Poselství Kryona k energiím současnosti, 18.3. a 19.3. 2015
18.3. 2015
Zdravím vás moji drazí, jsem Kryon z magnetické mřížky.
Budu se vracet k předchozímu channelingu z 16.3. 2015. Jak jsem již řekl, vše je, jak má být. Lidé se začínají probouzet a vstupovat do svého nitra. Tam si uvědomí vše, co je správné a jak mají pracovat na své očistě těla a zároveň mysli. Vše je dokonalá souhra těchto krásných láskyplných energií. Tyto energie nutí pozastavit lidi (vás všechny) a zamyslet se nad sebou, nad svými skutky a jakým způsobem vše očistit.
Lidé v sobě nacházejí sílu, vůli, lásku k bližním a v sebe sama. Tyto láskyplné energie proudí všemi směry a nikomu se nevyhnou. Vplují i tam, kde byste je nikdy nečekali a nevpustili. Ve vašem nitru se budou probouzet v plném rozsahu a tvořit lásku kolem sebe. Jen takto se může šířit k lidem, kteří jsou uzavření a nepřístupní. Láska si najde vždy nějakou skulinku, kudy projít. Láska a solidarita (nás) vás všechny spojí v jeden celek ( v jednotu). Očista lidí, kteří jsou ve vyšší vibrační úrovni, čeká posun a nahlédnutí do svého vnitřního Já.
Budete mít hodně práce. Těch, kterým můžete a máte pomoci, je mnoho, vše vyplouvá na povrch.Uvědomění lidí přichází (nastává). Dnes se ukáže, kdo je kdo. Jen hrstka lidí propluje skrze mříže.Dnešním dnem zůstanou jen pracovníci světla. Ti, kteří pracují jiným způsobem (nečistým) je mnoho. Tyto časy končí. Cesta zla končí (ustupuje), láska vítězí. Lidé procitnou a uvidí, kudy se mají dát. Energie sílí a bude vás provázet na každém kroku. Povede vás správným směrem.
Brány uvědomění se otevírají. Budete mít možnost nahlédnout do (vašeho) svého Já.
Veškeré energie se rodí z lásky. Zasvěcení do tvorby těchto energií je důležité pro lidstvo nové generace. Již dnes se rodí noví potomci proroků, kteří rozšíří nové obzory vnitřním zrakem a slovem.Vlna změn sem přichází a nastává znovuzrození energií, které pomalu proudí celým našim bytím a změny nastanou i v myšlenkových pochodech lidstva.
Energie síly, zůstanou zakořeněny hluboko v nás (vás) a probudí se v ten správný (pravý) okamžik. Jen malá hrstka zůstane stát, ale to jen na oko pro člověka, který není připraven na změny. Všechny tyto energie pocítí a to bez výjimek. Jen někdo je připravený a jiný ne. Tyto energie jsou tak silné a rozvíjejí lidská poslání a ukazují vám, kterou cestou se máte dát. Ti, kteří mají duši vyspělou, budou moci nahlédnout do nitra svého já, jak již jsem jednou řekl.
Duše v nižších vibracích se budou posouvat pomaleji. Jejich mysl by toto vše nepobrala, nezpracovala. Síla energií je mocná pomůže nám očistit, dočistit všechny zbytky, stopy, stíny neláskyplných energií.
Očištění není automatické, musíte o to požádat, jste svobodné bytosti. Přijímání je jen na vás moji drazí. Energie skrze vás proplouvají, duchovní srdce se vám otvírá. Je na vás se otevřít a přijmout vše do celého vašeho bytí. Ti, kteří požádají a přijmou do svého srdce formu tohoto čištění a bude jim tato forma spuštěná pocítí velmi silné vibrace. Některým se bude zdát, že tyto energie čištění nejsou čisté. Věřte, že ano, jen ta síla je pohlcující a pomůže vyčistit i citlivá místa. A víte někteří, že se vám z nějakého důvodů do očisty těchto citlivých energií buď nechce, nebo nemáte přístup.
Vše je jak má být, vlna energií se dostane přesně kam má. Otevřete svá srdce moji drazí a nechte vplout tyto láskyplné energie nové generace do celého vašeho bytí. Naskytnou se vám nové možnosti vyššího vědomí.
Zdraví vás váš Kryon

19.3.2015
Zdravím vás moji drazí, jsem Kryon z magnetické mřížky.

Slunce zítra zastíní měsíc. Tyto změny nastanou těsně po deváté hodině ráno. Začnou  k vám (k Zemi) vplouvat energie uvědomění, lásky, tolerance. Tyto energie vás budou objímat a hladit. Slouží k probuzení lidstva, celé naší buněčné struktuře, která se začíná resetovat a probouzet k životu.Každý z vás je nastaven a připraven energie přijmout, ale ne stejným způsobem. Každý jednotlivec má svou sílu pojmout tolik, kolik mu je dáno. Nastavil si to již dávno, než přišel k vám na Zemi. Tyto energie se vám ukotví hluboko ve vašem nitru. Až nastane ten správný čas, budete vyzváni vše aktivovat a přijmout do vašeho bytí (do DNA). Lidé se začnou otvírat (vracet) ke svým snům a začnou skrze ně tvořit. Zhmotňováním a plnění snů (vizí) se posunete dál do vyšších vibrací a svět se pohne dopředu.
Moji drazí zastavte se a čerpejte, nechte se hladit hýčkat vším, co k vám přichází, co vám vesmír nabízí. Nechte všechny tyto energie proudit skrze vás a nechte je vplout přesně tam, kde jich je nejvíc zapotřebí.  Nadýchněte se celým vašim srdcem, rozhlédněte se kolem sebe. V každém z vás je kousek boha, tak ho nechte vyjít na povrch a zářit kolem sebe. Když překonáte všechny vaše strachy, posunete se ať jen o malý krůček dál. Každý posun dopředu je pro vás (pro lidstvo) důležitý.Zastavte se a zamyslete se nad svými strachy, a proč je máte a čím jsou vyvolány. Každý z vás má možnost sám sebe očistit a zbavit se všech neláskyplných energií. Máte všichni svobodnou vůli a možnost poprosit o podporu.
Váš Kryon

Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png