Kryonovy „Marshmallow Messages“ – květen 2014

datum 4. 6. 2014

VNITŘNÍ MISTROVSTVÍ

DNA je anténa těla naslouchající hlubokým myšlenkám vašich zjevení, průlomům v pevném předivu strachu a frustrace. Měří nejvyšší stupně vaší radosti a vrcholy vaší touhy. Vidí úsměv na vaší tváři, když konečně pochopíte, že cesta k Bohu pro vás byla vždy otevřená a dostupná. Odpovídá organizováním buněčné struktury, aby pozvedla to, kdo jste, a aby doplnila váš život na Zemi. Používá každou vrstvu v její velkoleposti a dokonalými způsoby, které vytvoří polévku léčení, souhru láskyplného tvoření a ocenění záměru lidské bytosti. Lidské bytosti konečně začínají chápat vnitřní mistrovství!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Dvanáct (tato kniha je nyní i v češtině!) -

12.05.2014
PLÁŠŤ MISTRA

No, drahé lidské bytosti, možná je načase obléci si plášť mistra – mistra s vaším jménem, s vrstvami toho, kým jste. Pokud to uděláte, veškerá genetika vašeho těla bude tento plášť poslouchat. Když pak promluvíte k sobě a řeknete: „Je čas na změnu,“ uzavřete tím novou smlouvu. Změní se vaše buňky! Říkají: „Chceme se radovat a užít si lásku Ducha. Chceme změnit svou buněčnou strukturu, naše genetické uspořádání. Chceme svým záměrem ovlivnit vše, co máme, stejně jako to dělali mistři.“ Rozumíte tomu, co vám říkáme? Chápete, jak významné to je?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- Z Kryonovy Knihy Deset -

19.05.2014
VYKRESLENÍ VNĚJŠÍCH LINIÍ

Už dříve jsme vám říkali, že čím výše vibrujete, tím více se rozšiřuje vaše energetické pole. Dokonce jsme vám říkali, že někteří z vás mohou zvětšit délku své Merkaby až na osm metrů (27 stop). Věděli jste to? Jak to souvisí s vykreslením vnějších linií? Drahé lidské bytosti, je na čase, abyste se viděli tímto způsobem – každý den. Svou energií jste mnohem větší, než si myslíte, že jste.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Osm -

26.05.2014
VZESTUP

Vzestup (někdy překládáno jako nanebevstoupení – pozn. př.) je dokončením studia dle plánu a se svolením – je to lidské oprávnění v nejvyšší formě. Je to svolení, které si ZASLOUŽIL každý, přesunout se do statusu, díky kterému ZŮSTANETE na planetě a budete žít velmi dlouhou dobu, zatímco se skutečně přesunete do další inkarnace, kterou jste pro sebe vytvořili – aniž byste museli projít smrtí. To je vzestup. Chápete to? Přesunete se do dalšího naplánovaného vyjádření, ponecháte si svou biologii a vibrujete na dostatečně vysoké úrovni, aby bylo možné něco takového provést bez smrti.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Šest -

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz awww.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico