Kryon - Obnova linií posvátného kněžství Země

datum 1. 8. 2014
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 14.07. 2014
Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.
Zdravím vás moji milí a vítám vás ve dnech, které jsou pro Lady Gaia velmi vzrušující a nové. Srdce Země se otevírá a vy máte příležitost být přitom a v radosti propojit zář svých srdcí se září zemské jedinečnosti.

Země se vydala směrem, který pro ni znamenal velké rozhodnutí, co se týká její osobní cesty. Ví, že kráčíte spolu s ní, a že je živým organismem, který se skládá z nespočtu mnoha dalších bytostí,přičemž všechny tyto bytosti jsou na jejím stavu nějakým způsobem závislé. Na své cestě vzestupu se rozhodla zvolit zkratku a tento stav probrala se zástupci všech říší, které s ní na vzestupu spolupracují. Byli zde zastoupeni i lidé a vědomí lidstva kontaktovalo každého z vás. Všichni z lidské říše byli kontaktování během spánku, neboť spánek je stav, kdy se vaše duše přibližuje osvícení, je v energii neutrality a naladěna na svůj Božský proud. Právě ve spánku nejsnadněji zachytáváte signály z druhé strany závoje. Jste otevřeni informacím, které k vám proudí z vašeho prapůvodního domova a je to stav, který nikoho nevynechá, který nelze obejít. Ve spánku jste všichni napojeni. Jen vědomí pak rozlišuje, co se vám ukáže ve formě snů a uloží se to dále ke zpracování do podvědomí nebo to, co zůstane na nevědomé úrovni duše, avšak stále přístupné a otevřené k čerpání informací, které jste tímto způsobem získali a váš duch byl jimi obohacen. Neustále tak během spánku absolvujete různá školení, různé cesty nejen po Zemi, ale i do vzdálených říší a vesmírů, pracujete skrze prostor a čas a mnozí z vás se ve svých snech vydávají do minulosti, aby napřímili své „vlastní linie osudu“. A to je to, o čem s vámi chci nyní hovořit. To je to, co se i Země rozhodla udělat a tím se rozhodla pro zkratku ve svém vývoji. A spolu s ní se pro tuto transformační zkratku rozhodli i ti, kteří jsou vědomými vysokými světly v lidských tělech a touží učinit nesmírný pokrok svého rozvoje během pobytu na Zemi.

Pro Zemi znamená zkratka vyřešení jednoho zauzlení.
Pro vědomé lidi znamená propojení více faktorů svého Já a vyhlazení svých kořenů minulosti, čímž dojde k hlubokému uvolnění.
Pro nevědomé to znamená „svezení se“ se Zemí, avšak za sdílení okolností, kterými prochází Země, avšak bez vědomé účasti na rozvoji svého Já.

Vzniknou tak velké rozdíly mezi vědomými a těmi, co spí. Neboť spánek těch, co spí, se obrazně řečeno prohloubí. A ti, kteří spí a přesto jsou z části bdělí – tj. většina těch, co hledají, avšak nežijí informacemi, kterými k nim jejich nitro hovoří, stále hledají vně a jejich ego je vede slepou uličkou, která je mnohdy poseta květinami hezkých slov a pozlátek moudrostí, ti dostanou řadu témat ke zpracování a možnost rozhodnout se dále spát a svou duchovní cestu vzdát nebo na svém Já intenzivně zapracovat. A to je to období, o kterém se duchovní bytosti zmiňovaly již v závěru loňského roku a dávaly impulsy k tomu, aby si lidé uvědomili, že nejcennější část práce, kterou pro ostatní dělají, je práce na svém osobním rozvoji. Že to, jak se daří nitru člověka, je ukazatel jeho směru, a pak se člověk nemůže vydat do spárů víry falešného duchovního světa, který člověka pouští jen do povolených hranic a směrů. Nitro člověka, která je čisté a otevřené, to otevírá srdce a pomáhá jiným mocnou silou vykoupení. Těchto lidí přibývá, ale zároveň jsou zde i ti, kteří zaslepením svého ega uvádí sami sebe v pochybení, lásku necítí, nežijí touto láskou, jen jiným radí, jak láskou žít a jak se touto láskou lze od všeho osvobodit. A i ty takové znáš a možná, že i ty ve svém srdci lásku nepoznáš a jen o ní mluvíš a sníš o tom, že k tobě přijde ve správný čas. Však láska nechodí na zavolání. Je součástí každého z vás a je jen nutné ji probudit, nechat proudit a kvést. Jen poznat a sžít se s tím, že láska nebolí, že je to energie, která povznáší a vibračně zvedá tvé okolí. Pak změní se i zář tvých očí a tvé oči o tobě hloubkou lásky promluví.

Země se rozhodla napřímit časovou etapu, která jí kdysi vychýlila z přímého směru vzestupu. A tento proces není jen o Zemi samotné. Je o všem, co se na Zemi vyskytuje. Je to celistvý proces obnovení linií posvátného kněžství Země. Tento proces započal v červenci 2014 a letní období ho ještě víc posílí a probudí. V dalších měsících bude tato cesta intenzivně pokračovat a zkratka nabere prudkého vzestupu napřímení. Představte si osmičku, která se skládá z jedné přímky, a která byla zauzlena v nekonečnou řadu cyklů a opakování, až člověk ztratil přehled kde je začátek a cíla z cesty se stala opakovaná nudná cesta, která nikoho dál než do určité nejvzdálenější úrovně osmičky nepustí. Jen na úhlu pohledu pak záleží, jak velkým pokrokem procházíte. Pokud jste byli na druhém konci osmičky, pak může být pokrok rapidní, přesto vám však nedovolí překročit určité hranice, které vytváří osmičku. A po takovýchto osmičkách běží životy většiny lidí na Zemi.Ačkoli karma byla odpuštěna všem, lidé stále žijí ve svém principu zauzlení, který souvisí s jejich minulým životem a ze zkušenostmi, které načerpali při pobytech na Zemi.

Na těchto principech zauzlení fungují terapie, které vznikly v dobách duality. Nepustí vás do hranic vaší neomezenosti, jen vyčistí onu časovou stopu, která může být větší či menší podle toho v jakém úseku vaší osmičky změna určitého stupně prozření nastala. Je to pro vás pak větší či menší boom a je to práce, která vyžaduje spoustu času a sil. Však v dualitě jste neměli jiných možností než jít cestou větší či menší úlevy od vašeho utrpení. Dnes se můžete vydat cestou jinak. Karmické vzorce byly rozpuštěny a jediné, co zbývá, je závislost na vašich minulých vzorech, na zkoumání příčin a detailů, na pocitech viny a ukřivděnosti, na zraněních, na kterých lpíte v důsledku energie neodpuštění. Vše ostatní je pryč a zbývají zbytkové energie, které čas od času sama od sebe snímá Božská moc.

A Lady Gaia se rozhodla změnit své vzorce, na kterých lpěla a vymanit se tak z osmičky minulosti, která ji vedla pouze k omezenému rozpínání. Lady Gaia rozvazuje v tomto období svoje karmické zauzlení s minulostí, ze které k ní proudí bolest a utrpení. Otevírá tak témata, která kdysi zavřela pro svou ochranu i pro ochranu lidí, a nyní je třeba je dokončit, aby se od těchto témat zcela osvobodila. Znamená to, že se více než kdy jindy začne čistit krajina. Lady Gaia požádala o sejmutí otisků válek a násilí a bylo jí vyhověno. V čase, který nastává, se tedy bude konat zázrak obnovy přírodních říší. Avšak než se tak stane, otevřou se zavřená pouzdra minulosti a můžou být povoláni pracovníci světla, aby nějakou aktivní činností snížili dopad energií, které se uvolnily a svou láskou, aby krajinu doprovodili do vyšších energií vzestupu. A jelikož Země měla tolik odvahy otevřít se této hluboce transformační cestě svého Já, je tato cesta otevřená i pro všechny bytosti na Zemi. Tudíž i lidé začnou v tomto období pociťovat otevírání své nezpracované minulosti, něčeho, co jim brání se posunout dál, situacím, kde chybí odpuštění, kde je nedostatek lásky. Zkrátka jsou to situace, kde přes lásku vzniklo přemostění nějakou nízkou energií, která lásku nahradila. Díky tomu začnete sbírat střípky své lásky a začnete kompletovat svou energii lásky, která vás tvoří.

Tohle není karma, moji milí. Tohle je transformační cesta, která skrze odpuštění vede k pochopení vás jako celku ve svém multidimenzionálním Já. Tato práce je to, co nyní otřásá Zemí. Uvolňují se velké zátěže, aby Zemi mohlo prostoupit zlaté světlo a mohly se obnovit dráhy posvátného kněžství, které jsou pod povrchem Země. Až se propojí, následně na to se na Zemi objeví jevy, které nebylo možné vidět po tisíce let. V lásce se otevřou přístupy do prvních stupňů nitra Země. Ze Země se vztyčí průchozí portály, aby Země byla lépe a přesněji navigovaná zpět k energii svého Stvořitele a tyto teleportační portály také poslouží k tomu, aby první z vás vycestovali do jiných úrovní Země. A tak čím více se stáváte láskou, tím více možností vás čeká.

A já Kryon mám velkou čest být při dění změny vašeho světa. Je to čest i pro všechny bytosti, které se procesu účastní a pomáhají každému z vás.

Nechť je vaše světlo požehnáno!

Nechť jej prostoupí vlna milosti a dokážete se spolu se Zemí osvobodit ze zajetí své linie minulosti!

Nechť si vzpomenete na to, že jste láskou a v lásce rozvíjíte své světlo a své schopnosti!

S láskou
Kryon

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky. Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Facebook: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico