chce být s námi. Vysvětlili jsme ji, že by se neměla vázat a že to po čem touží, což je nebýt sama dostane jedině ve vyšších sférách, kam má možnost na rozdíl od jiných duší jít. Tato dětská duše se ihned rozhodla, že chce do vyšších sfér a požádala nás o pomoc. Jenže, když jsme ji vysvětlovali určité zákony vesmíru a začali otevírat brány, objevila se jiná temná duše, která všemu jen v tichosti z dáli přihlížela. Merlain se k té duši přiblížil a tato duše začala utíkat od něj dál. Merlain na ni volal, aby se ho nebála, že ji chce pomoc a nikoliv ublížit. Tato duše se pak přiblížila a já  z toho měla husí kůži. Byla tak chladná a z jejího vyzařování čpělo něco odporného a velmi nepříjemného. Merlain učinil nějaké magické věci zřejmě, asi nějaké ochrany jelikož jsem pak za cítila jak ta nepříjemná energie té duše slábne až se úplně vytratila. když se pak Merlain zeptal kdo je, odpověděla že je vrahem té holčičky a že zabíjet lid je její práce. Věděli jsme, že tato duše je stále ve spojení se svým fyzickým tělem, tedy nezemřela. Zeptali jsme se proč je tedy tady, proč přišla a tato duše odpověděla že ji přilákalo světlo které zde každou chvíli zasvítí ( při otevírání bran se na chvíli propojí světlo z vyšší sféry nebo úrovně do nižší, aby tak vznikl přechod, výtah či most ) a také proto že je zde spojitost mezi ním ( nájemný vrah je muž) a duší děvčátka. Děvčátko se ho vůbec nebálo, bylo moudré a jako dítě ve fyzické podobě stále vědělo že smrt neexistuje a tak si ze smrti svého fyzického těla nic nedělalo. Jenom se cítilo opuštěně a mělo strach z neznáma co se týče vyšších sfér. Děvčátko nemělo žádnou zášť vůči nájemnému vrahu a proto mu nebylo co odpustit. Vešlo tedy do světelného výtahu a s úsměvem na nás mávalo. Zeptali jsme se duše vraha za jakým účelem činí tuto práci. Bylo jím řečeno že už jako dítě byl speciálně vycvičen pro zabíjení lidí. Tedy byl již na tuto práci připravován od mala. On sám již tuto práci dělat nechce protože ví že se věci změnili  a měnit budou. I když je prý vycvičený zabiják neboli uklízeč, má také vycvičené a zvýšené určité vjemy takže cítí energie ve fyzickém těle a proto u něj došlo ke změně a přehodnocení svého myšlení a různých přesvědčení. Poprosil nás zdali bychom mu mohli pomoci. Ukázali jsme mu jiné pohledy na svět a i jiné úrovně, které však musel pozorovat jenom zdálky, jelikož jeho vibrační schopnost byla mnohem nižší. Po té zdělil, že ukončuje lidské životy za peníze, které nejsou malé a že to byly zakázky, které se netýkali obyčejných lidí ale že to byly lidé kteří se sami podíleli na špinavých obchodech. Byly to samé mafie, které si tak vyřizovali své rodinné neshody mezi jinými mafiánskými rodinami. Bohužel zákony podsvětí jsou přísná a neoblomná a proto nachází-li se například v zakázce uklidit celou rodinu, patří do toho i nevinné děti, aby tak nevznikala možnost budoucí pomsty. Když jsme vše ukázali této duši, která se stále ještě projevovala ve fyzickém těle jako nájemný vrah, rozhodla se že s tím skončí a řekla že před dvěma dny ( v té době) udělala poslední zakázku a tím její život ve fyzickém těle končí. Zeptali jsme se že to zní jako by chtěla spáchat sebevraždu. Tato duše odpověděla, zabíjet již dávno nechce ale musí jelikož podepsala smlouvu a v té smluvě také stojí, že pokud nesplní jakoukoliv zakázku, dojde k její vlastní likvidaci jejím vlastním zaměstnavatelem. Pak zdělila že, utéct či se někde schovat nemá význam, jelikož v jeho fyzickém těle a to u všech jeho kolegů, jsou sledovací čipy které jsou na bázi nanotechnologie a jako takové jsou pak nejen v celém krevním oběhu, ale také díky krvi i v tkáních jako je třeba srdce.

Tato duše se vzdala svého života tím, že nesplnila příkaz( další úklid) a za 4 dny přišla znovu již celistvá, což znamená, že již nenapájela své fyzické tělo k životu, které bylo jeho kolegy usmrceno. Po té jsme i této duši pomohli do světla.
