Tento živý channeling byl přijat v roce 2013 na semináři Sedona Experience
Jde o úryvek ze semináře Lee Carrolla pro skupinu Crimson Circle. Jedná se o nečekaný osobní channeling pro Andrého Ferrellu, „evolučního umělce Ducha“, který měl prezentaci krátce před tímto channelingem. (V závorkách jsou uvedeny poznámky překladatele)


Lee Carroll:
My channeleři jsme neustále „na příjmu“. A čím déle toto děláme, tím více jsme „na příjmu“ v momentech, kdy na příjmu ani být nechceme. (Smích publika.) A to se děje právě teď, když se vám chystám ukazovat diapozitivy a pokračovat v učení. Všechny ty věci, které jsem si nachystal. Jsem připravený se do toho pustit na plno, když v tom se ozve Kryon a říká (hlubokým a klidným hlasem):„Zastav!“ (Opět smích publika.) A pokaždé, když to udělá, tak mu říkám (na oko nešťastně): „Kryone, ale já mám nachystané diapozitivy…“
André, mohl bys prosím přijít na pódium? (André přichází.) Vidíš tu zelenou židli? Prosím, posaď se na ni. (Lee se přesouvá k Andrému.)
Kryon ještě nikdy neprováděl osobní „čtení“. Nikdy! Až dnes. (Potlesk.) Nezačneme s channelingem, ten má přijít až na konci dnešního dne. Ale Kryon mi řekl: „Zastav.“ A tak jsem zastavil, odkládám své hodinky a brýle a dělám to, co dělám pokaždé, když channeluji. Nejsem si vůbec jistý tím, co se nyní stane. Nevím proč, ale Kryon říká, že musíme mluvit o tom, co jsme právě viděli. (André Ferrella předtím ukázal video, na kterém je zaznamenáno vyzařování Já Jsem. Odkaz přidáme na konec channelingu.)
Nejsem překvapený. Tento rok je pro to vhodný a budeme o tom ještě hovořit – o tom, co cítíme, o odhaleních, která přicházejí. Včera jste slyšeli o překvapeních ve vašich životech a dalších věcech, o kterých hovořil Adamus. Odehrává se zde skutečná rekalibrace. Všichni se kvůli tomu cítíme trochu neklidní. A to se začne měnit. Proto nejsem překvapen ani tím, že zde nejspíš máme něco, co nám pomůže identifikovat, co se zde skutečně odehrává a co potřebujeme vidět. (Mluví o tom, co André prezentoval.) Myslím, že to zapůsobilo na nás všechny. Na mne to udělalo velmi silný dojem a jsem velmi rád, že jsi zde, abys to mohl předvést nám všem. Tolikrát, kolikrát to bude možné.
Tak tedy. Když se dostávám do meditativního stavu, tak nestojím a neprocházím se kolem. (To dělá channeler Adamuse.) Nikdy jsem to nedokázal, tak žárlím. (Směje se.) Tak se tedy dostaňme na to „místo“. (Zavírá oči a chvíli se soustředí.)
Kryon:
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Toto je doba, kterou vaši předkové předpověděli, kdy staré duše vytváří změnu na planetě Zemi. Nedávno jsem k vám hovořil v této místnosti. Předal jsem vám technické, fyzické a vědecké informace. Říkal jsem vám, že splynutí lidské duchovnosti v kombinaci s vynálezy pomůže vyobrazit velkolepost lidské bytosti. Říkal jsem, žepřichází vynález, a že to vše závisí na tom, co uděláte, protože jste za to zodpovědní. Ale ten vynález, který bude zkombinovaný s kryotechnologií bude kvantovým filtrem, který lidstvu umožní vidět kvantové pole. Je to vynález fyziky a bude objevem století. Umožní lidem vidět to, co nikdy neviděli, pouze tušili, co v něm je – metafyzicky a duchovně. Když lidé otočí tento vynález na hvězdy, uvidí věci, o kterých si nikdy nemysleli, že je uvidí. Když ho však někdo „náhodou“ otočí na lidskou bytost, můj příteli (oslovuje Andrého), pak uvidí to, co jsme právě viděli.
Dovolte, abych vám vysvětlil, co to je, protože zde sedíme s Andrém, což není jeho jméno, i když je pod ním znám celý život. Je to stará duše. Je to evoluční umělec. To, co se mu přihodilo teprve v posledních letech a ukázalo se až v minulém roce a on to nyní může ukázat na tolika místech, na kolika jen bude chtít – to chci nyní identifikovat. Chci ti dát jinou perspektivu (obrací se na Andrého), protože ty vidíš to, co ukáže ten filtr. Vidíte zde stát lidskou bytost (při vyobrazení). Co jste viděli v průběhu 17 minut, to bylo shrnutí jednoho lidského života. Proto se barvy měnily tak rychle. Chci vám vysvětlit, co jste viděli.
DNA má v sobě kvantové pole. Když vezmete biliony molekul naráz, dostanete kvantové pole kolem lidské bytosti. To, co jste viděli na obrazovce, bylo omezené. Musí to být větší, André. (Publikum se směje a André s radostí a vděčností říká: „Ano. Ano. Ano!“) Protože se díváte na Merkabu. A Merkaba měří 8 metrů. A dovol mi, abych ti řekl (dojatě), co tyto duše mají vidět, André. (Dále se obrací k publiku.) Někteří z vás už to vědí a vaše komentáře byly dobré. Jeden z vás řekl: „To jsem já!“ Ty jsi to viděl, že? Dovolte, abych vám všem řekl, co jste viděli.
V kvantovém poli kolem lidské bytosti je vše, co je. Zároveň ale odhaluje i atributy lidské bytosti. Nejen emoce, ale i duchovní probuzení. A ukazuje i dualitu. V těch 17 minutách jste viděli momenty, kdy byl téměř konec. Viděli jste momenty, kdy dualita téměř převzala kontrolu. Viděli jste probuzení, strach, žárlivost a viděli jste lásku. To všechno tam je. Můžete v ní vidět velkolepost Boha. To vše tam je. Hudba zní pravdou, protože ta se příliš nemění. Umožňuje vám vidět, co tam je. Je toho mnohem víc, než vůbec dokážu popsat, co vám kvantový filtr umožní vidět. Adlouho před tímto filtrem zde máte evolučního umělce, aby vám to ukázal. Je načase, abyste viděli svou velkolepost. Je načase, abyste viděli sebe tak, jak vás vidíme my.
Můj partner zavírá své oči, když channeluje, a už dvacet let se snaží publiku vysvětlit, co viděl, proč ho to rozptyluje a proč zavírá oči. Teď už to víte. Jaké to rozptýlení! (Smích Kryona i publika.) Tolik světla… Evoluční umělec, kterým (André) je, je mistr světla! Jeden člověk předurčený k tomu, aby vám ukázal, jak vypadáte. Nejsou to bytosti vycházející z vás. Nejsou to andělé na nebesích, není to mistr. Jste to vy! Takto pro nás vypadá každá lidská bytost. A nyní víte, proč bude kvantový filtr vynálezem století. Kvůli tomu, co fyzici udělají s touto informací, až uvidí, o čem jsou lidské bytosti.Tehdy začnete přecházet přes most mezi vědou a vírou, který vede na druhou stranu závoje. Bůh je mistrem fyzikem. A je na čase, aby mistr fyzik představil celou fyziku. Nejen její lineární část.
(Obrací se k Andrému.) Gratuluji ti, příteli. Ve správnou chvíli, na správném místě a se správnými nástroji, Lemuřane.
A tak to je.
Lee Carroll:
Nyní Kryon říká: „Pokračuj.“ (Smích.)
Zdroj originálu: You Tube kanál André Ferrella
Původní 17 minutové video, o kterém Kryon hovoří, již není k dispozici, ale zde je 7minutová verze:https://www.youtube.com/watch?v=P5CMq83avI4 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png