Pro ty, kteří zatím neznají zákony vesmíru: Za prvé, nelze, neexistuje a je nemožné, aby se nízko vibrační bytost ( energie) dostala do vysokých vibračních sfér. Panuje zde zákon, že stejné ke stejnému. Tím, že se duše vraha sama vzdala svého pozemského života jen aby nemusela již dále vykonávat práci, která ji již nebyla příjemná se sama na vibrovala na vyšší úroveň, což ji umožnilo do vyšší úrovně světla vstoupit. Ani holčička, jejíž pozemský život byl násilně ukončen právě touto duší vraha neměla vůči němu žádnou zášť či zklamání, vztek a nebo pomstu, což jí samotnou doslova vyšvihlo do velmi vysokých sfér, jelikož se rozhodla, že nebude těmito nízkými emocemi, vlastnostmi a pudy zatížená. Za druhé, ať vrah nebo světec, všichni zde na planetě zemi v tomto duálním vesmíru žijeme to co jsme si předurčili. I když se pak v samotném životě může předurčený plán trochu jinak změnit , stejně jde o projev, o získání zkušeností, takže dělat rozdíly mezi dobrým a zlým je zatím pouze nepochopení zákonů tohoto vesmíru. Proto nechovejte v sobě zášť vůči každé duši či člověku, která si zde přišla odžít to, co si naplánovala a hlavně to, co ji bylo dovoleno nejvyšší božskou kontrolou. Kdyby to nebylo dovoleno, nikdy by se to nestalo.
Něco pro zasmání.
Když jsme převáděli duše z nízkých vibračních polí do vyšších, vzpomínám si na jednu duši. Byla to zemřelá stará babička, která se jako vědomí duše radovala z úlevy od bolestí a nemocí a trápení, které zažívala ve svém bývalém již starém fyzickém těle, že si neuvědomovala, že zůstala na nižší úrovni, kde vůbec nemusela být. Tak jsme ji ukázali vyšší úroveň a  když do ní jen tak nakoukla ihned se s části s touto úrovní prolnula a tak okamžitě získala informace a energetický vibrační náhled této dimenze. Byla z toho tak radostná, že si ani neuvědomovala nadšením to co říkala. Tenkrát jsme se s manželem zasmáli, jelikož toto duševní vědomí z nadšení z nové vyšší úrovně nás prosilo a zvalo, abychom šli s ní. Vůbec si nadšením neuvědomila, že kdybychom šli sní, museli bychom opustit svá fyzická těla, tedy zemřít. Nadšením říkala  a prosila pojďte se mnou, ta nová úroveň je nádherná pojďte se mnou opravdu je to tady krásný. Merlain odpověděl že to nejde a smál se a tak se babička obrátila na mě říkala tak pojď alespoň ty, fakt je to tu nádherný  a příjemný. Smála jsem se a řekla, že to opravdu nejde, že se to týká jen jí, ale nás zatím ještě ne. Pak si to uvědomila a začala se omlouvat.
Jednou když jsem si šla lehnout a usnula, tak jsem se probudila do jiné reality. Mé tělo stále spalo, ale já vědomí jsem byla jinde. To se mi poměrně stává často, ale tentokráte jsem byla tam, kde bych to neočekávala. Objevila jsem se v moři. Mohla jsem normálně dýchat pod vodou a vodu jsem cítila tak akorát až to šlo do pocitu, že jsem ji necítila vůbec. Chvilku jsem se rozhlížela okolo sebe a pozorovala mořské podvodní okolí. Najednou ke mě připluli delfíni. Nevím přesně kolik jich bylo, ale bylo jich hodně. Plavali radostně okolo mě a cítila jsem z nich, že jsou z našeho společného setkání šťastní. Rozmlouvali jsme spolu a plavali společně v moři, jako kdybychom byli odjakživa spolu. Bylo to velmi povznášející a poučné, jelikož mi delfíni vyprávěli příběhy a určitá moudra, která se týkala nejen jich samotných, ale i lidí. Dokonce mají i svá dá se říci po lidsky pořekadla. Hned jsem sdělovala, že i my lidé máme pořekadla. Na to však Delfíni odpověděli že ano, ale nevhodně je chápeme. Zeptala jsem se tedy ať řeknou příklad, abych pochopila. Sdělili, že lidské pořekadlo, které se vztahuje nejen na lidi, ale na všechny a vše, zní takto: nedělej druhému to co nechceš aby dělal tobě. Delfíni mi sdělili, že toto pořekadlo je nevhodně pochopeno a dokonce i překrouceno. Zeptala jsem se jak má znít správně a dostala jsem tuto odpověď: nedělej sobě to co nechceš aby jiní dělali tobě. Rozdíl je v jednom slovíčku. Ve slovíčku, které je tak velmi důležité a to nedělej druhému má být nahrazeno nedělej sobě.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png